Staviame rodinné domy na kľúč a často vidím ako sa majitelia stretávajú s problémom vytápania novostavieb RD v jarnom období.Je to spôsobené podcenením faktu že topiaci sa sneh vytvára majiteľom stavieb zbytočné starosti navyše,ktorým sa dalo predísť na začiatku pri zakladaní stavby.Chcem poukázať na fakt že v niektorých prípadoch je výhodné urobiť zmenu projektu smerom k zdvihnutiu úrovne základov nad terénom.je to prosté riešenie ale prax mi dáva za pravdu že často podceňované.Preto sa netreba hanbiť zainvestovať o niečo viacej do základov,aby ste sa vyhli nepríjemným starostiam.Ďalšou skúsenosťou z praxe je že často vidím že na mnohých stavbách sa používa hydroizolácia nízkeho štandardu.Obyčajne sú to asfaltové pásy len pod plochou obvodového muriva.To je však nedostačujúce tak z hľadiska technologického a aj z hľadiska použitia materiálu.Chcem poukázať na fakt že kvalitná hydroizolácia základov musí byť aplikovaná celoplošne a za použitia kvalitného hydroizol. fólií hrúbky 2mm.Jednotlivé pásy sa tepelne spájajú.Môže byť vykonaná skúška tesnosti hydroizolácie,špeciálnou vákuovou metódou certifikovanou firmou,a potom máte istotu že technologický postup pri odizolovaní základov a hydrizolácia spĺňajú tie kritéria ktoré sa nane kladené.Týmto dvom problémom sme sa my vyhli po vzájomnej konzultácii s budúcimi majiteľmi,keďže si uvedomili že mierna investícia do spomínaných položiek sa im skutočne vyplatí.  prikladám foto aby bolo úplne zrejmé na čo poukazujem.na týchto foto je vidiet zdvihnutie úrovne nad terén a aj celoplošnú aplikáciu fólie.

Zobrazenia: 1777

Komentár


ARCHITEKT
Komentár osoby Miloslav Šimánek o Február 27, 2013 na 9:21

Áno je to pravda že sa zabúda na správne osadenie domov. My projektujeme domy vždy vyššie aj keď tam nehrozí žiadna spodná voda.  Ani prívalové dažde ktoré vytvárajú mláky na pozemku. Potom upravujeme  terén tak aby k domu  mierne stúpal. Mám skúsenosť že netreba zabudnúť aj na to, výška komunikácie sa môže kedykoľvek zmeniť väčšinou sa ale dvíha vyššie to Vám pri bývaní môže urobiť nemalé problémy ako je voda z komunikácie vo dvore. Komunikácia sa správa ako hrádza ktorá nechce prepustiť povrchovú vodu ďalej takýchto prípadov sme už mali viac. Problémom sa vyhnete najjednoduchšie tak že dom osadíte na tri bežné stupne tj min 450 mm od budúceho upraveného terénu ktorý tvori hlavnú rovinu  terénu  a aspoň 300 mm nad rovinu komunikácie.


FIRMA
Komentár osoby ján boroň o Marec 15, 2011 na 13:59
výborný článok...

FIRMA
Komentár osoby Ing. Róbert Petriska o Marec 15, 2011 na 10:43

 Článok pána Boka správne  vystihuje chyby stavebníkov pri zakladaní stavby, chcem však poukázať ešte na jednu skutočnosť dôležitosti výšky založenia stavby. Väčšina stavebníkov nebuduje dielo len pre svoju potrebu, ale chce zachovať stavbu aj pre ďalšie generácie.Vegetačný kryt v okolí stavby každoročne narastá a priľahlý terén sa postupne dvíha. Zjavne je to pozorované na sakrálnych stavbách, kde často schádzame do interiéru smerom dole. Pri výstavbe určite bola výška podlahy stavby zhodná s okolitým terénom, časom sa táto disproporcia mení. Podobne je to aj pri vplyve opráv cestných komunikácií, ktoré sa rokmi ukladajú na seba bez odstraňovania podložia. Sú to skutočnosti na ktoré sa ozaj už od nepamäti zabúda, ale je potrebné nad nimi včas  uvažovať.

 

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2020  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby