Ako ukotviť pergolu k domu, aby nedošlo k vzniku tepelných mostov?

Uvažujete nad tým, že si zaobstaráte pergolu? V tomto článku sa dozviete, ako ukotviť pergolu do nezateplenej aj zateplenej fasády vrátane tipov a rád, vďaka ktorým môžete predísť vzniku tepelných mostov spojených s celým radom rizík.

Typy záhradných pergol pri dome

Kde a ako postaviť pergolu? Podľa umiestnenia delíme pergoly na samostatné pergoly a pergoly kotvené k domu.

Samostatné pergoly

Ako už názov samostatná pergola napovedá, jedná sa o voľne stojacu pergolu, ktorá nie je ukotvená k domu, ale kotví sa do zeme. To, že nie je samostatná pergola priamo pri dome, je spojené s výhodami aj nevýhodami. Jej najväčšou výhodou je, že môže byť postavená takmer kdekoľvek. Ďalšou výhodou je, že ďalej od domu môže byť väčší pokoj a hlučnejšia spoločnosť nebude rušiť nikoho v dome. Väčšia vzdialenosť od domu je však nepraktická vzhľadom k noseniu jedla, riadov a pod.

Voľne stojace pergoly sú vhodné pre rozľahlé záhrady, alebo je možné ich využiť ako zázemie pri bazéne či ako vonkajšiu kuchyňu. Viac o samonosných pergolách sa dozviete v tomto článku.

Kotvené pergoly

Pergoly kotvené k stene domu sú veľmi obľúbené najmä preto, že sú lacnejšie, vyznačujú sa ľahšou montážou a sú veľmi praktické. Ďalším nesporným kladom je, že kotvenú pergolu môžete nechať zaskliť a získate krásnu zimnú záhradu. Plusom je aj to, že nemusíte riešiť zatienenie zo strany domu.

Aj pergola pri dome môže byť samonosná. Prináša to množstvo výhod. Zdroj: Sunsystem.sk

Prečo myslieť na pergolu už pri stavbe domu?

Kotvenie pergoly je podstatne jednoduchšie, ak sa pergola kotví do nezateplenej fasády. Kotvenie do zateplenej fasády je nielen náročnejšie, ale navyše je spojené s rizikom vzniku tepelných mostov. Ideálne je preto na pergolu myslieť už pred začatím stavby alebo rekonštrukcie.

Čo sú tepelné mosty a ako vznikajú?

Poďme si ešte bližšie predstaviť, čo to vlastne tepelné mosty sú. Jedná sa o miesta v stavbe alebo stavebnej konštrukcii, ktorými uniká teplo z interiéru do okolitého prostredia. Tepelné mosty je možné spoznať tak, že ich teplota je nižšia ako teplota okolitých miest. Tepelné mosty vznikajú pri nesprávnom prevedení stavby alebo použitím nevhodného materiálu. Často vznikajú aj pri vŕtaní do zateplenej fasády s cieľom pripevniť ťažké objekty, ako je hliníková bioklimatická pergola alebo markíza.

Riziká tepelných mostov

Najväčším rizikom tepelných mostov sú významné tepelné straty, podiel tepelných mostov na celkovej spotrebovanej vykurovacej energiu môže presahovať až 30%. Medzi ďalšie riziká tepelných mostov patrí kondenzácia vodných pár, vlhnutie, premočenie a v neposlednom rade poškodenie stavebného prvku alebo konštrukcie.

Typy kotvenia záhradnej pergoly do steny domu

Pergolu je možné kotviť do nezateplenej fasády a do zateplenej fasády.

Ako ukotviť pergolu do nezateplenej fasády?

Kotvenie pergoly do fasády bez zateplenia je pomerne jednoduché, najčastejšie sa pri ňom používa chemická kotva. Kotvenie prebieha tak, že sa do fasády vyvŕta diera, ktorá sa následne vyčistí a vyplní chemickou maltou a nakoniec sa do diery vloží nerezová guľatina so závitom. Chemické kotvenie oproti hmoždinkám prináša vyššiu pevnosť aj dlhšiu životnosť.

Na kotvenie pergol a markíz myslite pred stavbou alebo rekonštrukciou domu. Zdroj: Sunsystem.sk

Ako ukotviť pergolu do fasády pred zateplením?

Kvalitné kotvenie pergoly ešte pred zateplením domu sľubuje namontovanie montážnej dosky. Pergola sa následne ukotví priamo do tejto montážnej dosky, ktorá pomôže prerušiť tepelný most. Výhodou tohto variantu je rovnaká pevnosť ako v prípade kotvenia do nezateplenej fasády a taktiež nižšie náklady na kúrenie v dome.

Ako ukotviť pergolu do zateplenej fasády dodatočne?

Kotvenie pergoly do zateplenej fasády je o niečo komplikovanejšie vzhľadom na to, že môže dôjsť napríklad k zhoršeniu izolačnej funkcie. Všeobecne sa neodporúča kotviť pergolu k zateplenej fasáde svojpomocne, ale obrátiť sa na odborníkov, ktorí majú skúsenosti. Kotvenie do zateplenej fasády môžeme rozdeliť na kotvenie bez prerušeného tepelného mostu a s prerušeným tepelným mostom.

Bez prerušeného tepelného mostu

V tomto prípade sa používa podobný postup ako pri nezateplených fasádach. Rozdiel je však v tom, že sa do priestoru medzi fasádou a nosnou stenou vloží dištančná hliníková rúrka, čo znamená, že sa pergola nebude opierať o zateplenie, ale celú váhu pergoly ponesie nosná stena.

S prerušeným tepelným mostom

Ďalšou možnosťou v prípade zateplených fasád je využitie kotvy s prerušením tepelného mostu. Tento variant je však možné využiť len v prípade, že je zateplenie fasády menšie ako 100 mm a nejedná sa o pasívne domy.

Rady a tipy pri kotvení pergoly

Na záver prinášame ešte niekoľko tipov a rád spojených s kotvením pergoly.

Plánujte už pri stavbe

Ako sme už načrtli vyššie, vzhľadom k tomu, že je kotvenie do zateplenej fasády rizikové, je dobré pergolu plánovať už pri stavbe domu.

Zakreslite problematické miesta

Tepelné mosty je možné pred začatím stavby alebo pri rekonštrukcii eliminovať zakreslením problematických miest a tepelno-technickým posúdením tepelného mosta.

Obráťte sa na odborníka

Pokiaľ chcete predísť problémom s tepelnými mostami, zverte kotvenie pergoly do rúk odborníkov, ktorí majú potrebné technické znalosti a zručnosti.

Záver

Chcete si zaobstarať pergolu? Vyberať môžete medzi samostatnou pergolou pri dome, ktorá sa kotví do zeme, a pergolou, ktorá sa kotví k domu. Pergolu je možné ukotviť do nezateplenej aj zateplenej fasády. Kotvenie do nezateplenej fasády je však oveľa jednoduchšie a eliminuje riziko vzniku tepelných mostov. Na pergolu je preto dobré myslieť už pred stavbou domu alebo rekonštrukciou.

Zobrazenia: 144

Komentár


ODBORNÁ VEREJNOSŤ
Komentár osoby Ing. Pavol Ruják o Október 27, 2021 na 13:50

Celý tento článok mi pripadá, ako vymýšľanie vedeckých zdôvodnení kotvení pergoly, vyrábanie zbytočných vedeckých konštrukčných teórií.

Sú len 2 možnosti :

A, v prípade otvorenej pergoly : postavím pergolu tak, aby som ju o zateplenú fasádu nikde nekotvil, aby bola pergola postavená na samonosnej konštrukcií.

B, v prípade, že pergolu mienim zaskliť : zasklenie sa zrealizuje na vonkajšej strane na vonkajších hranách nosných stĺpov pergoly - bez tepelných mostov a tuná opäť nie je žiaden dôvod kotviť samonosnú konštrukciu pergoly do vonkajšej fasády. Navyše medzi zasklením pergoly a jestvujúcou zateplenou fasádou vznikne konštrukčne potrebná dilatačná škára, ktorá sa dá ľahko zakryť napríklad vhodným oplechovaním.

Lebo v jednoduchosti je krása, všetko, čo je zbytočne konštrukčne zložité je nielen drahé, ale aj technicky problematické.

© 2022  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby