Priemyselná výroba musí byť presná, obzvlášť tá strojárenská. Každá jedna vyrobená súčiastka totiž musí mať také rozmery ako v jej návrhu na výkrese, inak je chybová a absolútne nepoužiteľná. Aj preto je nutné tieto súčiastky kontrolovať, čím sa prípadné nepodarky odseparujú od prvotriednych výrobkov. Prevádzať túto kontrolu klasickými meradlami by však bolo nepraktické a najmä, celý proces by bol veľmi zdĺhavý. Z toho dôvodu sa pri hodnotení akosti strojárenských výrobkov používajú špeciálne meradlá vo forme kalibrov.

Nepriame meradlá zaručujú rýchlosť, efektívnosť a presnosť kontroly

Kvalita súčiastok sa kontroluje na linke, kde jeden pracovník musí za hodinu spracovať často až niekoľko stoviek výrobkov. Pri svojej práci teda potrebuje pomôcku, s ktorou sa pracuje rýchlo, efektívne a zároveň presne. Tou sú aj nepriame meradlá – kalibre, ktorými sa uskutočňuje proces kalibrácie. Označujeme ich ako nepriame, pretože nimi nedokážeme zistiť presné rozmery, len ich porovnávame s veľkosťou danej súčiastky. Všetky kalibre musia maximálne korešpondovať so stanovenými mierami daného výrobku, inak by kalibrácia strácala svoj zmysel.

 

Kalibre sú preto vyrábané zväčša na mieru z vysokokvalitnej kalenej ocele na základe výkresov konkrétnej súčiastky. To však nie je všetko. Použitím kalibru musíme získať garanciu, že prevedená kontrola je zárukou absolútnej bezchybnosti. Samotné kalibre preto podliehajú certifikácii, ktorá overí ich maximálnu autenticitu s predpísanými rozmermi. Dokladom o certifikácii meradla je certifikát, ktorý by mal mať každý používaný kaliber.

Ako prebieha kontrola kalibrami - kalibrácia?

Ako nepriame meradlá sa používajú viaceré typy kalibrov. Medzi tie najrozšírenejšie patria závitové kalibre. Skladajú sa z dvoch častí, a to dobrej a nepodarkovej umiestnených na jednej rúčke. Kalibrácia, teda kontrola kalibrami, je jednoduchá a spočíva v tom, že dobrá strana musí do závitu súčiastky presne vojsť, nepodarková sa doň naopak nezmestiť. Veľmi podobne ako tie závitové fungujú aj strmeňové kalibre používané na overenie vonkajšej veľkosti súčiastky. To, ktorý typ kalibrov pri kontrole preferovať, závisí od povahy konkrétneho výrobku, prípadne sa používajú oba typy naraz.

Zobrazenia: 303

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby