Poškodenie sluchu kvôli hluku v školskej jedálni ako choroba z povolania? V Španielsku už áno!

Svetová zdravotnícka organizácia (WHO) označila hluk za najvýznamnejšiu hrozbu pre zdravé životné prostredie, bezprostredne po znečistení ovzdušia.

Iná Štúdia ukázala, že hluk nie je príliš veľkým fanúšikom ani zdravého stravovania a doslova môže zničiť chuť jedla. Ovplyvňuje totiž okrem iného naše vnímanie slanosti či sladkosti podávaných jedál. Čím vyššia hladina hluku, tým menej cítime slanosť a sladkosť. Výsledkom môže byť, že si jedlo nadmerne prisolíme či ocukrujeme. A to zdravé určite nie je.

 

Týka sa to aj školských jedální, ktoré patria k obzvlášť hlučným miestam. Jedálne prekračujú podľa výskumovv mnohých prípadoch úroveň hluku 80 dB, čo je na úrovni cirkulárky vo vzdialenosti len pár metrov. Hluk tu prirodzene pochádza z pohybu, narábania s nábytkom (posúvania stolov a stoličiek), kuchynských spotrebičov, používania príborov a riadu, či komunikácie. „Problém však nastáva inde. Vybavenie používané v školskej jedálni a kuchyni je z dôvodu vysokých nárokov na údržbu a hygienu, prevažne z tvrdých materiálov, ako kov a drevo. To spôsobuje, že hluk nemá byť čím pohltený, preto sa odráža v priestore,“ hovorí Peter Petraško zo švédskej spoločnosti Ecophon, ktorá sa už 60 rokov venuje vytváraniu prostredia, v ktorom vládne akustická pohoda. V spolupráci s občianskym združením Skutočne zdravá škola, ktoré vzdeláva deti a dospelých v oblasti zdravého stravovania, chce Ecophon prispieť k zlepšeniu kultúry stravovania a tiež zdravia detí, učiteľov aj pracovníkov jedální. Cieľom spolupráce je nielen upriamiť pozornosť na problematiku, ale prinášať do škôl riešenia v podobe postupného odhlučnenia školských jedální.

 

Hluk môže ohroziť zdravie

Spomeniete si na scénky zo školských jedální, kde učitelia opakovane napomínajú žiakov, každý na každého zvyšuje hlas a celé to pripomína mravenisko? V takomto prostredí je náročné udržiavať poriadok a disciplínu, ale to je ešte ten menší problém. Pracovať v takomto hluku, kde by ste v špičke potrebovali chrániče sluchu, spôsobuje stres. Týka sa to tak personálu, ako aj zákazníkov jedálne, v tomto prípade žiakov a učiteľov. O závažnosti problému svedčí aj správa zo Španielska, podľa ktorej bola v tejto krajine prvýkrát uznaná choroba z povolania zamestnancovi jedálne školy z dôvodu poškodenia sluchu.

Slovensko zaostáva vo vytváraní vhodných akustických podmienok v školských jedálňach

Problémom je, že kým vo väčšine krajín EÚ, vrátane susedného Česka sú technické normy udávajúce prípustné hodnoty času dozvuku či regulujúce používanie materiálov, ktoré pohlcujú nadbytočný hluk záväzné, u nás majú len odporúčací charakter. Prvým cieľom je preto dostať našu legislatívu na úroveň krajín únie. 

Zobrazenia: 29

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby