Úspech konceptu študentskej súťaže Rodinný dom VELUX dokazuje už jej pätnásty ročník. Pre študentov stredných odborných škôl so zameraním na stavebníctvo ponúka motiváciu a priestor na rozvoj ich zručností a hlbšie rozpracovanie už nadobudnutých znalostí v sektore.

Aj tento rok sa pri organizovaní stredoškolskej súťaže Rodinný dom spoločnosť VELUX spojila so Štátnym inštitútom odborného vzdelávania. Pripravených je aj niekoľko vzdelávacích webinárov, kde majú študenti možnosť nielen získať nové vedomosti formou prednášok, ale aj naučiť sa používať nástroje, ktoré následne pomôžu pri tvorbe projektov.

Ako súťaž prebieha?

Úlohou študentov je, rovnako ako po minulé roky, navrhnúť rodinný dom, kde bude cez strechu za pomoci výrobkov VELUX vnesené do objektu denné svetlo a čerstvý vzduch. Stále väčšia dôležitosť sa kladie na energeticky úsporné riešenia budov, ako aj na zabezpečenie zdravého vnútorného prostredia. Preto študenti vo svojich návrhoch budú mať za úlohu zapracovať aj tieto požiadavky. 

Študenti môžu pracovať na projektoch a konzultovať so svojimi pedagógmi až do 7. mája, kedy je termín na odovzdanie súťažných návrhov. Podmienkou účasti je registrácia na webovej stránke VELUX, ktorá je možná do 5. mája 2023. Registráciou do súťaže získajú študenti aj videonávod k programu Daylight Visualizer, a tak skorá registrácia prináša vítanú pomoc pri práci.

Študentská súťaž prebieha aj tento rok v dvoch kolách. V prvom kole vyberú pedagógovia stredných odborných škôl 3 práce, ktoré získajú nielen vecnú cenu v hodnote 40 €, ale aj postup do celoštátneho kola. Stredná škola, ktorá odovzdá najväčší počet projektov v školskom kole, získa napokon sponzorský dar v hodnote 250 €.

V celoštátnom kole zasadne odborná porota, ktorá vyhodnotí súťažné práce a rozhodne o prvých troch miestach v súťaži. Okrem hlavnej ceny môže porota udeliť aj zvláštne ocenenie. Odbornú porotu tento rok povedie Ing. arch. Marek Petrík, architekt spoločnosti VELUX. Spätnú väzbu na jednotlivé projekty a svoj výber najlepších prác predstavia počas slávnostného vyhlásenia výsledkov v priebehu júna 2023.

Výhry v celoštátnom kole

  1. cena: 400,- € + cena pre vedúceho práce
  2. cena: 250,- € + cena pre vedúceho práce
  3. cena: 150,- € + cena pre vedúceho práce

 

Zvláštne ocenenie: v celkovej hodnote 100,- €

Úspešnosť predošlého ročníka

Do súťaže Rodinný dom VELUX sa minulý rok prihlásilo 97 študentov z 10 stredných odborných škôl, pričom do celoštátneho kola postúpilo napokon 37 projektov. „Z tých prác bolo cítiť, že študentov to baví. Priniesli niečo nové, hľadali inovatívne riešenia a pohľady, mali na zreteli bývanie budúcnosti. Zanechalo to vo mne dobrý dojem z budúcej generácie stavebníkov a verím, že pre nich táto súťaž prináša správny podnet pre zdokonaľovanie sa vo svojom odbore,“ opísal svoju impresiu z posledného ročníka Marek Petrík, architekt spoločnosti VELUX.

15. ročník súťaže Rodinný dom VELUX – dôležité termíny

Registrácia účastníkov

do 5. mája 2023

Odovzdanie súťažných návrhov

do 7. mája 2023

Slávnostné vyhlásenie výsledkov

jún 2023

 

Viac informácií o súťaži možno nájsť na webovej stránke spoločnosti VELUX a na Facebook stránke Rodinný dom VELUX

Zobrazenia: 10

© 2023  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby