Na základnej škole v Partizánskom sa už kričí menej, oceňujú to žiaci aj učitelia

Do konca mája majú školy možnosť získať príspevok až 30 tisíc eur na modernizáciu interiéru školy. Celkovo plánuje Ministerstvo školstva SR poskytnúť až 3,5 mil. eur. Málokomu pri čítaní tejto informácie napadne, že by sa časť peňazí dala využiť na odhlučnenie škôl. Pritom dôvodov je viac než dosť, ako ukazuje aj príklad Cirkevnej základnej školy s materskou školou Jána Krstiteľa v Partizánskom. Tá sídli v najstaršej budove v meste, ktorá sa využíva pre vzdelávacie účely. Priorít, kam investovať financie, preto majú neúrekom. Napriek tomu sa rozhodli zainvestovať práve do odhlučnenia školy. Prečo? Za všetkým hľadajte zdravie!

„Vnímame veľký rozdiel v komforte pred a po, hlučnosť je stlmená, prítomnosť v týchto priestoroch je omnoho príjemnejšia. Tichšie prostredie vedie k zdravšiemu vývinu detí , lepšej psychike a šetrí aj hlasivky pedagógov,“ vysvetľuje riaditeľka školy Daniela Gubková.

Predseda Správnej rady školy Ondrej Grenčík ide ešte ďalej a hovorí, že dokonca aj jeho syn, ktorý je tiež žiakom školy, hovorí, že je tam akosi pokojnejšia atmosféra. Zďaleka to nie je len otázka imidžu. Kvalita vnútorného prostredia veľmi vplýva na vzdelávanie, pozornosť detí, ich emočnú pohodu a takisto v akusticky nevyhovujúcom prostredí sú hlučnejší všetci, aj pedagógovia. Hlukom trpí celková klíma školy,“ popisuje svoje skúsenosti nielen zo školy v Partizánskom, ale aj z početných návštev iných škôl.

Samotné ministerstvo školstva chce cez spomínané finančné príspevky vytvoriť v školách priestor, ktorý bude podporovať inovatívne prístupy vo výučbe, tímovú a skupinovú prácu a celkové študijné výsledky. Podľa vedeckých štúdií sú školy hlučným miestom a vysoká hladina hluku zhoršuje aj výsledky žiakov, predovšetkým z jazykov a matematiky. Tie sa v dôsledku dobrej akustiky zlepšili podľa štúdie až o 7%. Tichšie prostredie zlepšuje aj spoluprácu a sústredenosť, čo vedie k menšej únave. To je pritom kľúčové pre kooperáciu, schopnosť komunikovať, kriticky myslieť a byť kreatívny, teda pre kľúčové zručnosti súčasnosti.

Menej hluku napomáha aj k zníženiu miery chorobnosti učiteľov. Podľa inej štúdie až 65 % opýtaných učiteľov malo počas vykonávania svojej profesie problémy s hlasom. „Učitelia mávajú v porovnaní s priemernou populáciou častejšie problémy s hlasom. Stretávam sa prípadmi, že sa u učiteľov po nadmernej hlasovej námahe objavuje akútny zápal hlasiviek a hrtana, ako následok preťaženia hlasiviek,“ hovorí otorinolaryngológ MUDr. Tibor Barta PhD., primár Kliniky ORL a Chirurgie hlavy a krku UNB na Antolskej v Bratislave. Dôsledky na pracovný život učiteľov sú výrazné. Tí kvôli problémom s hlasivkami absentujú v práci viac ako dvojnásobne častejšie ako iní zamestnanci.

Škola v Partizánskom začala zlepšovať akustiku v priestoroch Youth Clubu, teda v mieste, kde trávia čas po vyučovaní žiaci 2. stupňa. Je to veľká miestnosť, ktorá vznikla spojením dvoch tried a deti tam trávia poobedný čas veľmi aktívne. Nasledovať by mali aj ďalšie miestnosti, chodby, učebne či jedáleň. Hluk v jedálni je totiž v rámci škôl obvykle najvyšší, čo je nepriateľom zdravého stravovania.

Zobrazenia: 60

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby