V posledných rokoch sa v ČR vybudovalo niekoľko nových jedno alebo viacúčelových objektov zameraných na športové dianie, kde okrem profesionálnych športových aktivít dochádza aj k ponukám služieb z oblasti kultúry a celoročného využitia pre športové a rekreačné činnosti všetkých vrstiev obyvateľstva. Vo všetkých prípadoch išlo o náhradu jednoúčelových športových solitérov z 50. a 60. rokov minulého storočia, ktoré nespĺňali súčasné celospoločenské a užívateľské požiadavky. V tomto príspevku autor upriamil pozornosť na prefabrikované betónové konštrukcie pre výstavbu tribún a nadväzujúcich
obslužných priestorov, na ktorých sa projekčne podieľal.

Všeobecne sa pre výstavbu krytých viacúčelových hál a otvorených štadiónov v závislostiach od dispozičného usporiadania, požadovaných funkčných vlastností a architektonického zámeru, používajú pre nosné konštrukcie betón, oceľ a drevo samostatne alebo v rôznych kombináciách. Pre strešné prekrytie krytých hál alebo konzolové zastrešenia tribún sa v našich podmienkach vždy použili oceľové alebo drevené konštrukcie. V príspevku sa však zameriavam na prefabrikované betónové konštrukcie.


Tipsport aréna v Liberci
Táto aréna [1, 2], postavená v rokoch 2003 – 2005, má kapacitu 7 500 návštevníkov pre hokej a 9 000 pre kultúrne podujatia. Budova s vonkajšími rozmerami 107 x 97 x 26 m je pôdorysne rozdelená na štyri rovnocenné časti s dilatačnými škárami situovanými pozdĺž hlavných os kvázi oválneho pôdorysu.  Každý zo štyroch dilatačných celkov je viazaný na monolitickú šachtu komunikačného jadra situovaného v prechode rovných častí na zaoblený obvod budovy. Štvor až päťpodlažná železobetónová prefabrikovaná konštrukcia pozostáva z priečne alebo radiálne orientovaných rámových sústav, stropných dosiek a tribúnových lavíc. Stĺpy majú pravouhlý alebo kruhový prierez, sú priebežné s konzolami určenými na uloženie rámových priečlí alebo delené. Rámové priečle majú prierez tvaru obráteného U s plným prierezom len v zovretí medzi delenými stĺpami. Dvojica rebrier je v hornej časti spojená doskou s možnosťou jej lokálneho prerušenia v oblasti drieku priebežného stĺpa 

Zo statického hľadiska má prierez opti málne vlastnosti so širokou styčnou plochou určenou na spriahnutie s nadbetónovanou

vrstvou. Tá zvyšuje únosnosť a zaisťuje celkovú tuhosť stropnej konštrukcie s priamou nadväznosťou na spriahnutú betónovú membránu so stropnými vopred predpätými dutinovými panelami alebo s monolitickou vrstvou filigránových dosiek. Tvar prierezu rámových priečlí vyhovuje ako statickým, tak užívateľským požiadavkám. Vynechanie spojovacej dosky stropného nosníka umožňuje aj prienik tribúnových nosníkov s prevýšeným užším obdĺžnikovým prierezom cez stropnú konštrukciu.
Zjednodušujú sa tak detaily úložných stykov rámových sústav. Konštrukcia hľadiska pozostáva zo zmienených spádových tribúnových nosníkov a na ne uložených tribúnových lavíc s prierezom v tvare písmena L. Ide o štandardné riešenie, pri ktorom sú však všetky úložné styky skryté. Pohľadové plochy dielcov sú hladké, čo umožňuje jednoduchú údržbu a odolnosť proti atmosférickým vplyvom. Vzhľadom na charakter prefabrikovanej konštrukcie sa na priečky použilo murivo LIAPOR bez nárokov na dodatočné úpravy stierkami alebo omietkami. Neuralgickým uzlom pri montáži bola nadväznosť prefabrikovaného
skeletu na monolitické steny komunikačných jadier. Preto v priebehu výstavby boli v styčných oblastiach monolitické steny lokálne nahradené prefabrikovanými. Týmto sa dosiahla nezávislosť montáže od výstavby monolitických jadier. Potreba dočasného podopretia hustou sieťou podpier filigránových dosiek stropov v zaoblených oblastiach s menšími rozponami komplikovala následná stavebná činnosť.

Aréna v Karlových Varoch
Pri návrhu a výstavbe multifunkčnej Arény KV, realizovanej v rokoch 2007 – 2009 , sme využili poznatky získané
pri výstavbe Tipsport Arény v Liberci:
• Filigránové stropné dosky sme nahradili vopred predpätými dutinovými panelami. Montáž sa zjednodušila a zrýchlila. Vznikli priaznivejšie podmienky pre profesné a dokončovacie stavebné činnosti.
• Výhradným použitím dutinových stropných panelov sa nám podarilo unifikovať prierez stropného nosníka tvaru obráteného U z pôvodných štyroch v Liberci na rozmerovo jediný s priaznivým dopadom na ich výrobu. Zjednotili sa aj detaily uloženia stykov a zrýchlila a zjednodušila sa montáž skeletu.
• Zaistenie nezávislosti montáže prefabrikovaného skeletu na monolitických komunikačných jadrách bola už samozrejmosťou.
• Všetky nadväzné monolitické konštrukcie navrhnuté v DSP boli nahradené prefabrikovanými.
• Pre výrobu tribúnových lavíc a stien vstupných koridorov sme použili ľahký samozhutniteľný liaporbetón LC25/ 28-D1,6 s hmotnosťou 1 600 kg/m3. Oproti bežnému betónu sa znížilo zaťaženie od uvedených dielcov o 36 %, čo sa prejavilo priaznivo pri dimenzovaní podperných konštrukcií a základov.
Všetky uvedené skúsenosti z výstavby multifunkčných hál v Liberci a Karlových Varoch sa využili pri navrhovaní a realizácii prefabrikovaných konštrukcií ďalších objektov s obdobným zameraním – multifunkčný futbalový areál SK Slavia Praha (2006 – 2008) s použitím ľahkého Liaporbetónu LC30/37-D1,8 pre všetky prvky v hľadisku; dostavba troch tribún futbalového štadiónu FC Viktorie Plzeň v Štruncových sadoch (montáž konštrukcie 5. – 8. 2011); viacúčelová športová hala v Pardubiciach (2010 – 2011) . V súčasnosti sa realizuje multifunkčná športová hala Werk Aréna v Třinci (2012 – 2014).

Záver
Z vlastných poznatkov pri navrhovaní a realizácií športových štadiónov a multifunkčných hál je pre bezkonfliktné zaistenie kvalitného stavebného diela predovšetkým dôležitá priebežná a aktívna spolupráca architekta so statikom. Už od štádia konceptných návrhov až po realizačnú dokumentáciu vrátane autorských dozorov. Pri týchto stavbách sa totiž funkčnosť, tektonika a dizajn konštrukcie významne podiela na výslednej kvalite a estetike stavebného diela.

Zdroj časopis: EUROSTAV 


Ing. Pavel Čížek,
STATIKA Čížek s. r. o.
Foto: archív autora

 

Zobrazenia: 1262

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby