Dokončili nové mestské kúpalisko, ktoré poteší nielen pre obyvateľov mesta Hriňová. Do užívania ho koncom apríla odovzdali pracovníci divízie 8 spoločnosti Metrostav. Jeho kapacita je 636 ľudí a v prípade priaznivej epidemiologickej situácie sa pre verejnosť otvorí už v polovici júna.

„Prestavba letného kúpaliska dlhodobo patrila k hlavným požiadavkám obyvateľov mesta Hriňová, preto verím, že epidemiologická situácia umožní od 15.6. otváranie kúpalísk a po 22 rokoch budeme môcť obnovené rekreačné a športové zariadenie odovzdať Hriňovčanom do užívania,“ uviedol Stanislav Horník, primátor mesta Hriňová.

Prestavbou kúpaliska bola poverená spoločnosť Metrostav, ktorá si tento rok pripomína 50 rokov svojho pôsobenia. Cieľom stavebných prác, ktoré začali v auguste 2018 bola rekonštrukcia areálu kúpaliska, ktorý bol posledných 20 rokov opustený. „Preberali sme schátrané betónové kúpalisko bez akéhokoľvek zázemia a odovzdávame moderné kúpalisko s vodným atrakciami, ktoré v blízkom okolí nenájdete,“ hovorí Milan Marek vedúci projektu za spoločnosť Metrostav.

Financovanie prestavby kúpaliska financovalo mesto vlastnými zdrojmi, prostriedkami z rezervného fondu z ekonomicky úspešných rokov a takisto čerpalo investičný úver. Metrostav dodržal harmonogram prác odsúhlasený s mestom. „Termín odovzdania sme po dohode s investorom presunuli z konca roka 2020 na apríl tohto roku z praktického dôvodu. Vyhli sme sa skúškam technológie v zimnom období. Po úspešných skúškach je kúpalisko plne pripravené na letnú sezónu a súčasne sa podarilo ušetriť financie,“ vysvetľuje Milan Marek.

Nové športové a rekreačné zariadenie bude mesto prevádzkovať prostredníctvom novozaloženej príspevkovej organizácie Správa športových zariadení mesta Hriňová.

Nové konštrukcie v starom bazéne

Na mieste starého 50-metrového bazénu vznikli tri vodné plochy: plavecký bazén s dĺžkou 25 m so siedmimi dráhami, relaxačný bazén a detský bazén. Jeho súčasťou sú aj vodné atrakcie a obslužné objekty. Bazény prerobili vrátane technológie so strojovňou a kolektorom.

Nanovo sa vybudovala kanalizačná aj vodovodná sieť a betónové telesá bazénov sa ošetrili hydroizolačnou fóliou. Osadili sa aj nové bazénové technológie. Na ohrev úžitkovej vody plánuje mesto v budúcnosti využívať aj solárny systém.

Rozmerovo menšia stavba bola náročná najmä na technologické vybavenie a stavebnú pripravenosť. „Nebúrali sme pôvodnú konštrukciu bazéna, ale nové menšie bazény sme vložili do jestvujúceho železobetónového skeletu. To kládlo vysoké nároky z hľadiska statiky i prispôsobenia sa pôvodnému tvaru,“ dopĺňa Milan Marek.

Mesto Hriňová pokračuje v susedstve kúpaliska s budovaním multifunkčnej športovej plochy. „Rád by som vyzdvihol umiestnenie kúpaliska v krásnej prírodnej panoráme, maximálne využitie pôvodných konštrukcií a fakt, že celý projekt bude súčasťou väčšieho rekreačného areálu,“ hodnotí Milan Marek.

Viac informácií na www.metrostav.cz

 

Zobrazenia: 156

Komentáre k tomuto článku sú uzavreté

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby