Viditeľná námraza v miestach kotvenia polystyrénu

Kotvy, ktorým sa upevňuje polystyrén na fasádu sú svojim spôsobom tepelným mostom. Viditeľné je to najmä v prechodných mesiacoch, kedy práve v miestach kotiev na fasáde kondenzuje voda. Vplyvom viacerých zmrazovacích cyklov sa práve v týchto miestach zmení farba fasády a pôsobí to rušivo.

Odporúčame Vám použiť kotvy s už nakašírovaným 2 cm tanierikom. Ich montáž je jednoduchá pomocou frézky od výrobcu kotiev. Toto riešenie je ekonomické.

Viditeľná námraza v miestach kotvenia polystyrénu

Viditeľná námraza v miestach kotvenia polystyrénu a spojoch fasádnych dosiek

Viditeľná námraza v miestach kotvenia polystyrénu

Ďalšie informácie sú na www.marcus.sk alebo na tel.: +421 907 565 301

Zobrazenia: 69

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby