RECEPTÚRA VÝROBY BETÓNU PRE SVOJPOMOCNÝCH STAVITEĽOV (AMATÉROV)

 Technologický postup :

1.        PRÍPRAVA ZLOŽIEK BETÓNOVEJ ZMESI

Každá betónová zmes je zložená z piesku (P), štrku (S), cementu (C) a vody (V). Pri profesionálnej výrobe betónu sa používajú ďalšie zložky, ktoré vylepšujú spracovateľnosť betónovej zmesi – plastifikátory, urýchľovače tuhnutia, spomaľovače tuhnutia, prísady pre zabránenie mrznutia vody atď., my sa zaobídeme bez týchto špeciálnych zložiek pre účaly jednoduchej receptúry pre amatérov a svojpomocných staviteľov – predpokladáme betonáž v bežnom prostredí, pri rozmedzí teplôt vzduchu od +5°C až po +25°C.

            Najprv si jednotlivé zložky – piesok + štrk + cement pripravíme v množstvách podľa nasledovných receptúr :

 

1.1      RECEPTÚRA „POMEROVÁ (HRSŤOVÁ) – PROSTÝ BETÓN

 

1.2      RECEPTÚRA „SEDLIACKA“ – OCEĽOU VYSTUŽENÉ KONŠTRUKCIE

 

1.3      RECEPTÚRA „DOMÁCICH MAJSTROV“

 

Vysvetlivky k tabuľkám č. 1.2 až 1.3 :

kg        = kilogram

l           = liter = 0,001 m³

 

Poznámka :

Množstvá cementu a zložiek kameniva + piesku v tabuľkách 1.2 a 1.3 sú navrhnuté pre 1 m³ betónovej zmesi.

 

Hmotnosti pieskov a štrkov závisia od vlhkosti materiálu a tiež od nasiakavosti, respektíve pórovitosti materiálov (z toho dôvodu predajcovia štrkov tak radi často štrky polievajú vodou :-)

 

2.        PRÍPRAVA VODY

 

            Dávkovanie vody určíme podľa vodného súčiniteľa (w), z rôznych výskumov a expertných prác som vychádzal z technologických doporučení McMillan &. Slater (USA).

            Potrebné množstvo vody vypočítame podľa vzorca :  V = w.C    /kg/

 

w = vodný súčiniteľ (-)

V = množstvo vody (kg)

C = množstvo cementu (kg)

 

2.1      VOĽBA VODNÉHO SÚČINITEĽA (w) – PODĽA McMillan &. Slater (USA)

 

druh konštrukcie :

 

a          = tenké konštrukcie – pilóty, stĺpy, tenké steny

b         = nádrže, stropy, steny strednej hrúbky

c          = hrubé konštrukcie – základy, piliere, priehrady, hrubé steny

 

Poznámka :

 

Dávkovať potrebné množstvo vody je veľmi dôležité, ak sa pridá príliš veľa vody, betón je veľmi tekutý a môže dochádzať, po uložení betónovej zmesi do debnenia, k vyplavovaniu čiastočiek cementu na povrch a ťažšie kamenivové súčasti klesajú dole na dno – potom nemá betón potrebnú konzistenciu. Keď sa pridá málo vody, potom nedôjde k úplnému zhydratovaniu celého cementu a betón stratí svoje požadované hodnoty (pevnosť).

 

3.        NAMIEŠANIE BETÓNOVEJ ZMESI

 

            Najprv za sucha zmiešame cement s pripraveným množstvom štrku a piesku. Následne za stáleho miešania pridávame k pripravenej „suchej zmesi“ - piesku, štrku a cementu, postupne vodu v množstve podľa výpočtu uvedeného v časti 2.

            Miešame v strojnej miešačke po dobu 10-12 minút, v prípade ručného miešania (v plastovom/drevenom koryte) po dobu 15-20 minút.

Dobre namiešaný betón (poznáme podľa toho, že je rovnomernej štruktúry, lepkavý, dobre roztierateľný, mierne zavlhlý, akoby masný) aplikujeme do nachystaného debnenia do maximálnej doby zdržania 45 minút.

 

4.         POSLEDNÁ RADA NA ZÁVER

 

            Betón zhotovený svojpomocne podľa tohto návodu je omnoho lacnejší, ako betón zhotovený z pripravených vrecovaných suchých betónových zmesí, ktorý dnes ponúkajú v každých stavebninách ale je aj o dosť lacnejší ako betón dovážaný na stavbu v autodomiešavačoch (tzv. transportbetón) – zamiešaný v betonárkach. Jedinou výhodou objednaných hotových betónov je garancia požadovanej kvality ich výrobcom.

            V článku som sa nezmienil o dosiahnutých triedach betónu, pretože som nechcel amatérskych staviteľov zaťahovať do zložitých technologicko-normatívnych článkov. Na dosiahnutú pevnostnú triedu betónu má vplyv okrem iného aj použitie druhu cementu. Pri použití cementu portlandského typu CEM II / 32,5 R pri svojpomocnom namiešaní betónovej zmesi, je možné dosiahnuť betón bežných pevností používaných pri jednoduchých stavbách – C12/15 až C16/20.

 

Vypracoval : Ing. Pavol Ruják, 20.8.1993

Zobrazenia: 109810

© 2024  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby