Chcem sa s Vami podeliť o skúsenosť z nesprávnej realizácie strechy z hliníkových šablón. Tých chýb na spomínanej streche bolo viacero a súčtom tých všetkých vznikol havarijný stav strechy realizovanej v roku 2009. Viac ako 10-ročná strecha sa musela celá opraviť.

Pomenovanie zásadných chýb

  • nízky sklon strechy
  • nekvalitná poistná hydroizolácia
  • kotvenie šablón bez použitia príponiek
  • absolútne nefunkčné úžľabie

Kotvenie šablón bez použitia príponiek

Je zrejmé, že realizátor podcenil nízky sklon a použil nesprávne kotvenie jednotlivých šablón. Nebudeme rozoberať dôvody, prečo použil tento spôsob, ale je zrejmé, že bol nesprávny. Preto pri rekonštrukciách respektíve novostavbách je potrebné využiť znalosti a skúsenosti výrobcov šablón podľa najnovších a aktuálnych noriem. Lídrom v dodávkach a výrobe šablón je rakúsky výrobca PREFA a preto odporúčame inšpirovať sa najmä týmto dodávateľom.

Nesprávne kotvenie

Nesprávne kotvenie

Huby a plieseň

Nízky sklon strechy

Každý realizátor musí zhodnotiť správnosť krytiny s ohľadom na dodávku správnej parozábrany. Všetky potrebné informácie poznajú všetci vyškolení pokrývači prípadne členovia cechu strechárov Slovenska. V komunikácii s projektantom a stavebným dozorom sa tieto skutočnosti musia pri realizácii zohľadniť.

Viditeľné zatekanie pod krytinou

Zatečené laťovanie

Plieseň na laťovaní

Nekvalitná poistná hydroizolácia

Veľmi malý dôraz kladú kladú investori na kvalitu dodanej poistnej hydroizolácie . Zabúdajú najmä na to, že práve táto izolácia chráni strechu nielen ako paropriepustná vrstva, ale najmä ako poistka prípadného zatečenia dažďovej vody zo strechy. Odporúčame parozábranu lepiť kvalitným páskami v ich spojoch, ak nie sú súčasťou dodávky tejto fólie.

Laťovanie zhnité

Nesprávne kotvenie zachytávaču snehu

Podtečené laťovanie

Nefunkčné úžľabie

Už projektant pri návrhu strechy musí zohľadniť prestupy a detaily na streche. Jedným z takých je samozrejme aj úžľabie, ktoré slúži na odvedenie vody z pretínajúcich sa plôch strechy do dažďových zvodov. Netreba zabúdať, že konštrukcia úžľabia začína už od tesárskych prác, cez obalenie kontralát poistnou parozábranou až po následne osadenie úžľabia s použitím dodatočných tesniach pások. Keď sa všetko správne zrealizuje, dlhá životnosť strechy je zaručená. To sa pri tejto streche nestalo, preto sa z toho snažme poučiť.

Nesprávne úžľabie

Vidteľné vzlínanie vody

Hniloba na laťovaní

Správne detaily

Pokúsil som sa jednoducho poukázať na správne detaily a tak predchádzať chybám spôsobeným na tejto streche. Jedná sa najmä o tieto prvky na streche:

  • Správna aplikácia parozábrany v úžľabí
  • Správna výroba úžľabia z jedného kusu plechu so zahnutím proti vzlínaniu vody a použitím poistných pások
  • Správne kotvenie zachytávaču snehu integrovaného do príponky na kotvenie šablóny

Správne úžľabie

Nesprávne úžľabie

Správne úžľabie z jedného kusu po celej dĺžke úžľabia

Nesprávne kotvenie

Nesprávne kotvenie zachytávaču snehu

Správne kotvenie zachytávaču snehu

Správny tvar šablón

Pozrite si šablóny, ktoré mali byť použité na streche a bolo nimi možné zabrániť degradácii dreva a ostatných prvkov na streche. Verím, že našich čitateľov práve tieto detaily zaujmú.

Správne kotvenie zachytávaču snehu

Šablóny z poznkkovaného plechu

Šablóny z titánzinku

Výroba šablón

Pri výrobe šablón vám odporúčame použiť segmentovú ohýbačku a  kvalitné klampiarske náradie.

Postup výroby šablóny

Veľkosť šablóny

Jednoúčelová segmentová ohýbačka

Kompletná fotodokumentácia

Ak máte záujem o viac obrázkov z uvedenej strechy, nájdete v nasledujúcej fotogalérii. Jedná sa o obrázky, ktoré nemajú bližší popis, ale dokážete sa v tom jednoducho orientovať.

Mokrá tepelná izolácia

Nezateplené vikere

Viditeľné zatekanie na parozábrane

Tepelná izolácia

Nesprávne úžľabie

Plieseň v tepelnej izolácii

Chýbajúca parozábrana

Bez parozábrany

Poškodená tepelná izolácia

Vlhká tepelná izolácia

Korózia na oceľovej konštrukcii

Nezateplené pomúrnice

Laťovanie zhnité

Zatekanie do tepelnej izolácie

Ďalšie informácie sú na www.marcus.sk alebo na tel.: +421 907 565 301

Zobrazenia: 146

© 2022  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby