V dnešnej dobe zažívame stavebný boom, či už u rodinných domov, bytových domov, alebo nebytových budov. Každá z týchto budov by mala mať vyhotovený energetický certifikát budovy (EC).

Či už sa chystáte na kolaudáciu novostavby, významnú obnovu existujúcej budovy, predaj nehnuteľnosti alebo prenajímanie nehnuteľnosti, nevyhnete sa vyhotoveniu Energetického certifikátu.

Vyhotovenie energetického certifikátu je povinné podľa zákona 555/2005 Z.z. Tento zákon ustanovuje postupy a opatrenia na zlepšenie energetickej hospodárnosti budov s cieľom optimalizovať vnútorné prostredie v budovách a znížiť emisie oxidu uhličitého z prevádzky budov. 

Má EC praktický význam?

Odpoveď je áno, nakoľko sa jedná o čo najreálnejšie vyjadrenie spotreby energie v objekte, čo umožní mať prehľad Vám, aké faktúry za energie môžete očakávať, ale rovnako aj  Ministerstvu dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky, ktoré vedie štatistiku o certifikovaných budovách a ich zatriedení.

Pokiaľ by budova nespĺňala legislatívne požiadavky, pomocou návrhu opatrení sa EC stáva prostriedkom na dosiahnutie úspor energie. Náš pravidelne školený tím odborníkov Vám dokáže navrhnúť optimálne riešenia, ktoré Vám znížia spotrebu energie a vyriešia problémy so splnením požiadaviek na zatriedenie do energetických tried.

Zmysel energetickej certifikácie 

Okrem spomenutého vyjadrenia spotreby energií využívaných v budove na vykurovanie a prípravu teplej vody a následného stanovenia úsporných opatrení je energetická certifikácia nástrojom na udržanie cien nehnuteľností na realitnom trhu. Nakoľko sa čoraz viac ľudí zaujíma o energetickú náročnosť domov a bytov, sú developeri nútení už od projektovej fázy rozmýšľať nad týmto aspektom a stavať kvalitnejšie a energeticky úspornejšie stavby. Rovnako pri kúpe staršej nehnuteľnosti si každý dobre zváži, či preňho budúce náklady na energie nebudú príliš vysoké.

Ďalším nesporným dôvodom, prečo je vyčísľovanie spotrieb energie v budovách také dôležité, je šetrenie životného prostredia a využívanie obnoviteľných zdrojov energie. Z toho dôvodu je globálnym ukazovateľom, čiže najdôležitejším parametrom, ktorý stavebný úrad pri EC kontroluje, zatriedenie primárnej energie do tried A0 - G. Primárna energia je určená z reálnej potreby energie v budove so zohľadnením strát celého energetického reťazca (napríklad straty na dopravu, ťažbu alebo spracovanie energetického nosiča).

Čo ak si nechcem dať vyhotoviť energetický certifikát?

Potom Vám hrozí pokuta od štátnej inšpekcie 500 - 3000€. Štátna inšpekcia je oprávnená uložiť túto pokutu aj opakovane až do vyhotovenia EC.

 

Vyhotovenie certifikátu trvá len niekoľko pracovných dní a objednať si ho viete online na

http://www.arnea.sk/energeticky-certifikat/

Aké podklady potrebujete k vyhotoveniu energetického certifikátu?

  • projekt skutkového vyhotovenia (prípadne realizačný projekt s vyznačenými zmenami) 
  • Fotodokumentáciu súčasného stavu
  • Vyplnenie jednoduchého dotazníka, ktorý získate po vyplnení kontaktného formulára

Zdroj: http://www.arnea.sk

Zobrazenia: 650

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby