Všetky články (1,208)


PROJEKTANT
SEVAK - Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Severoslovenské vodárne a kanalizácie, a.s.

Bôrická cesta 1960, 010 57 Žilina

Tel: +421 (0) 41 707 17 11, +421 (0) 41 707 17 46 (47)

Fax.: +421 (0) 41 707 17 56

e-mail: r_sekretariat@sevak.sk

web: www.sevak.skDispečing (nepretržitá 24 hod. služba):

Tel: +421 (0) 41 707 17 29,

Tel: +421 (0) 41 700 31 50,

Tel: +421 (0) 905 575… Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa November 8, 2010 o 15:34 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
KOMVAK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárno, a.s.

KOMVaK - Vodárne a kanalizácie mesta Komárna, a.s.

E. B. Lukáča 25, 945 01 Komárno

Tel: 00421 35 77 31 073

Fax: 00421 35 77 31 074

e-mail: komvak@nextra.sk

web: www.komvak.skObchodná kancelária

Tel: 00421 35 77 222 77

mob: 00421 905 231 684

e-mail: soz@komvak.skInžinierska činnosť

Tel: 00421 35 77 32… Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa November 8, 2010 o 15:30 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
STVPS - Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Stredoslovenská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Partizánska cesta 5, 974 01 Banská Bystrica

Tel: 048/4327111

e-mail: info@stvps.sk

web: www.stvps.skCall centrum:

Tel.: 0850 111 234

Fax: +421 48 4327 888

e-mail: cc@stvps.skZákaznícke centrum Banská… Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa November 8, 2010 o 15:28 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
PVPS - Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Podtatranská vodárenská prevádzková spoločnosť, a.s.

Hraničná 662/17, 058 89 Poprad

Tel: +421 52 78 73 115

Fax: +421 52 78 73 167

e-mail: info@pvpsas.sk

web: www.pvpsas.sk

Telefónny kontakt: Call centrum /zákaznická linka/ 0850 111 800Zákaznícke centrum…
Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa November 8, 2010 o 15:00 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
LVS - Liptovská vodárenská spoločnosť, a.s.

LIPTOVSKÁ VODÁRENSKÁ SPOLOČNOSŤ, a.s.

Štefánikova 1780, 031 80 Liptovský Mikuláš

Tel: 044 - 5522595, 044 - 5522805, 0907 465281

Fax: 044 - 5522863

e-mail: sekretariat@lvsas.sk

web: www.lvsas.skObchodné oddelenie LVS, a.s. - zákaznícke centrum

Tel: 044 - 5520071, 0917 470110, 0907 465281, 0905 574506

e-mail:… Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa November 8, 2010 o 15:00 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
VSR - Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Vodárenská spoločnosť Ružomberok, a.s.

Pri Váhu 6, 034 06 Ružomberok

web: www.vsr.skInformátor

tel: 044 4331 621 – 2HLÁSENIA/PORUCHY

mob: 0905 607 138

tel: 044 4331 621 – 2, klapka 105, 115, 112

e-mail: poruchy@vsr.skKancelária predstavenstva

tel: 044 4331 621 – 2, klapka 109

e-mail:… Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa November 8, 2010 o 15:00 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
TURVOD - Turčianska vodárenská spoločnosť, a.s.

Turčianska vodárenská spoločnosť, a. s.

Kuzmányho 25, 036 80 Martin

Tel: +421 (0)43 4210111

Fax: +421 (0)43 4133685

e-mail: sekretariat@turvod.sk, info@turvod.sk

web: www.turvod.skÚstredňa

Tel: 043 / 4210 111

Úsek generálneho riaditeľa:

Tel: 043 / 4210 140

e-mail: asistent@turvod.sk

Kancelária predstavenstva:

Tel:… Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa November 8, 2010 o 15:00 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
POVS - Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Považská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nová 133, 017 01 Považská Bystrica

Právna forma: Akciová spoločnosť

Tel: 042/4321723 – 24

Fax: 042/4322042

e-mail: sekretariat@povs.sk

web: www.povs.skÚstredňa

Tel: 042 / 4321723-24 4326283

Sekretariát generálneho riaditeľa

Tel: 042 / 4326818

VTR

Tel: 042 /… Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa November 8, 2010 o 15:00 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
TVS - Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.

Trenčianska vodohospodárska spoločnosť, a.s.

1. mája 11, 911 01 TRENČÍN

Tel: 00421/32/3262 111

Fax: 00421/32/3262 333

e-mail: tvs@tvs.sk

web: www.tvs.skHlásenie porúch:

nepretržitá služba, vodárenský dispečing


Tel: 0800 60 61 62

Zákaznícke centrum:

reklamácia faktúr, služieb

Tel: 0850 60 61 62

Enviro… Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa November 8, 2010 o 15:00 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
OVS - Oravská vodárenská spoločnosť a. s.

Oravská vodárenská spoločnosť, a. s.

Bysterecká 2180, 026 80 Dolný Kubín

Tel.: + 421(0)43 586 46 60, 586 47 59

Fax: + 421(0)43 586 36 82

e-mail: ekretariat@ovs.sk

web: www.ovs.skodbyt - zmluvy pre ostatných odberateľov, bytové spoločenstvá, reklamácie

Tel: + 421(0)43 23 88 508

e-mail : zuzana_skoncova@ovs.skodbyt – zmluvy… Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa November 8, 2010 o 15:00 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
ZSVS - Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Západoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Nábrežie za hydrocentrálou 4, 949 01 Nitra

Tel: 037 / 694 9202, 9302

Fax: 037 / 694 9299

web: www.zsvs.skOdštepný závod Dunajská Streda

Kračanská cesta 1233, 929 01 Dunajská Streda

Tel: 031/773 7302

Fax: 031/55 226… Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa November 8, 2010 o 14:30 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
TAVOS - Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Trnavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Priemyselná 10, 921 79 Piešťany

web: www.tavos.skSekretariát Generálneho riaditeľa:

Tel: 033 / 59 66 117

e-mail: gama@tavos-as.sk

Právne oddelenie:

Splátkové plány pre… Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa November 8, 2010 o 14:30 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
BVS - Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s.

Prešovská 48, 826 46 Bratislava 29

web: www.bvsas.skCall centrum

Tel.: 0850 123 122 * (v pracovných dňoch od 7:00 – 16:00)Pri volaní zo zahraničia:

Tel.: +4212 48 253 111Fax: 02/48 253 510

E-mail: sluzby@bvsas.sk

Dispečing / Hlásenie porúch

Tel.: 0800 121 333… Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa November 8, 2010 o 14:30 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
SPP - Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Slovenský plynárenský priemysel, a. s.

Mlynské Nivy 44/a, 825 11 Bratislava 26

Tel: +421-2-62 62 11 11

web: www.spp.skTel: Zákaznícka linka 0850 111 363 – Domácnosti

Tel: Biznis linka 0850 111 565 - Malé podnikanie a organizácie

E-mail: zakaznickalinka@spp.skZákaznícke kancelárie pre pripájanie k distribučnej… Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa November 8, 2010 o 0:23 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Obvodné úrady a stále pracoviská Krajského úradu ŽP Trnava

Obvodný úrad životného prostredia Trnava

Kollárova 8, 917 02 Trnava

Telefón: 033 - 556 43 41

Fax: 033 - 556 41 99

E-mail: info@tt.ouzp.skObvodný úrad životného prostredia Dunajská Streda

Ádorská ul.č.5400, 929 01 Dunajská Streda

Telefón: 031 - 59 05 211

Fax: 031 - 55 24 809

E-mail: info@ds.ouzp.skObvodný úrad životného prostredia… Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa November 8, 2010 o 0:04 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Obvodné úrady a stále pracoviská Krajského úradu ŽP Trenčín

Obvodný úrad životného prostredia Trenčín

Gen. M. R. Štefánika 20, 911 01 Trenčín

Telefón: 032 - 74 346 20

Fax: 032 - 74 346 20

E-mail: info@tn.ouzp.skObvodný úrad životného prostredia Trenčín - Stále pracovisko Ilava

Mierové námestie 81/18, 019 01 Ilava

Telefón: 042 - 444 20 95

Fax:

E-mail: info@il.ouzp.skObvodný úrad životného… Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa November 8, 2010 o 0:01 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Obvodné úrady a stále pracoviská Krajského úradu ŽP Žilina

Obvodný úrad životného prostredia Žilina

Nám. M. R. Štefánika 1, 010 01 Žilina

Telefón: 041 - 50 76 818

Fax: 041 - 50 76 827

E-mail: info@za.ouzp.skObvodný úrad životného prostredia Žilina - Stále pracovisko Bytča

Zámok 104, 014 01 Bytča

Telefón: 041 - 5523 323

Fax:

E-mail: info@by.ouzp.skObvodný úrad životného prostredia…

Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa November 8, 2010 o 0:00 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Obvodné úrady a stále pracoviská Krajského úradu ŽP Prešov

Obvodný úrad životného prostredia v Prešove

Námestie mieru 2, 081 92 Prešov

Telefón: 051 – 4881 231 /233 – 239/

Fax: 051 - 4881 232

E-mail: informacie@po.ouzp.skObvodný úrad životného prostredia Prešov - Stále pracovisko Sabinov

Nám. slobody 85, 083 01 Sabinov

Telefón: 051 - 4880346

Fax:

E-mail: info@sb.ouzp.skObvodný úrad… Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa November 7, 2010 o 23:59 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Obvodné úrady a stále pracoviská Krajského úradu ŽP Nitra

Obvodný úrad životného prostredia Nitra

Janka Kráľa 124, 949 01 Nitra

Telefón: 037 - 79 20 111

Fax: 037 - 79 20 122

E-mail: info@nr.ouzp.skObvodný úrad životného prostredia Nitra - Stále pracovisko Zlaté Moravce

Sládkovičova 3, 953 01 Zlaté Moravce

Telefón: 037 - 642 11 06

Fax:

E-mail: info@zm.ouzp.skObvodný úrad životného… Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa November 7, 2010 o 23:55 — Žiadne komentáre

Mesačné archívy

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2019  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby