Za horšie študijné výsledky z jazykov môže (aj) hluk. Problémy s nadmerným hlukom v školských priestoroch je možné zmierniť úpravou akustických podmienok.

V apríli sa do tried vrátia žiaci. Kým dištančné vzdelávanie komplikovala dlhodobo podceňovaná digitalizácia a nepriaznivý vplyv izolácie na psychiku detí, návrat do tried prináša inú výzvu, rovnako však desaťročia podceňovanú. Je ňou hluk, ktorý vplýva na zdravie učiteľov a na študijné výsledky žiakov.

Aké hlučné sú školy?

Z výsledkov výskumu realizovaného počas 274 vyučovacích hodín vyplýva, že v triedach bola nameraná priemerná hladina hluku vyššia ako na vonkajších detských ihriskách, niektoré dokonca prekonali aj hustú cestnú premávku (75 dB). Chodby a jedálne sa približovali k úrovniam vyše 80 dB, čo je hluk, ktorý vydáva cirkulárka na drevo zo vzdialenosti 10 metrov. „Takáto úroveň hluku môže mať nepriaznivý vplyv na zdravie učiteľov aj žiakov, ale negatívne vplýva aj na dosahované študijné výsledky,“ hovorí Peter Petraško, zo švédskej spoločnosti Ecophon, ktorá sa už viac ako 60 rokov zaoberá zlepšovaním akustických podmienok v školstve a zdravotníctve.

 

Najviac trpí výučba jazykov a matematika

Vysoké hladiny hluku zhoršujú výsledky žiakov najmä z jazykov, vrátane materinského a matematiky. „Naše výskumy a merania cez štandardizované testy potvrdili, že žiaci majú pri vyššom hluku problém najmä s pochopením čítaného textu. Bežná vrava v triede s priemernou hlasitosťou 65 dB má výrazný negatívny vplyv na slovné úlohy, počítanie a rýchlosť odpovedania na otázky“, vysvetľuje Peter Petraško.

V dôsledku dobrej akustiky sa podľa ďalšej štúdie zlepšili výsledky testov u študentov o 4 až 7%, zlepšila sa spolupráca a sústredenosť, čo viedlo aj k menšej únave. Kooperácia, schopnosť komunikovať, kriticky myslieť a byť kreatívny sú pritom kľúčové zručnosti súčasnosti.

 

Pomôže lepšia akustika

Problémy s nadmerným hlukom v školských priestoroch je možné zmierniť úpravou akustických podmienok, a to nielen počas výstavby, ale aj dodatočne. Po zahraničí si to začínajú uvedomovať už aj kompetentní na Slovensku. Pritom aj malé zníženie úrovne hluku môže priniesť veľký efekt.

„Napríklad montážou vysoko absorpčného stropu dokážeme znížiť vnímanie hladiny hluku o polovicu. To mení situáciu v triede. Nakoľko je všetkých počuť a rozumieť bez toho, aby museli zvyšovať hlas, študenti a učitelia začnú hovoriť tichšie a celkovo sa hlasitosť zníži o 10 dB,“ vysvetľuje P. Petraško a dodáva: „Akusticky upravené miestnosti znížia hladiny hluku nielen pri tradičnej výučbe, ale aj pri skupinovej práci, pri ktorej bývajú hodnoty hluku ešte kritickejšie.“ Viac na www.ecophon.sk

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zobrazenia: 54

© 2022  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby