Na Slovensku vznikol ďalší tak trochu pre niekoho možno aj záhadný staviteľský spolok : Stavebná komora Slovenskej republiky (SKSR). 

Členstvo v tomto spolku je dobrovoľné. Spolok združuje rôznych pracovníkov vykonávajúcich činnosť v stavebníctve, nie je to určené len pre stavebných inžinierov. Členmi SKSR sú a môžu byť :

- úradníci zo stavebných úradov a iných úradov, bývalí i terajší

- stavitelia a majstri HSV i PSV

- murári, betonári, železiari, montéri, vodoinštalatéri, elektroinštalatéri, podlahári, sadrokartónisti, kúrenári, peciari, klampiari, tesári, stolári, izolatéri, strechári a pokrývači, kominári, stavební robotníci

- stavbyvedúci, manažéri, projektanti, konzultanti, obchodníci, importéri, exportéri, výrobcovia materiálov, experti i amatéri

- investori, stavebníci, stavební finančníci

- svojpomocní hobby remeselníci, domáci majstri - kutilovia

- stavebné firmy, akcionári, eséročkári i živnostníci

Prezidentom tohto občianskeho združenia je staviteľ Ivan Pauer - bývalý profesionálny úradník, vedúci stavebného úradu v Piešťanoch, viceprezidentom je Ing. Vojtech Mozgay, bývalý riaditeľ Úradu SKSI (Slovenskej komory stavebných inžinierov).

Občianske združenie má aj svoje pekne vypracované internetové stránky : www.stavebnakomora.sk, na ktorých môžeme zistiť, že :

Členstvo v tomto dobrovoľnom spolku nie je zadarmo - ročný členský príspevok, ktorý tento spolok od členov vyberá je 80,- Eur (ale dôchodcovia aj študenti majú zľavu) - avšak platba je dobrovoľná, členovia môžu dobrovoľne priplatiť aj viac...samozrejme, pokiaľ predpísané minimálne členské nezaplatia, budú zo spolku bez milosti vyhodení...

Cieľom tohto obč.združenia je : 

  • Základným predmetom a cieľom činnosti komory je aktívne napomáhať rozvoju stavebníctva zvyšovaním záujmu o nadobudnutie odbornej kvalifikácie a zvyšovanie odborných vedomostí podľa Slovenských zákonov v súlade s Európskymi odporúčaniami a svetovými štandardami. Pre tento účel a cieľ podporuje, prípadne sama vykonáva vzdelávanie pre nadobudnutie kvalifikácie a odbornosti v stavebníctve, ktoré vyžaduje záverečné preskúšanie a vydanie certifikátu, odbornej spôsobilosti alebo iné osvedčenie potvrdzujúce absolvovanie takéhoto štúdia a jeho úspešné ukončenie podľa platných predpisov a zákonov na území Slovenskej republiky (ďalej len SR).
  • Podporuje, alebo sama vykonáva a priebežné periodické – aktualizačné vzdelávanie v stavebníctve, ktoré vyžaduje záverečné preskúšanie a vydanie certifikátu, odbornej spôsobilosti alebo iné osvedčenie potvrdzujúce absolvovanie takéhoto štúdia a jeho úspešné ukončenie podľa platných predpisov a zákonov na území SR.
  • Zabezpečuje celoživotné vzdelávanie stavebných odborníkov zamerané na kontrolné, prípravné, realizačné, ukončovacie procesy a administratívne činnosti v stavebníctve v súlade s platnými predpismi.
  • atď., atď. :-)

Môj komentár na záver :

Pre tých odborných pracovníkov v stavebníctve, ktorým zostal čas na také "hobby" aktivity, ako je organizovanie (manipulovanie) samých seba i iných osôb, vysedávanie na členských schôdzach, na rôznych expertných poradách, zhromaždeniach a filozofovanie nad neriešiteľnými problémami slovenského stavebníctva a perspektívami vývoja bývania a výstavby - je toto spolok, kde sa môžu plne realizovať - členstvo je dobrovoľné, dá sa do tohto občianskeho združenia dobrovoľne vstúpiť a kedykoľvek dobrovoľne vystúpiť.

Na Slovensku už máme registrovaných bohužiaľ vyše 100 politických strán - raz isto príde taký čas, pomaly sa to blíži, že tu budeme mať registrovaných aj vyše 100 rôznych "odborných stavebných spolkov (obč. združení)" - dnes ich máme už najmenej okolo 30 - a kvalita stavieb sa nezvyšuje, ale práve naopak, postupne klesá.

Nemám osobne nič proti občianskemu združeniu Stavebná komora Slovenskej republiky, v podstate jediné čo mi nepasuje je ten názov - ktorý môže neodbornú verejnosť pomýliť - zákonom ustanovené komory (Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenská komora architektov, Slovenská komora geodetov sú profesijné združenia pracujúce na trochu odlišnom princípe ako občianske združenia). Aj keď je tých spolkov občianskych odborných stavebných združení myslím si, až príliš veľa - na druhej strane, majú si občania aspoň z čoho vyberať, keby bol len jeden jediný spolok na Slovensku, nebolo by to asi celkom demokratické. Napokon čas ukáže, ktorý z tých spolkov bude životaschopný a pre odbornú stavebnú verejnosť prospešný...

Foto : druhý zľava je pán prezident spolku SKSR - Ivan Pauer, páni vpravo v slávnostných uniformách s cylindrami - to nie sú baníci ani funebráci, sú to pravdepodobne predstavitelia Komory kominárov SR (škoda, že stavební inžinieri ani architekti takéto pekné uniformy nenosievajú... :-)

Zobrazenia: 594

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2020  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby