Plastové okná a dvere si získali po dobu svojej histórie značnú obľubu a dnes už môžeme hovoriť aj o ich časom overenej kvalite. Výplňami otvorov s plastovými rámami sa domy osadzujú už viac ako 50 rokov. Avšak vývoj stále pokračuje a každý rok výrobcovia prinášajú na trh stále nové a vylepšené profily. Je všeobecne známe, že okno je najslabším článkom obvodového plášťa z hľadiska tepelnej ochrany budov. Preto pri snahe dostať do interiéru maximálne množstvo slnka a zároveň nepreplácať v zime nadmerné úniky tepla je potrebné vybrať kvalitné okná s dobrými tepelnoizolačnými vlastnosťami.


Moderné plastové profily

Aby plastové profily okien a interiérových dverí vyhoveli súdobým požiadavkám spoločnosti na zvyšovanie úspor za energie, výrobcovia neustále zdokonaľujú ich konštrukciu a znižujú ich celkový prestup tepla. Z hľadiska tepelnoizolačných vlastností je stavebná hĺbka rámu dôležitejším kritériom než počet komôr . V súčasnej dobe je štandardom päť a viac komorová skladba profilov pri hĺbke minimálne 80 mm so súčiniteľom prestupu tepla U= 1,1 až 1,4 W/m2K. Počet komôr sa v okennom profile počíta v smere prevládajúceho prúdenia tepla , čiže z interiéru do exteriéru . Dnes je štandardom 5 komôr, avšak zákazníci často volia šesť až osem komorové okná.


Dôležitá hĺbka okenného rámu
Ale pozor - okná niektorých výrobcov sú natoľko úzke, že väčší počet komôr má presne opačný efekt, než by mal mať . Preto znova zdôrazňujeme, že kľúčom k úspešnému výberu kvalitných plastových okien je stavebná hĺbka. Pre päťkomorové okná by mali byť minimálne 70 mm , štandardom sú dnes okná so stavebnou hĺbkou profilu aspoň 76 mm . A ak vyžadujete čo najlepšie tepelno - izolačné vlastnosti okien, je možné zvoliť aj okná o stavebnej hĺbke nad 80 mm. U novej generácie profilov je potom bežná stavebná hĺbka aj viac ako 85 mm s väčším počtom komôr, trojitým tesnením a výplňou z tepelno-izolačného trojskla. Hodnota U je tu často menšia ako 0,8 W/m2K. Ale ani so stavebnou hĺbkou to netreba preháňať, keďže môže dochádzať pri väčších hĺbkach rámu k nežiaducemu priehybu rámu . Niektorí výrobcovia preto vypĺňajú rámy tepelno-izolačnou hmotou a tak dosiahnu lepšie tepelnoizolačné vlastnosti pri optimálnych hĺbkach rámu. Na trhu je možné nájsť rôzne plastové okná a dvere, preto si vyberte podľa referencií a kvalitných realizácií. Interiérové dvere na dako.sk

Zobrazenia: 384

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2020  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby