nový stavebný zákon č. 201/2022 Z.z. Zákon o výstavbe a úloha projektanta (architekta) v zdieraní stavebníka (investora)

Za stavebné povolenie rodinného domu dnes stavebník zaplatí poplatok na stavebnom úrade 50 EUR. Podľa nového vydaného stavebného zákona to od 1.4.2024 (resp. súvisiacej pripravovanej novely zákona o správnych poplatkoch č. 145/1995 Z.z.) bude 1% z rozpočtových nákladov (r.n.) stavby, to znamená, že za stavebné povolenie na domček s r.n. 200 000 EUR zaplatí stavebník 2000 EUR !!! Takéto 40-násobné zdraženie úradných poplatkov považujem za vrchol neľudskej, nesociálnej ultrapravicovej (t.j. s prepáčením za výraz až fašistickej) politiky niektorých súčasných poslancov NR SR. A doplatíme na to my - projektanti a architekti, lebo tu bude snaha stavebníkov o znižovanie vypočítaných r.n. stavieb (cena priemerného r.d. vypočítaná podľa smerných ukazovateľov priemerných cien stav.prác UNIKA už dávno prekračuje 300 000 EUR).

Keď už vymysleli takéto zdražovanie za úradné výkony, tak mali dať do zákona, že projektant/architekt nebude dávať do projektu r.n. stavby - ale príslušný úradník ocení stavbu podľa obostavaného priestoru na základe projektu stavby (bilancie objemov a plôch) - alebo iná možnosť : nech by ocenenie plánovanej stavby vykonal stavebný inžinier s oprávnením na vykonávanie znaleckých posudkov oceňovania stavieb.

Proti takémuto VYDIERANIU INVESTOROV, do ktorého projektantov a architektov nový zákon zaťahuje, by sme sa mali postaviť. 

Ešte pripájam informáciu, kde som tieto informácie našiel :
Ale každá minca má dve strany
Podľa mnohých starostov a primátorov stavebný ruch už nebude taký čulý príchodom nového stavebného zákona. "Teraz bolo stavebné konanie pre stavebníka možno v hodnote 50 eur, teraz to bude viac ako jedno percento z hodnoty stavby. Keď bude nacenený dom na 200-tisíc eur, stavebník nezaplatí 50 eur za stavebné konanie, ale 2 000 eur," informuje starosta Švošova, Milan Široň.
"Napríklad pri výstavbe bytových domov, cena za vydanie stavebného povolenia môže narásť až na cenu jedného bytu," informuje stavbyvedúci a člen stavebnej komisie Lubomír Sidor. Stavebníka bude v stavebnom konaní zastupovať projektant. "Čo stavbu predraží, lebo povinnosti projektanta budú výrazne širšie, ako to bolo doposiaľ," hovorí Sidor.
Stavba drevenice »Tieto náklady sa dajú očakávať

Zobrazenia: 50

© 2022  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby