Pätnásty ročník študentskej súťaže Rodinný dom VELUX sa niesol v duchu ekologických prístupov v architektúre

Už pätnásť rokov spoločnosť VELUX na Slovensku organizuje súťaž pre študentov stredných škôl so zameraním na stavebníctvo. Novým štandardom sa v ostatné roky stalo online vzdelávanie a presunutie osobných stretnutí na stretnutia cez obrazovky. Aj napriek tomu študenti do súťaže poslali množstvo kvalitných prác.

Pandémia posunula možnosti a štandardy školstva viac na pôdu online vzdelávania. To platí aj o zapájaní sa do školských súťaží. Osobné konzultácie nahradili konzultácie online a vzdelávacie workshopy, na ktoré boli študenti po minulé roky zo súťaže zvyknutí, opäť nahradili webináre.

Webinárov sa dokopy zúčastnilo spolu so študentmi z Čiech cez 550  žiakov stredných odborných škôl a okrem prednášok, venovaných prevažne problematike denného svetla v interiéri, si študenti zasúťažili v kvízoch a v rýchlosti sa naučili aj používať nástroje, ktoré im následne pomohli pri tvorbe projektov.

 

Vysoká účasť aj po pätnásty krát

Do súťaže Rodinný dom VELUX sa tento rok prihlásilo až 141 študentov z 10 stredných odborných škôl, pričom do celoštátneho kola postúpilo napokon 49 projektov, ktoré posudzovala odborná porota v zložení:

  • arch. Martin Doršič – Doršic&Doršicová
  • arch. Ivana Linderová – Studio ID

“Pre nás je veľmi dôležité, aby ste na svojej budúcej profesionálnej dráhe vytvárali krásne a zdravé budovy, v ktorých sa bude pekne bývať a budú zaliate denným svetlom. Vidím a cítim, že vám - študentom a pedagógom, na projekte veľmi záleží. Niektoré z prihlásených prác by sme s kľudným svedomím mohli hneď postaviť a realizovať,“ zhodnotil tento ročník Zsolt Szabó, Market Director Czech Republic & Slovakia.

Študenti zmýšľajú citlivo k prírode

Tento ročník sa niesol v znamení samozrejmosti ekologického prístupu, kedy prihlásené projekty ukázali, ako sa toto zmýšľanie pre študentov stalo inštinktívnym. „Študenti automaticky riešia prehrievanie v lete a ochladzovanie v zime. Rozhodli sme sa oceniť pár projektov aj mimo poradia, nakoľko nás zaujali svojimi vynaliezavými riešeniami. Klobúk dole nad takýmto kreatívnym projektovaním,“ hovorí člen poroty, architekt Martin Doršic.

Na výbere víťaznej práce sa porota zhodla jednohlasne – víťaznou prácou je projekt s názvom Ako na dlani študenta Jakuba Bobulu zo Strednej priemyselnej školy stavebnej a geodetickej v Bratislave. Konzultantkou práce bola Ing. Arch. Katarína Lavrinčíková. „Hoci boli mnohé návrhy skvelé, projekt Ako na dlani nad nimi vyčnieval. Je kvalitne spracovaný po architektonickej aj grafickej stránke a okrem výborného riešenia presvetlenia má tento domček pár prvkov navyše, ako je napríklad zazelenaná šikmá strecha,“ zhrnul víťaznú prácu Martin Doršic.

Členka poroty, architektka Ivana Linderová posudzuje zúčastnené práce pozitívne a vidí svetlú budúcnosť slovenskej architektúry: „Študenti odviedli veľmi kvalitnú prácu spolu so svojimi vedúcimi, ich projekty boli na vysokej úrovni. Mali sme veľa favoritov a rozhodnutie o výhercoch nebolo jednoduché. Veľmi badateľný bol citlivý prístup k prírode, nielen z pozície začlenenia budovy do jej okolia, ale aj použitím materiálov.“

Okrem prvých troch miest a troch odmien bola ocenená aj škola za najviac odovzdaných prác. Toto ocenenie získala Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Košice s 20 odovzdanými prácami. Ďalším ocenením bola cena zamestnancov spoločnosti VELUX, ktorú si odniesol Filip Fábry s projektom SILVA.

Link na záznam slávnostného vyhlásenia: https://www.youtube.com/watch?v=gugYJzC8DI8

Výsledky 15. ročníka súťaže Rodinný dom VELUX:

1. miesto – RODINNÝ DOM – 400 €

Meno študenta:

Jakub Bobula

Názov projektu: 

AKO NA DLANI

Škola:

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Bratislava

Konzultant:

Ing. Arch. Katarína Lavrinčíková

2. miesto – RODINNÝ DOM – 250 €

Meno študenta:

Kristián Povala

Názov projektu: 

SHADE

Škola:

Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina

Konzultant:

Ing. Kucharová, Ing. Zsóka, PhD.

3. miesto – RODINNÝ DOM – 150 €

Meno študenta:

Jakub Jokel

Názov projektu: 

RD. Joky

Škola:

Stredná priemyselná škola stavebná, Hurbanovo

Konzultant:

Ing. Ondrej Hanzlík

Odmena – RODINNÝ DOM – 100 €

Meno študenta:

Lea Hrdinová

Názov projektu: 

PROJEKT HRDINA

Škola:

Stredná priemyselná škola stavebná, Nitra

Konzultant:

Ing. Katarína Kmetzová

Odmena – RODINNÝ DOM – 100 €

Meno študenta:

Emma Borisová

Názov projektu: 

EDAM

Škola:

Stredná priemyselná škola stavebná a geodetická, Bratislava

Konzultant:

Ing. arch. Petra Radvániová

Odmena – RODINNÝ DOM – 100 €

Meno študenta:

Martin Cséry

Názov projektu: 

Oáza pokoja

Škola:

Stredná priemyselná škola stavebná, Hurbanovo

Konzultant:

Ing. Ondrej Hanzlík

Cena zamestnancov VELUX – RODINNÝ DOM – 100 €

Meno študenta:

Filip Fábry

Názov projektu: 

SILVA

Škola:

Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina

Konzultant:

Ing. Marcel Zsóka

Cena zamestnancov VELUX – RODINNÝ DOM – 100 €

Meno študenta:

Filip Fábry

Názov projektu: 

SILVA

Škola:

Stredná priemyselná škola stavebná, Žilina

Konzultant:

Ing. Marcel Zsóka

Zobrazenia: 26

© 2023  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby