Väčšinu informácií o okolitom svete prijímame prostredníctvom našich očí. Svetlo je nielen nevyhnutnou podmienkou a médiom, vďaka ktorému sme schopní vidieť. Prostredníctvom svojej intenzity, tým, ako je distribuované v celom priestore, a tiež vďaka svojim vlastnostiam, tvoria tiež špecifické podmienky, ktoré môžu ovplyvniť naše vnímanie.
Svetelný dizajn je vo svojej podstate plánovaním nášho vizuálneho prostredia. Dobrý svetelný dizajn si kladie za cieľ vytvoriť vnemové podmienky, ktoré nám umožnia efektívne pracovať, orientovať sa a podnecovať pocit pohody v konkrétnom prostredí, zároveň zvyšuje estetický zmysel tohto prostredia. Fyzikálne vlastnosti svetelné situácie môžu byť vypočítané alebo merané svetlotechnikom. V konečnom dôsledku majú vplyv na užívateľov daného priestoru, jeho subjektívne vnímanie rozhoduje, či je koncept svetelného dizajnu úspešný, alebo nie. Svetelný dizajn preto nesmie byť obmedzený iba na tvorbu technických pojmov. Hlavným kritériom pri procese svetelného designu musí byť ľudské vnímanie.

Sférická aberácia - premietané obrazy sú skreslené vplyvom zakrivenia sietnice.

Chromatická aberácia, obrazy sú rozmazané vzhľadom k rôznemu stupňu refrakcie spektrálnych farieb.

Oko a fotoaparát
Proces vnímania je často vysvetľovaný prirovnaním oka k fotoaparátu. V prípade fotoaparátu prevráti systém šošoviek obraz na film s vysokou svetelnou citlivosťou. Množstvo svetla je riadené membránou. Po vyvolaní filmu a obrátení obrazu počas procesu dostaneme viditeľný, dvojrozmerný obraz predmetu.
Podobne je to v prípade oka. Reverzný obraz sa premieta na vnútorný priestor oka, tzv. očné pozadie, prostredníctvom šošovky. Dúhovka potom preberá funkciu membrány, sietnica úlohu filmu citlivého na svetlo. Obraz je prostredníctvom zrakového nervu transportovaný zo sietnice do mozgu, kde je v mozgovej kvôre upravený a dostáva sa do vedomej mysle.
Ak porovnáme oko s fotoaparátom, môžeme týmto spôsobom ľahko pochopiť proces videnia. Nijako nám to však neobjasní proces vnímania svetla samotného. Chyba totiž spočíva v predpoklade, že obraz premietaný na sietnici je totožný s vnímaným obrazom. Skutočnosť, že obraz na sietnici tvorí základ pre naše vnímanie, je síce nesporná, ale nájdeme tu rozdiely medzi tým, čo je skutočne vnímané naším zorným poľom, a obrazom na sietnici. Obraz je skrze svoj priemet do zakriveného povrchu sietnice priestorovo skreslený - priamka sa napríklad na sietnici javí ako krivka.

Zobrazenia: 483

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby