Určité množstvo vlhkosti obsahuje každá pevná látka. Množstvo obsiahnutej vlhkosti v stavebnej konštrukcii je ovplyvňované množstvom faktorov ako napríklad teplota a relatívna vlhkosť ovzdušia, pórovitosť a priemer pórov materiálu, tvare ich stien a podobne. Vlhkosť materiálu je množstvo vody obsiahnuté v pórovitom prostredí látky. Vyjadruje sa hmotnostným alebo objemovým pomerom vody k pevnej fáze suchej látky.

Klasifikácia vlhkosti podľa STN P 73 0610 hydroizolácie stavieb - sanácia vlhkého muriva - základné ustanovenia. Norma predpisuje a kategorizuje primerané a zvýšené hodnoty vlhkosti v konštrukciách, ktoré sú smerodajné pre navrhovanie sanačných opatrení. Vlhkosť stavebných materiálov sa spravidla vyjadruje ako vlhkosť hmotnostná wh ktorá udáva pomer hmotnosti vody obsiahnutej vo vzorku k hmotnosti sušiny.

Hmotnostná vlhkosť :

 

 

Klasifikácia vlhkosti podľa STN P 73 0610 :

 

 

wh

3,0 %

Vlhkosť veľmi nízka

3,0 %

wh

5,0 %

Vlhkosť nízka

5,0 %

wh

7,5 %

Vlhkosť zvýšená

7,5 %

wh

10,0 %

Vlhkosť vysoká

10,0 %

wh

 

Vlhkosť veľmi vysoká


Rozdiel medzi vlhkosťou zvýšenou a vysokou je rozhodujúci pre voľbu dlhodobej, provizórnej, alebo radikálnej metódy sanácie. Vlhkosť zvýšená je hranicou pre využitie povrchového sanačného opatrenia, nemusí spôsobovať viditeľné poruchy. Vlhkosť vysoká podmieňuje návrh radikálnej sanačnej metódy, spôsobuje viditeľné poruchy. Hmotnostná vlhkosť stavebných materiálov je tiež ovplyvňovaná priestorovou relatívnou vlhkosťou. V miestnostiach s vysokou vlhkosťou konštrukcií je tiež vysoká vlhkosť vzduchu závislá na teplote. Vlhkosť prestupuje najme špárami muriva vyplnenými maltou.

Vlhkosť z fyzikálneho hľadiska prijateľná :

Stavebná hmota

Relatívna vlhkosť prostredia

35 %

60 %

70 %

Hmotnostná vlhkosť materiálu (% hm)

Kameň

1,9

3,2

3,7

Tehla

0,9

1,5

1,7

Pieskovec

0,7

1,2

1,6

Opuka

4

5

6

Vápenná malta

1,5

2,5

2,8

VC malta

1,8

3,3

4,3Klasifikácia hmotnostnej vlhkosti muriva je daná predovšetkým potrebou využitia daného priestoru . využívanie priestorov má svoje špecifiká a je samozrejmé, že iné nároky na kvalitu prostredia má napríklad obytná časť domu, jedáleň, knižnica oproti chodbám, skladom a pivniciam. Tieto zásadné rozdiely sú ešte podčiarknuté vonkajšími vplyvmi a prevádzkou (inak sa chová murivo v kontakte alebo pod úrovňou terénu, murivo stredné a obvodové, rezdeľujúce vytápané priestory a nevytápané, a podobne). Ďalším prvkom ktorý ovplyvňuje prácu s kategorizáciou vlhkosti je konštrukčný materiál. Inak sa posudzuje nenasiakavý materiál a inak materiály ako je drevo, pálená tehla a podobne.

hmotnostný obsah vlhkosti v murive v závislosti od prevádzky :

Typ budovy

Časť budovy

Wh zvýšená

(% hm)

Wh vysoká

(% hm)

Objekty určené k bývaniu

Izby

4

6

Interiérové chodby

5

6

Exteriérové chodby

6

7

Omietnuté pivnice

8

10

Suterény komerčne využívané

Miestnosti

5

7

Chodby a schodiská

6

7

Školy, banky, administratívne budovy

Pracoviská, učebne

4

6

ostatné

6

6

Zhromažďovacie priestory

7

8

Múzeá a galérie

5

7

Kostoly a nevytápané haly

8

9

Archívy a sklady papiera

4

6

Fasády

Sanačné malty

9

11

Ostatné omietky

7

9

Opukové, tehelné murivo

9

13

Zobrazenia: 4080

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby