Peletová pec "PRIMA" je Slovenský výrobok s certifikátom skúšobného ústavu TŠÚ Piešťany

 • Peletová krbová pec „PRIMA „ je moderné novodobé ekologické lokálne plnoautomatické vykuro-   vacie zariadenie s regulovaným tepelným výkonom 30-100% a vysokým stupňom účinnosti (88-92%)  založené na obnoviteľnom  zdroji energie (OZE) – spaľovaní drevnej biomasy , spracovanej do formy peliet . Pec na pelety poskytuje minimálne taký  komfort , ktorý poskytujú súčasné zariadenia, kotly na fosílne palivá, zemný plyn ,vykurovací olej, propán – bután a pod. Ide o ekologický výrobok, na ktorý sa nebude vzťahovať ekologická –energetická spotrebná daň.
 • Pec na pelety  ,,PRIMA „ s menovitým regulovaným tepelným výkonom 3-11 kW , podiel 50 % teplo-vzdušne a 50 % teplovodne ,je určená predovšetkým na vykurovanie nízko energetických domov , samostatných bytov, celoročne obývaných chát ,ale aj priestorov predajní , reštaurácií ,či technologických a výrobných priestorov o celkovom objeme 300-400 m3 .      
 • Peletová krbová pec ,,PRIMA „ má inštalovaný predohrev spaľovacieho vzduchu ,čím je umožnené nasávať vzduch mimo obytný priestor ,z vonkajšieho prostredia ,vzduchovým kanálom ,nedochádza tým k spaľovaniu kyslíka a vysávania vzduchu z obytnej miestnosti. Zariadenie spĺňa podmienky pre  takmer dokonalé nízko emisné spaľovanie .   

POPIS PELETOVEJ KRBOVEJ PECE ,,PRIMA „

 • Pec ,,PRIMA „ je lokálnym vykurovacím zariadením ,stavebnicového typu ,pozostávajúceho zo zváraných podzostáv ,vyrobených z tvarovaných plechov a profilov doplnených o hydraulické, pohonné ,kontrolné ,snímacie a zabezpečovacie komponenty.
 •  V hornej časti má umiestnený zásobník peliet pre ich uskladnenie v množstve asi 52 kg a za-bezpečenie nepretržitej prevádzky pece na 20 -70 hodín , podľa voľby veľkosti výkonu v 7-stupňoch spaľovania (voľba poloautomat)
 • Mikroprocesorové riadenie umožňuje voľbu troch režimov kúrenia: POLOAUTOMAT(ohraničí  sa výkonový stupeň v ktorom zotrvá) AUTOMAT a AUTOKALENDÁR pre automatické riadenie zadanej teploty vo vykurovanom priestore.
 • Pelety sú zapaľované samočinne odporovým elektrickým zapaľovačom priamo zadaním fázy prvého štartu ,ako aj opakovaním  po prechode zo stavu kľudu po prekročení stanovenej teploty v priestore ( o 1 °C) a potom jej poklese pod povolenú odchýlku (2 °C)
 • V hornej časti spaľovacej komory je umiestnený je umiestnený výmenník ,ktorým sa  značná časť tepelnej energie zo spalín cez teplo nosné plochy odovzdáva do teplonosnej látky, ktorou sa cez hydraulickú skupinu odovzdáva teplo do vykurovacej sústavy v rozsahu 0,65-5,5 kW v závislosti od zvoleného výkonu.
 • Pec ,,PRIMA „ je vybavená ventilátorom odvodu spalín ,ktorého otáčky sú plynulo regulované  povelmi od mikroprocesora podľa stupňa požadovaného výkonu ,aby bolo zachované dokonalé nízko emisné spaľovanie. Pec je možné napojiť týmto aj na vývod cez obvodovú stenu ale- bo zberač ,teda bez komína s predpísaným ťahom.
 • Pre dlhodobú prevádzku má pec ohnisko vybavené mechanizovaným žiaruvzdorným antiko- rovým roštom , poháňaným samostatným motorčekom ,ktorý zabezpečuje, aby bolo nedochá k poklesu tepelného výkonu vplyvom usadenín popola na rošte ,alebo tvorbu trosky pri spaľovaní menej kvalitných peliet (s väčším obsahom kôry) Dôležité je to hlavne v režimoch AUTOMAT a AUTOKALENDÁR ,kedy je dôležité samoodpopolnenie  pri znovu obnovení spaľovacieho procesu.
 • Pec je riešená so zadným ofukom žiaruvdorného skla ,slúžiaceho pre prenos sálavej zložky do priestoru ako aj pocitu pohody zo živého ohňa.
 • Konvekčný ohrev je zabezpečený samostatným ventilátorom obehového vzduchu ohrievaného od spaľovacích ciest a plášťov spaľovacej komory ,ktorého otáčky sú riadené mikroprocesorom   

TECHNICKÉ ÚDAJE PELETOVEJ PECI PRIMA

Zobrazenia: 1996

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby