Protipožiarne tesnenie prestupu potrubí intumescentným materiálom
Káble a potrubia sú často cestou šírenia požiaru a dymu, ak nie sú ošetrené správnym protipožiarnym tesnením.

Zabezpečenie integrity úsekov pomocou požiarnych tesnení

V prípade, že narazíme na problém veľkého množstva horľavého materiálu, je vhodnou stratégiou priestor rozdeliť na menšie požiarne úseky. Takto sa dá zabrániť šíreniu požiaru naprieč budovou a znížiť riziko zachvátenia celej stavby požiarom. Pomerne jednoduchým riešením je oddelenie úsekov betónovou stenou s adekvátnou požiarnou odolnosť. Cez deliace konštrukcie však často prestupujú elektrické či dátové káble, alebo plynové, vodovodné či vzduchové potrubia. Aby sme dosiahli predpísanú požiarnu odolnosť, musia byť prestupy utesnené špecifickými protipožiarnymi materiálmi. Otvory prestupov totiž zvyšujú potenciál šírenia požiaru do susedných úsekov. Predstavujú dokonca najľahšiu cestu pre šírenie ohňa, dymu a tepla, a tak značne narúšajú integritu požiarneho úseku a maria celú stratégiu požiarnej bezpečnosti. Aj po správnej aplikácii požiarneho tesnenia sa môže stať, že z dôvodu nesprávnej metodiky údržby bude na začiatku prác odstránené a na konci nedôjde k náprave. Často sa stáva aj to, že pracovníci vykonávajúci údržbu nie sú oboznámení so systémom požiarnej ochrany a pôvodný protipožiarny tmel nahradia lacnejšou horľavou hmotou. Pre tieto prípady je dôležité písomne vypracovať metodiku a určiť požiadavky pre údržbu.

Výber správneho typu tesnenia záleží na tom, čo chceme utesniť. V prípade horľavých káblov je nutné utesniť ich prestupy pomocou materiálov, ktoré pri vysokej teplote expandujú. Aj dôjde k požiaru, plastová hmota okolo elektrického vodiča je spaľovaná za vzniku dymu (niekedy aj plameňov), a preto by mal ochranný prvok expandovať a úplne vyplniť prázdny priestor v okolí vodiča. Na tento účel sa používajú protipožiarne nátery a tesniace prvky s triedou požiarnej odolnosti do 180 minút.

Alternatívnym riešením sú protipožiarne vankúše. Sú to vrecia naplnené inertnou intumescentnou (napeňujúcou) hmotou, ktoré sa ukladajú na vrch káblov v žľabe. Pri vysokej teplote hmota vnútri vankúša expanduje a zaplní všetok prázdny priestor okolo káblov. Tento systém sa dá v prípade potreby údržby káblov jednoducho rozobrať.

Káblové žľaby utesnené protipožiarnymi vankúšmi

Keď stenou prestupuje horľavá rúra, je vhodnejšie použiť protipožiarnu objímku, skladujúcu sa z okrúhleho kovového rámu a pásiku z intumescentného materiálu.

Intumescentná manžeta na inštalovaná na prestupe plastovej rúry

Pri vysokej teplote intumescentný materiál expanduje a zaplní všetok prázdny priestor po zhorenej rúre.

Správne inštalovaná protipožiarna intumescentná manžeta po skúšaní plameňometom

Zobrazenia: 41

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby