Priestorová akustika pomáha žiakom v Spojenej škole na Mokroháskej lepšie sa sústrediť

V školách na Slovensku sa učí podľa údajov Ministerstva školstva SR vyše 77 tisíc zdravotne znevýhodnených detí. Časť znevýhodnených detí však do školy nechodí, preto môže byť celkové číslo výrazne vyššie. Naznačujú to aj údaje z Anglicka, kde až 1,4 mil. žiakov má špeciálne potreby v oblasti výučby z titulu svojho zdravotného stavu. Ide o takmer 16% z celkového počtu školopovinných detí. Patria sem deti s autizmom, ADHD, s poruchami sluchu či reči, deti s inými fyzickými či mentálnymi obmedzeniami.

 

Pre všetky deti je dôležité, aby sa vzdelávali v kvalitnom internom prostredí, vrátane vhodného akustického prostredia, pre deti so špeciálnymi potrebami to platí obzvlášť. Výsledky doterajších akustických meraní, ktoré uskutočnil Ecophon v spolupráci so spoločnosťou AkuDesign s.r.o na slovenských školách, v tomto smere nepotešia. Potvrdzujú totiž, že v triedach prekračuje čas dozvuku tolerančné pásmo de facto pri všetkých frekvenciách, čo významne zhoršuje zrozumiteľnosť reči. Akustická pohoda má pritom vplyv okrem iného aj na hladinu stresu, ovplyvňuje mieru koncentrácie či únavy, ale vplyvom dlhodobého pôsobenia aj celkový zdravotný stav detí aj dospelých.

 

S cieľom ukázať, aký môže byť rozdiel  medzi vyučovaním v akusticky nevyhovujúcom a vyhovujúcom prostredí, spoločnosť Ecophon na vlastné náklady prerobila jednu učebňu na Spojenej škole Mokrohájska v Bratislave. „Po inštalácii akustického stropu sa čas dozvuku skrátil na polovicu, čo je obrovský rozdiel, ktorý počuť hneď,“ hovorí Peter Petraško, odborník na akustické riešenia spoločnosti Ecophon. Jeho slová potvrdzuje aj škola. „Odkedy sme v triede vyriešili priestorovú akustiku, je tam menej kriku a nervozity. Vždy som chodil do tejto učebne rád, ale teraz je to ešte lepšie. Už vôbec nemusím zvyšovať hlas, počuť ma v celej triede dobre. Žiaci sú potom pokojnejší a sústredenejší,“ hovorí Ivan Ištok, riaditeľ školy.

 

Okrem ošetrenia stropu či stien akustickými absorbérmi sa lepšej priestorovej akustike dá dopomôcť aj vhodným výberom vyučovacieho priestoru pre deti so špeciálnymi potrebami. „Pre tieto deti sú vhodnejšie triedy s menšou rozlohou a nižším stropom. Dbať treba aj na výber nábytku, ktorý tiež pomáha pohltiť hluk a znížiť čas dozvuku a rušivú ozvenu,“ radí Peter Petraško. Zároveň dúfa, že s úpravami školských tried, predovšetkým pre deti so špeciálnymi potrebami budú pokračovať, a to aj v spolupráci so samosprávami. 

 

Pozvánka do Modelovej školy 

Ak by ste chceli akusticky ošetrené triedy „zažiť“ na vlastné uši, pozývame vás do Modelovej školy (Elokované pracovisko ZŠ s MŠ Borodáčova) v bratislavskom Ružinove, kde je prerobených už polovica tried.  Svoj záujem prosím nahláste na peter.petrasko@ecophon.sk.

 

 

 

Zobrazenia: 61

© 2023  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby