Menej ako 5 percent ľudí zaujíma, či budú žiť a pracovať v zdravých budovách

Iba pätina Slovákov pri nákupe číta etikety na potravinách. Podľa prieskumu Združenia pre zdravie až štyria z desiatich Slovákov etikety nesledujú nikdy. Etiketa nám pritom napovie, z čoho je potravina vyrobená a upozorní aj na prípadné nebezpečné látky. Ešte menej ľudí si dá pri výstavbe nového domu či rekonštrukcii bytu námahu prečítať etiketu stavebných materiálov. Podľa skúseností spoločnosti Ecophon je to u nás menej ako 5 percent ľudí.

Stavebné výrobky pritom majú svoje „rodné listy“ označované skratkami EPD a HPD, ktoré obsahujú informácie o vplyve výrobkov na životné prostredie a naše zdravie. V EPD nájdeme informácie o celom životnom cykle výrobku od ťažby surovín použitých na jeho výrobu až po jeho recykláciu, vrátane pôvodu týchto surovín a presného zloženia finálneho tovaru. Vieme napríklad zistiť, akú má produkt uhlíkovú stopu, ako vplýva na ozónovú vrstvu či vznik kyslých dažďov, koľko vody sa pri výrobe spotrebovalo a aký je podiel použitých obnoviteľných zdrojov. „Zákazníkov najčastejšie zaujíma uhlíková stopa. No vo všeobecnosti platí, že sa o zloženie materiálov na výstavbu domu či kancelárie a ich vplyv na zdravie a okolie zaujíma na Slovensku nateraz len malá hŕstka z nich,“ hovorí technická špecialistka spoločnosti Ecophon, Diana Fiľarská.

Táto spoločnosť si dáva za cieľ mať k dispozícii do roku 2025 prehlásenie EPD pre 89 percent a HPD pre 85 percent svojich produktov, a to napriek tomu, že obe patria medzi dobrovoľné nástroje environmentálnej politiky. Okrem toho chce Ecophon pokračovať vo vzdelávaní Slovákov o tom, prečo je dôležité čítať etikety stavebných výrobkov. „Ide doslova o zdravie,“ varuje Peter Petraško, segment developer Ecophonu. V interiéri totiž trávime väčšinu nášho života. Napríklad v prípade mladej indoor generation je to až 90 percent času. „Význam kvality vnútorného prostredia potvrdzuje aj existencia tzv. syndrómu chorých budov, ktorý vyvoláva pobyt v nezdravom vnútornom prostredí. Spájajú sa s ním zdravotné problémy ako bolesť hlavy či hrdla, upchatý nos, podráždená pokožka, únava alebo problémy s koncentráciou,“ dodáva Petraško.

Kto nám povie pravdu?

HPD je nezávislé prehlásenie o zdravotnej neškodnosti výrobku overené treťou stranou, ktoré obsahuje kompletný zoznam a screening chemických látok s presnosťou na 0,01 percenta. Látky sa následne porovnajú s verejne dostupným zoznamom. Prehlásenie tak poskytuje kompletné informácie o vplyve produktov na zdravie ľudí. Zahŕňa napríklad informácie o prítomnosti škodlivého formaldehydu, ktorý dráždi sliznicu, vyvoláva pálenie očí a zhoršuje alergie. Takéto prehlásenie zatiaľ vyžaduje len málo investorov na Slovensku, hoci spolu s certifikátom Eurofins Indoor Air Comfort Gold pre výrobky neznižujúce kvalitu vzduchu v interiéri umožňuje každému, kto má záujem, posúdiť, v akom zdravom prostredí bude bývať a fungovať, a či bude budova spĺňať požiadavky na tzv. ekologické budovy,“ vysvetľuje odborník Ecophonu.

Ecophon si vo svojej environmentálnej politike vytýčil aj ďalšie ciele. Do roku 2025 chce v porovnaní s rokom 2019 znížiť uhlíkovú stopu svojho sortimentu o ďalších 10 percent a vyrábať akustické panely s obsahom recyklovaných materiálov až 55%. Vo svojich výrobných závodoch tiež plánuje úplne eliminovať fosílne palivá. Jeho severské závody napríklad už teraz fungujú na 100 percent na báze obnoviteľných energií. 

Zobrazenia: 33

© 2023  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby