Renováciou verejných budov by Európa mohla znížiť vplyv na klímu až o 30 %

Nová správa Healthy Buildings Barometer načrtáva cestu k zdravším, udržateľnejším a odolnejším budovám v Európe

Healthy Buildings Barometer (predtým Healthy Homes Barometer) od spoločnosti VELUX sleduje stav európskych domov od roku 2015. Vydanie na rok 2024, ktoré vypracoval BPIE (Buildings Performance Institute Europe), po novom rozširuje svoje zameranie na všetky hlavné typy budov (domy, školy a nemocnice) a poskytuje dôležité postrehy o budovách a zdraví ich užívateľov.

Ide o naliehavú situáciu

EÚ je na ceste k dosiahnutiu klimatických cieľov pre rok 2050 v oblasti energetiky a renovácií. To isté platí aj pre zlepšenie zdravotného stavu fondu budov, ako uvádza táto správa. V úsilí pomôcť tomuto smerovaniu zavádza Healthy Buildings Barometer (HBB) nielen rámec na sledovanie zdravia a udržateľnosti budov v Európe, ale aj odporúčané nariadenia pre dosiahnutie kolektívneho cieľa dekarbonizácie do roku 2050, ktorý je stanovený v Parížskej dohode.

Náklady na obnovu sú investíciou do budúcnosti

Na dosiahnutie klimatických cieľov EÚ je potrebné zvýšiť renovácie o 1400 % (z 0,2 % na 3 %)[1]. V roku 2020 boli emisie CO2 o 18 % vyššie, ako podľa plánov mali byť.[2]

Každý štvrtý Európan býva v budovách, v ktorých kvalita vnútorného prostredia nedosahuje národné normy, a viac ako 30 miliónov občanov býva v príliš tmavých obydliach, čo môže mať negatívny vplyv na duševné aj fyzické zdravie.

Potenciálne prínosy sú však značné: náklady na renováciu všetkého neefektívneho bytového fondu v EÚ by sa mohli vrátiť už za 2 roky a mohli by ušetriť 194 miliárd EUR v ekvivalentných pozitívnych obratoch v spoločnosti (napríklad menej dní práceneschopnosti, vyššia výkonnosť v práci a v škole atď.),[3] Splnením noriem EÚ o energetickej účinnosti by sa mohlo ušetriť 44 % konečnej energie spotrebovanej na vykurovanie priestorov.[4] Renovácia nemocníc môže viesť k 21 % zníženiu liečebných nákladov, 19 % zníženiu úmrtnosti a 20 % zníženiu fluktuácie zamestnancov.[5]

Štúdia o zdraví budov ukazuje správnu cestu

V tomto kontexte sa HBB 2024 začína s jasným posolstvom: na úrovni EÚ a na národnej úrovni sú potrebné opatrenia na zabezpečenie zdravých domov, pracovísk, škôl a nemocníc.

Zdravé a cenovo dostupné budovy by mali byť jediným druhom budov, v ktorých ľudia žijú, učia sa, pracujú, hrajú sa alebo sa liečia. Zabezpečiť k nim prístup všetkým Európanom by malo byť prioritou pre tvorcov nariadení v EÚ. Dúfame, že táto správa bude pre nich slúžiť ako inšpirácia a zároveň aj ako nástroj, pretože poskytuje konkrétne odporúčania a príklady,“ uvádza Fleming Voetmann, Vice President of External Relations & Sustainability spoločnosti VELUX.

Pre tvorcov nariadení nesie HBB tri hlavné posolstvá:

  • Je potrebné urýchliť prijatie komplexnej definície a rámca zdravých budov s cieľom dosiahnuť pokrok.
  • Uprednostniť vysokokvalitné údaje, ktoré sledujú zdravie a pohodu užívateľov budov.
  • Do stavebnej politiky integrovať zdravie, udržateľnosť a odolnosť.

Zdravé budovy sú prínosom pre ekonomiku a pre klímu. Prípadové štúdie uvedené v HBB ukazujú 11,5 % návratnosť investícií do renovácie verejnej budovy a 30 % zníženie vplyvu na klímu.[6]

5 faktorov pre hodnotenie budov

S cieľom usmerniť tvorcov nariadení v EÚ vypracovalo HHB nový rámec toho, čo robí budovu zdravou, udržateľnou a odolnou. Ten bol založený na spoľahlivom vedeckom výskume a podložený 12 prípadovými štúdiami z celej Európy.

Rámec zdravia budov je založený na piatich vzájomne prepojených faktoroch:

1) zlepšenie duševného a fyzického zdravia – zdravé budovy sú navrhnuté tak, aby zlepšovali zdravie a pohodu ich obyvateľov, a to tak po fyzickej, ako aj duševnej stránke prostredníctvom zdravej vnútornej klímy a komfortných opatrení,

2) navrhnuté pre ľudské potreby – návrh budov by mal byť zameraný na používateľa,

3) vybudované a spravované s ohľadom na udržateľnosť – dôležité je uprednostniť udržateľné opatrenia počas celého životného cyklu budovy s ohľadom na ochranu klímy, využívanie zdrojov, spotrebu energie a emisie uhlíka,

4) odolné a prispôsobivé – budovy musia byť pripravené odolávať environmentálnym výzvam v čase, ako sú prírodné katastrofy a zmena klímy, a zároveň aj na zmeny vo využívaní budov.

5) podpora ľuďom – je potrebné poskytovať ľuďom vedomosti o zdravých budovách prostredníctvom vzdelávania. Užívatelia budov vrátane obyvateľov, zamestnancov a odborníkov zohrávajú kľúčovú úlohu pri zlepšovaní svojho zdravia a pohody, ako aj udržateľnosti budov, v ktorých žijú alebo pracujú.

www.velux.sk

[1] BPIE, ‘How to design fair and effective minimum energy performance standards’

[2] BPIE, ‘EU Buildings Climate Tracker 2nd Edition: A call for faster and bolder action’, BPIE, 2023

[3] J. Palacios, P. Eichholtz, and N. Kok, ‘Moving to productivity: The benefits of healthy buildings’, PLOS ONE, vol. 15, no. 8, p. e0236029, Aug. 2020

[4] BPIE, ‘How to stay warm and save energy’, 2023

[5] BPIE, ‘Building 4 People: Quantifying the benefits of energy renovation investments in schools, offices and hospitals’, 2018

[6] Holandská prípadová štúdia o radnici mesta Venlo. Návratnosť investície bola vypočítaná na obdobie 40 rokov.

 

Zobrazenia: 13

Komentáre k tomuto článku sú uzavreté

© 2024  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby