Náročný investor rodinného domu v Zuberci sa rozhodol zrealizovať svoj zámer v tých najvyšších teplotechnických štandardoch. Na vykurovanie použil tepelné čerpadlo, na zníženie spotreby elektrickej energie vybudoval technickú miestnosť na akumuláciu elektrickej energie zo solárnych panelov a objekt zateplil prevetrávanou fasádou. Práve tejto časti a to prevetrávanej fasáde sa budeme venovať, keďže na uvedenej akcii sme sa zúčastnili ako dodávateľ podkladného roštu a fasádnych profilov PROTEKTOR  k doskám fundermax.

Prevetrávaná fasáda

Boli použité fasádne dosky fundermax a to v dvoch dekoroch

  • dekorom antracit bol zakrytý štablón strechy
  • imitácia dreva tvorila celú fasádu objektu

Podkladný rošt sa skladá:

K doskám fundermax treba mať osobitný prístup najmä preto, že vplyvom poveternostných vplyvov zaznamenávajú určité pohyby a aj preto je potrebné ich chrániť pripadne zakryť rezné hrany dosiek. Na to sú určené fasádne profily PROTEKTOR. Na tejto zákazke sa jednalo o dodávku týchto profilov:

Podkladný rošt

Náhľad do útrob fasády

Použitie HUT profilu

Vonkajší rohový profil

Detail ostenia pri fundermaxse

Fasáda s kombináciou prírodného kameňa

Prevetrávanie fasády

Použitie špárového profilu

Východný pohľad

Strecha – podbitie štablón

Zaujímavým estetickým prvkom strechy je podbitie z dosiek fundermax a vo farbe strešnej krytiny. Tak sa zjednotila plocha strechy a pekne to kontrastuje s fasádou v imitácii dreva. Podbitie strechy bolo kotvené na hliníkové omega profily, ktorý veľmi urýchlil realizáciu montáže.

Kompletné zakrytie podbitia fundermaxom

Fasáda s kombináciou prírodného kameňa

Náhľad do podkladného roštu z HUT profilu

Posledná doska v podstreší

Pohľad z ulice na štablón

Pohľad na prevetrávanie

Lepenie dosiek fundermax

Zásadnou požiadavkou investora bolo kotvenie bez viditeľných nitov na fasáde a preto sa dosky museli lepiť. Jedná sa o novinku a vďaka tomu je prevetrávaná fasáda použitím tohto typu kotvenia ešte atraktívnejšia. Určite realizátor sa musel nechať zaškoliť na tento spôsob kotvenia, keďže sa jedná o veľmi zodpovednú prácu a to hlavne, keď objekt tesne pod roháčmi, kde sú časté veterné smršte.

Odmastenie a následné lepenie

Počká sa na zatuhnutie lepidla TWEHA

Príprava dosky na lepenie

Upevnenie dosky

Východný pohľad

Pohľad na prevetrávanie

Kompletná fotodokumentácia

Jednotlivé fotografie v článku som sa snažil logicky usporiadať, aby boli jasné jednotlivé súvislosti. Pre tých, ktorí sú hladní po ďalších záberoch, môžu si ich pozrieť v nasledujúcej galérii.

Pohľad z ulice na štablón

Náhľad do podkladného roštu z HUT profilu

Posledná doska v podstreší

Detail ostenia pri fundermaxse

Vonkajší rohový profil

Náhľad do útrob fasády

Podkladný rošt

Použitie HUT profilu

Fasáda s kombináciou prírodného kameňa

Odmastenie a následné lepenie

Počká sa na zatuhnutie lepidla TWEHA

Príprava dosky na lepenie

Upevnenie dosky

Východný pohľad

Prevetrávanie fasády

Kompletné zakrytie podbitia fundermaxom

Použitie špárového profilu

Pohľad na prevetrávanie

Ďalšie informácie sú na www.marcus.sk alebo na tel.: +421 907 565 301

Zobrazenia: 197

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby