Preklenutie dilatačných škár a zníženie kročajového hluku

Inteligentné systémové riešenia vzhľadu a hluku od PCI

Moderné veľkoformátové dlažby sú ideálne na veľké plochy a do moderných interiérov. Nechceným efektom používania dlažieb je vyššia miera kročajového hluku a problém dilatácií, ktoré musia byť navrhnuté v závislosti od geometrie a veľkosti miestnosti a ktoré je nutné priznať aj na dlažbe.

Vznikol tak problém, ako navrhnúť pokladanie tak, aby nevzhľadné dilatácie na ploche boli čo najmenej rušivé, a aby bol systém škár maximálne esteticky „čistý“ a pravidelný. Spoločnosť PCI ponúka pokrokové riešenie inteligentného systému „jednotného vzhľadu“, ktorý umožňuje pokladať dlažbu bez ohľadu na dilatačné škáry v podklade a súčasne znižuje mieru kročajového hluku.

Tri faktory, ktoré rozhodujú:

•Klzné tŕne PCI Apogel® Dübel dokonale držia dilatované plochy tak, aby nedochádzalo k strihu medzi doskami, a pritom mohli voľne dilatovať.

• Izolačná a oddeľovacia podložka PCI Pecilastic® U oddeľuje dlažbu od podkladu a súčasne znižuje mieru kročajového hluku (DIN EN ISO 140-8) o cca 8 dB.

• Nové lepidlo PCI Flexmörtel® S2 završuje dokonalosť celého systému: je špeciálne navrhnuté tak, aby jeho prídržnosť v horizontálnej rovine bola maximálna. Toto lepidlo presahuje trikrát požadovanú hodnotu prídržnosti uvádzanej pri bežných flexibilných lepidlách!

Skladba:

  1. Penetrácia PCI Gisogrund® OP na podlahu a stenu
  2. Vysokoflexibilné lepidlo PCI Flexmörtel® S2 na všetky keramické dlažby v triede C2TE S2
  3. Izolačný a oddeľovací pás PCI Pecilastic® U pod keramickú dlažbu, mozaiky a prírodný kameň
  4. Vysokoflexibilné lepidlo PCI Flexmörtel® S2 na všetky keramické dlažby v triede C2TE S2
  5. Unikátna škárovacia hmotaPCI Nanofug® Premium ideálna pre veľkoformátové keramické dlažby
  6. Pružný silikónový tmel PCI Silcofug® E do interiéru aj exteriéru
  7. Silikátová živica PCI Apogel® SH na vyplňovanie trhlín v podklade + Klzný tŕň PCI Apogel® Dübel na pohyblivé spojenie dilatovaných podkladov

 

Postup prác:

Do rezov kolmých na dilatačnú škáru sa vložia klzné tŕne PCI Apogel® Dübel, ktoré sa zafixujú pomocou silikátovej živice PCI Apogel® SH. PCI Apogel® SH a PCI Apogel® Dübel sú ideálnou kombináciou na spojenie dilatácií plávajúcich poterov. Aplikáciou dokážu zabrániť vertikálnemu pohybu medzi doskami. Betónový podklad sa napenetruje penetračným náterom PCI Gisogrund® OP, nanášanie cementových lepidiel na takto pripravený podklad je možné už po 3-4 hodinách.

Približne po 40 minútach po aplikácii PCI Apogel® SH a PCI Apogel® Dübel je možné aplikovať izolačný pás PCI Pecilastic® U do vysokoflexibilného lepidla PCI Flexmörtel® S2. Lepidlo vytvára tekuté maltové lôžko, nanáša sa za pomoci hladidla s poloblúkovým zubom a tým sa zabezpečí bezdutinové spojenie izolačného pásu s podkladom.

Pokládka dlažby sa realizuje taktiež do vysokoflexibilného lepidla PCI Flexmörtel® S2, ktorým sa zabezpečí bezdutinové nalepenie dlažby k podkladu. Pri tomto spôsobe lepenia dlažby odpadá nutnosť  vykonávať kombinovaný spôsob lepenia (Buttering-Floating), t.j. nanášanie lepidla aj na rubovú stranu dlažby. Na škárovanie je ideálne použiť škárovaciu hmotu PCI Nanofug® Premium. Najbližšia škára v dlažbe k dilatácii v podklade sa vyplní rovnakým odtieňom pružného silikónového tmelu PCI Silcofug® E.

Inštruktážne video k realizácii:

https://youtu.be/rvp5UJVAp_M

Pre ďalšie informácie, kontaktujte náš technicko poradenský servis.

http://www.pci-sk.sk/home.html

Zobrazenia: 2096

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby