Jeden kamarát mi ukázal projekt pred plánovanou rekonštrukciou jeho rodinného domu. Požiadal ma názor môj názor na podkrovie, kde im architekt naplánoval viditeľné klieštiny. Pôdorys sa rez ma hneď veľmi zaujali, ale ako prvé som ho upozornil na množstvo detailov, ktoré ho čaká pri realizácii a ktoré je potrebné vyriešiť, aby navrhnutý efekt viditeľných klieštin a otvorený priestor až pod štít strechy, nespôsobovali rôzne nesystémové praskliny, ktoré môžu vznikať v sadrokartóne, keď už bude v dome bývať.

Najproblémovejšie sú napojenia sadrokartónu k viditeľným prvkov krovu a tu sme sa navzájom zhodli, že je potrebné vylúčiť akúkoľvek možnosť použitia akrylového tmelu práve v týchto spojoch. Vďaka tejto konštruktívnej diskusii pred začatím rekonštrukcie sa mi podarilo získať obrazovú dokumentáciu z realizácie, keďže som sa aj zúčastnil pri osádzaní sadrokartónu a ostatného príslušenstvo. Verím, že aj Vám pomôže pri  realizácii podkrovia s podobnými viditeľným prvkami.

Kotvenie sadrokartónu na podkladný rošt je posledná vrstva skladby. Je posledná a najdôležitejšia z pohľadu realizácie. Ako som už spomínal, rozhodlo sa pre realizáciu bez použitia akrylového tmelu. Všetky ukončenia boli zrealizované pomocou ukončovacieho profilu s krycou lištou PROTEKTOR. Tá sa vkladá do špáry medzi klieštinou a sadrokartónom. Z toho dôvodu je potrebné pri orezávaní sadrokartónu vynechať priestor so šírkou cca 6 mm, aby tam ukončovací profil vošiel. Profil sa kotví spoknovačkou tak, aby bol pevný a aby vytváral líniu pri stierkovaní sadrokartónu.

1. Vyrezanie obrysu klieštin v sadrokartóne, vôľa cca 6 mm na ukončovací profil PROTEKTOR

2. Vloženie ukončovacieho profilu do pripravenej cca 6 mm otvoru

3. Pohľad na krokvy pre stierkovaním sadrokartónu

4. Zatmelenie osadených ukončovacích profilov

6. Pohľad na priestor nad klieštinami

Firiem, ktoré realizujú sadrokartón je mnoho. Mnohí si realizujú sadrokartón aj svojpomocne. Je vhodné keď jedni a aj tí druhí si nechajú poradiť a zabránia tam vzniku rôznych chýb na svojich projektoch. Budeme radi, ked vás tento článok inšpiroval a prispeje k dobrej realizácii vášho podkrovia.

Napísal Marek Pjenčák alias marcus.sk

Zobrazenia: 547

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby