Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Generálne riaditeľstvo

Komenského 50, 042 48 Košice

Tel.: 055/ 7924 111

Fax: 055/7924660, 055/7924662

web: www.vodarne.eu

         www.vvs-as.sk

 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Košice

Komenského 50, 042 48 Košice

Tel. : 055/ 795 21 11

Fax : 055/ 795 26 60

 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Prešov

Levočská 3, 080 01 Prešov

Tel.: 051/ 757 21 11

 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Rožňava

Štítnická 19, 048 01 Rožňava

Tel.: 058/482 41 11

Fax: 058/482 46 60

 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Trebišov

Komenského 1872, 075 01 Trebišov

Tel.: 056/ 6712 111

Fax: 056/ 672 35 91

 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Svidník

Stropkovská 643/79, 089 01 Svidník

Tel.: 054/ 7865 111

Fax: 054/ 752 19 11   

 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Michalovce

Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce

Tel.: 056/ 6810 111

Fax: 056/ 642 53 36

 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Bardejov

Duklianska 3, 085 64 Bardejov

Tel.: 054/ 7864 111

Fax: 054/ 474 68 67

 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Vranov nad Topľou

Mlynská 1348, 093 19 Vranov nad Topľou

Tel.: 057/ 4871 111

Fax: 057/ 44 217 54

 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Závod Humenné

Osloboditeľov 108, 066 31 Humenné

Tel.: 057/ 7870 111

Fax: 057/ 775 44 68

 

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.,

Prevádzka vodárenského systému STARINA - Košice

Rodinná oblasť, 093 02 Vranov nad Topľou

Tel.: 057/ 44 225 71

Fax: 057/ 44 225 75

 

ZÁKAZNÍCKE CENTRÁ     

 

Zákaznícke centrum Bardejov

Duklianska 3, 085 64 Bardejov          

Call centrum: 054/7864777

Fax: 054/7864660      

 

Zákaznícke centrum Humenné        

Osloboditeľov 108, 066 01 Humenné

Call centrum: 057/7870777

Fax: 057/4871660      

 

Zákaznícke centrum Snina    

Hviezdoslavova 2, 069 01 Snina

Call centrum: 057/7870777    

 

Zákaznícke centrum Košice 

Vysokoškolská 1, 042 48 Košice

Call centrum: 055/7952777    

Fax: 055/7952665      

 

Zákaznícke centrum Moldava nad Bodvou       

Podhorská 5, 045 01 Moldava nad Bodvou

Call centrum: 055/7984777    

Fax: 055/4602335      

 

Zákaznícke centrum Michalovce

Hviezdoslavova 50, 071 01 Michalovce

Call centrum: 056/6810777

Fax: 056/6810665      

 

Zákaznícke centrum Sobrance        

Gorkého 337/10, 073 01 Sobrance

Call centrum: 056/6810777    

 

Zákaznícke centrum Prešov

Levočská 3, 080 01 Prešov

Call centrum: 051/7572777

Fax: 051/7572665      

 

Zákaznícke centrum Rožňava         

Štítnická 19, 048 01 Rožňava

Call centrum: 058/4824777

Fax: 058/4824665      

 

Zákaznícke centrum Revúca

Reussova 718/5, 050 01 Revúca

Call centrum: 058/4824777    

Fax: 058/4426394      

 

Zákaznícke centrum Svidník

Stropkovská 643/79, 089 01 Svidník

Call centrum: 054/7865777    

Fax: 054/7865665      

 

Zákaznícke centrum Trebišov         

Komenského 1872, 075 01 Trebišov

Call centrum: 056/6712777    

Fax: 056/6712660      

 

Zákaznícke centrum Kráľovský Chlmec

Hlboká 23, 077 01 Kráľovský Chlmec

Call centrum: 056/6712777    

           

Zákaznícke centrum Vranov nad Topľou          

Mlynská 1348, 093 19 Vranov nad Topľou

Call centrum: 057/4871777    

Fax: 057/4871665      

 

SERVISNÉ SLUŽBY

 

HS Dispečing

Stála poruchová – (24 hod.) služba

Čsl. odboja 5, Košice

Tel.: 055/ 642 75 07

Tel/fax: 055/ 642 54 49

 

HS Rozvod vody mesto

Vyhľadávanie porúch a vytyčovanie vodovodných potrubí

Čsl. odboja 5, Košice

Tel.: 055/ 644 60 20, 642 76 13

 

HS Doprava

Špeciálna doprava (cisterny – pitná voda)

Vodárenská 18, Košice

Tel.: 055/ 632 17 63

 

HS Kanalizácie

- Revízia kanalizácie priemyselnou kamerou

- Ťahanie žúmp

- Odstraňovanie porúch na vnútorných kanalizačných rozvodoch

Furčianska ul., Areál vežového vodojemu, Košice

Tel.: 055/ 671 11 38

 

Upravňa vody Bukovec

Rozbory vzoriek vody

Tel.: 055/ 685 31 18

Zobrazenia: 20019

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby