Z veľkého množstva potreby riešenia dodatočného zateplenia patrí aj prípad riešenia tepelných izolácií stropných a medzistrešných konštrukcií na rodinných domoch z obdobia 60. – 70.tych rokov.

Stropy boli riešené buď ako betónová platňa „deka“, v neskoršom období boli použité prefabrikované tehlové materiály, ktoré poznáme pod názvom keramický strop. Na stropnú konštrukciu bol postavený krov s miernym spádom so svetlou výškou medzistrešného priestoru od 80 cm až po takmer nulu. Vzniknutý medzipriestor vo väčšine prípadoch nebol riešený z hľadiska tepelnej izolácie, a ak áno, tak časť poteru na strope bola doplnená len o perlitový poter, alebo menšiu hrúbku doskovej tepelnej izolácie. Čas a poveternostné podmienky preverili takéto strechy a ako si môžeme všimnúť odtápanie snehu, nasledovné hromadenie sa vody vo zvodoch a vytváranie nebezpečných namŕzajúcich cencúľov svedčí o nadmernom úniku tepla. Pri tomto probléme môžeme povedať o neproporčnosti medzi obvodovou a stropnou konštrukciou z hľadiska úniku tepla.

Dodatočné zateplenie dvojplášťových striech „fúkanou“ celulózovou tepelnou izoláciou CLIMATIZER PLUS spočíva v tom, že na strešnej konštrukcii sa vytvorí vlez, pokiaľ nie je, ktorý slúži pre vstup do izolovaného medzistrešného priestoru. Po vizuálnej kontrole a navrhnutí riešení sa pomocou aplikačných hadíc nafúka tepelná izolácia na stropnú konštrukciu o požadovanej priemernej hrúbke.

Doprava izolácie sa vykonáva pneumaticky, čím sa výrazne obmedzuje ručná manipulácia s materiálom na stavenisku. Takýto spôsob práce umožňuje uloženie izolácie bez chybných spojov a s veľmi dobrou priľnavosťou v detailoch.

Zobrazenia: 223

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby