Výpočet redukovaného odberu plynu

 

Qr = k1.q1 + k2.q2 + k3.q3 + k4.q4 + k5.q5  [m3/hod]

 

Qr      je redukovaný odber plynu

q1      je súčet odberových množstiev plynu všetkých spotrebičov na tepelnú úpravu

          pokrmov ( plynové sporáky, variče, plynové rúry, ražne, varné jednotky a pod.);

q2      je súčet odberových množstiev plynu všetkých spotrebičov na prípravu teplej

          úžitkovej vody prietokovými ohrievačmi;

q3      súčet odberových množstiev plynu spotrebičov na lokálne vykurovanie a všetkých

          zásobníkových ohrievačov teplej úžitkovej vody;

q4      je súčet odberových množstiev plynu všetkých plynových kotlov do príkonu 30 kW

          na vykurovanie centrálnym alebo etážovým systémom a kombinovaných kotlov na

          vykurovanie a prípravu teplej úžitkovej vody;

q5      je súčet odberových množstiev plynu všetkých ostatných spotrebičov používaných na

          technologické účely (napr. v dielňach, prevádzkárňach a zariadeniach občianskej

          vybavenosti) a kotlov nad 30 kW.

k1 až k5   sú koeficienty súčasnosti odberu, ktorých hodnota nie je závislá od príkonu, ale od:

                a) druhu a spôsobu používania spotrebičov;

                b) počtu spotrebičov na daný druh a spôsob používania;

                c) predpokladaného času používania.

 


 

 

Späť na Tabuľky: Vykurovanie a plynofikácia

Zobrazenia: 1495

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby