Kúpa pozemku je významným krokom, či už plánujete výstavbu rodinného domu, chaty, alebo chcete investovať do pôdy. V tomto článku sa podrobne pozrieme na faktory, ktoré je nutné zvážiť pred kúpou pozemku.

Základné overenie

 • Vlastníctvo: Prvým krokom je overenie vlastníctva pozemku v katastri nehnuteľností. Je dôležité sa uistiť, kto je skutočným vlastníkom a či na ňom neviaznú žiadne dlhy, vecné bremená, zástavy či exekúcie. Vyhnite sa tak nepríjemným prekvapeniam v podobe nárokov zo strany tretích osôb. Výpis z katastra nehnuteľností získate na katastrálnom úrade príslušnej obce, kde sa nehnuteľnosť nachádza, na Úrade geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky. Za výpis zaplatíte poplatok 8 euro.
 • Výmera: Katastrálna výmera pozemku nemusí vždy zodpovedať skutočnosti. Preto je vhodné previesť zameranie geodetom, aby ste sa uistili o reálnej rozlohe pozemku. To je dôležité najmä pre plánovanie stavby a kalkuláciu nákladov.
 • Inžinierske siete: Zistite, či je pozemok napojený na vodovod, kanalizáciu, elektrinu a plyn. Ak nie, informujte sa o možnostiach a nákladoch na pripojenie. Dostupnosť inžinierskych sietí je kľúčová pre komfortné bývanie a ovplyvňuje aj hodnotu pozemku.
 • Prístupová cesta: Dôležitá je existencia legálnej prístupovej cesty k pozemku. Ak cesta patrí cudziemu vlastníkovi, je nutné zriadiť vecné bremeno chdze a jazdy. Bez zaisteného prístupu k pozemku sa s ním len ťažko bude nakladať a jeho hodnota klesne.
 • Územný plán: Preštudujte si územný plán obce, aby ste sa oboznámili s regulativami pre danú lokalitu. To zahŕňa povolené typy stavieb, zastaviteľnosť pozemku, maximálnu výšku zástavby a ďalšie limity. Dodržiavanie územného plánu je nutné pre legálnu výstavbu a zaistenie súladu s okolitou zástavbou.
 • Hypotéka: Ak plánujete financovať kúpu pozemku hypotékou, overte si u banky, či je daný pozemok hypotékou akceptovateľný. Banky obvykle kladú požiadavky na minimálnu rozlohu, dostupnosť inžinierskych sietí a ďalšie parametre pozemku.

Ďalšie aspekty

Okrem základných overení je dôležité zvážiť aj ďalšie aspekty, ktoré ovplyvňujú hodnotu a užitnosť pozemku:

 • Lokalita: Zhodnoťte lokalitu pozemku z hľadiska dostupnosti infraštruktúry (obchody, školy, MHD), hlučnosti, znečistenia ovzdušia, rizikových zón (povodne, sesuvy) a podobne. Dobrá dostupnosť služieb a kľudné prostredie zvyšujú komfort bývania a hodnotu pozemku.
 • Geologické pomery: Preverenie geológie pozemku je dôležité pre plánovanie stavby a zamezenie statických problémov. Niektoré typy pôd, napríklad ílovité, môžu predstavovať komplikácie a navýšenie stavebných nákladov.
 • Sklon pozemku: Rovinatý pozemok je ideálny pre stavbu, svažitý terén môže znamenať komplikácie a navýšenie stavebných nákladov. Sklon pozemku ovplyvňuje aj jeho cenu a možnosti využitia.
 • Orientácia ku svetovým stranám: Vhodná orientácia pozemku ovplyvňuje solárne zisky a energetickú náročnosť stavby. Správne orientovaný dom dokáže lepšie využiť slnečnú energiu a šetriť tak energiami.
 • Okolní zástavba: Informujte sa o plánovaných projektoch v okolí, ktoré by mohli ovplyvniť hodnotu vášho pozemku (napríklad nová cesta, priemyselná zóna). Zmeny v okolí môžu mať pozitívny aj negatívny vplyv.
 • Susedé: Dobré susedské vzťahy sú na nezaplatenie. Zistite si niečo o susedoch a ich prípadných plánoch s okolnými pozemkami. Môžete si tak urobiť lepší obraz o tom, aké bude sužitie v danej lokalite.

Odporúčania pre bezproblémovú kúpu

 • Pred kúpou pozemku si vyžiadajte čo najviac informácií od predávajúceho a z katastra nehnuteľností. Čím viac informácií budete mať k dispozícii, tým lepšie dokážete zhodnotiť výhodnosť kúpy.
 • Nebojte sa obrátiť na odborníkov. Geodeti vám pomôžu s presným zameraním pozemku, hypoteční makléri vám poradia s financovaním, advokát preverí právnu čistotu pozemku a stavební inžinieri posúdia jeho vhodnosť pre zamýšľanú stavbu. Odborná pomoc minimalizuje riziká a zabezpečí hladký priebeh kúpy.
 •  Pečlivě prostudujte kupní smlouvu. Jej podoba je upravená slovenským občianskym zákonníkom a stanovuje, čo všetko musí obsahovať. Nenechávajte sa tlačiť do rýchleho podpisu. Uistite sa, že zmluva obsahuje všetky dôležité náležitosti a chráni vaše záujmy. Pokiaľ kupujete nehnuteľnosť na Slovensku vyhľadajte si informácie na Českom úrade zememeračskom a katastrálnom.
 • Dôverujte svojmu inštinktu a v prípade pochybností radšej od kúpy upustite. Ak niečo nesedí alebo nemáte dostatok informácií, je lepšie hľadať ďalej, než riskovať problémy v budúcnosti.

Záver

Kúpa pozemku je investícia do budúcnosti. Venovaním dostatočnej pozornosti a dôkladným preverením všetkých aspektov minimalizujete riziká a zabezpečíte si tak bezproblémový priebeh kúpy i spokojné bývanie. Pečlivý výber pozemku sa vám v budúcnosti mnohonásobne vráti.

 

Zdroje:

 

Zobrazenia: 18

© 2024  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby