Otvorenie nového závodu na recykláciu odpadu z expandovaného polystyrénu z demolácií

V Holandsku sa 16. júna 2021 otvára nový recyklačný závod PolyStyreneLoop, v ktorom sa bude recyklovať stavebný odpad z expandovaného polystyrénu (EPS) z demolácií starších budov. Závod tak umožňuje dať polystyrénu nový život.

„Výstavba tohto závodu dokazuje, že EPS priemysel môže byť ekonomicky, sociálne a environmentálne prínosný a udržateľný. Ročne sa v PolyStyreneLoop môže recyklovať až 3 300 metrických ton EPS odpadu z demolácií,” vysvetľuje Marta Strapková, predsedníčka Združenia EPS SR, ktoré je členom družstva PolyStyreneLoop. To zastupuje viac ako 70 spoločností celého hodnotového reťazca z oblasti expandovaného polystyrénu.

 

Výroba nového materiálu zo stavebného odpadu z EPS

V PolyStyreneLoop sa bude recyklovať EPS pomocou procesu fyzikálnej recyklácie založenej na technológii CreaSolv®. Táto technológia premení stavebný odpad z EPS na nový vysokokvalitný materiál. Všetky druhy nečistôt, ako napríklad stavebné zvyšky, cement i pôvodná prísada HBCD, budú bezpečne odstránené a zhodnotí sa aj cenný bróm. „Veľkou výhodou závodu je, že sa dokáže postarať o recykláciu staršieho odpadu s približne rovnakou potrebou energie, aká je nevyhnutná v prípade mechanickej recyklácie. Energia, ktorá sa na to používa, pochádza výlučne z veterných elektrární,“ zdôrazňuje M. Strapková.

 

PolystyreneLoop je príkladom obehového hospodárstva

Recyklačný závod v Holandsku demonštruje možnosť nekonečnej recyklácie EPS odpadu. V budúcnosti sa v PolyStyreneLoop plánuje aj recyklácia extrudovaného polystyrénu (XPS). Nový recyklačný závod v Holandsku potvrdzuje technickú, ekonomickú a environmentálnu životaschopnosť nového procesu recyklácie, vďaka ktorému môže byť expandovaný polystyrén s obsahom HBCD plne integrovaný do cirkulárnej ekonomiky. Účelom výstavby PolyStyreneLoop je pripraviť pôdu pre stavbu podobných závodov aj vo zvyšku Európy.

 

Viac sa dočítate na https://polystyreneloop.eu/

Zobrazenia: 17

Komentáre k tomuto článku sú uzavreté

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby