Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Tel: 048/4327111
e-mail: info@stvps.sk
web: www.stvps.sk

Call centrum:
Tel.: 0850 111 234
Fax: +421 48 4327 888
e-mail: cc@stvps.sk

Zákaznícke centrum Banská Bystrica
Partizánska 73, 974 01 Banská Bystrica

Zákaznícke centrum Brezno
Sekurisova 4, 977 01 Brezno

Zákaznícke centrum Prievidza
V. Clementisa 52, 971 55 Prievidza

Zákaznícke centrum Zvolen
Ľ. Štúra 2208/15, 961 50 Zvolen

Zákaznícke centrum Lučenec
Adresa: Komenského 4, 984 53 Lučenec

Zákaznícke centrum Rimavská Sobota
Duklianskych hrdinov 42, 979 01 Rimavská Sobota

Zákaznícke centrum Veľký Krtíš
Banícka 39, 990 01 Veľký Krtíš

Zákaznícke centrum Žiar nad Hronom
SNP 125, 961 50 Žiar nad Hronom

Rozbory pitných vôd:
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ORK-Laboratórium Banská Bystrica
Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica
Tel: 048 4327771
príjem vzoriek:
Tel: 048 4327769

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. OZ 02 Lučenec
ORK-Laboratórium Lučenec
Komenského 4, 984 53 Lučenec
Tel: 048 4327565

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. OZ 03 Prievidza
V. Clementisa 52, 971 55 Prievidza
Tel: 048 4327771
príjem vzoriek:
Tel: 048 4327769

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. OZ 07 Žiar n.Hronom
ORK-laboratórium Žiar n.Hronom
Ul. SNP 125, 965 54 Žiar nad Hronom
príjem vzoriek:
Tel: 045 6813871

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. OZ 06 Zvolen
ORK-Laboratórium Zvolen
Pustý Hrad 13/19, 961 50 Zvolen
vedúca laboratória:
Tel: 045 5249156

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. OZ 04 Rimavská Sobota
ORK-Laboratórium Rimavská Sobota
Duklianskych hrdinov 42, 979 01 Rimavská Sobota
vedúca laboratória:
Tel: 047 5616114

Rozbory odpadových vôd:
Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. ORK-Laboratórium ČOV Banská Bystrica
976 32 k.ú.Badín
vedúca laboratória:
Tel: 048 4327771
príjem vzoriek:
Tel: 048 7429769

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. OZ 06 Zvolen
ORK-Laboratórium Zvolen
Pustý Hrad 13/19, 961 50 Zvolen
vedúca laboratória:
Tel: 045 5249156

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. OZ 02 Lučenec
ORK-Laboratórium Lučenec
Komenského 4, 984 53 Lučenec
vedúca laboratória:
Tel: 048 4327565

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. OZ 03 Prievidza
ORK-laboratórium Prievidza
V. Clementisa 52, 971 55 Prievidza
vedúca laboratória:
Tel: 048 4327313

Stredoslovenská vodárenská spoločnosť a.s. OZ 04 Rimavská Sobota
ORK-Laboratórium Rimavská Sobota
Duklianskych hrdinov 42, 979 01 Rimavská Sobota
vedúca laboratória:
Tel: 047 5616114

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s. OZ 07 Žiar n.Hronom
ORK-laboratórium Žiar n.Hronom
Ul. SNP 125, 965 54 Žiar nad Hronom
príjem vzoriek:
Tel: 045 6723233

Zobrazenia: 19150

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2020  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby