staviame rodinné domy na kľúč a často vidím že na mnohých stavbách sa používa hydroizolácia nízkeho štandardu.obyčajne sú to asfaltové pásy len pod plochou obvodového muriva.to je však nedostačujúce tak z hľadiska technologického a aj z hľadiska použitia materiálu.chcem poukázať na fakt že kvalitná hydroizolácia základov musí byť aplikovaná celoplošne a za použitia kvalitného hydroizol. fólií hrúbky 2mm.jednotlivé pásy sa tepelne spájajú.može byť vykonaná skúška tesnosti hydroizolácie,špeciálnou vákuovou metódou certifikovanou firmou.a potom máte istotu že technologický postup pri odizolovaní základov a hydrizolácia spĺňajú tie kritéria ktoré sa nane kladené.

Zobrazenia: 526

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2020  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby