Keď idete maľovať, vyrovnávať podlahu, realizovať omietku v interiéri či dokonca fasádnu omietku, výsledný efekt a častokrát aj ich životnosť závisia od toho, koľko pozornosti ste venovali príprave podkladu. Zjednotiť nasiakavosť podkladu, zvýšiť priľnavosť medzi dvoma vrstvami materiálu alebo materiálom a podkladom, jednoducho povedané pripraviť podklad, je úlohou penetračného náteru.

Aby maľovanie hračkou bolo

Určite ste už aspoň raz v živote maľovali steny vo svojom príbytku. Pokiaľ ste aspoň trošku zruční, máte správnu dávku trpezlivosti, najmä počas príprav na maľovanie a po maľovaní, mohlo to byť aj celkom zábavné. Samozrejme, za predpokladu, že ste si vybrali vhodné materiály. A to nielen interiérovú farbu.

Základom pre kvalitnú a trvácnu „maľovku“, s ktorou budete spokojní, je príprava stien a stropov pred samotným maľovaním. Skôr ako začnete s nanášaním farby je dôležité povrch upraviť vhodným penetračným náterom, ktorý nielen zjednotí nasiakavosť podkladu, ale môže ho dokonca spevniť. A navyše, maľovanie na takto upravené steny je oveľa jednoduchšie. Napenetrovať, namaľovať a hotovo! Znie to jasne, ale nie je tomu vždy celkom tak. Penetračných náterov je totiž viacero.

Penetračný náter s krycou schopnosťou, penetračný náter na nasiakavé alebo nenasiakavé podklady, penetračný náter, ktorý spevní pieskujúce omietky a pod. Pre vás to znamená, že si musíte vybrať správne. Hlavným kritériom je to, aký máte podklad. Tu môže nastať niekoľko kombinácii a nemusí byť vždy ľahké vybrať si ten správny penetrák.

Nezabudnite na penetračný náter pred realizáciou podlahy

S podobnou situáciou sa stretnete aj v prípade, že potrebujete vyrovnať podklad pred kladením nášľapnej vrstvy novej podlahy. Penetračný náter je dôležitým krokom, ktorý ovplyvňuje konečný výsledok a kvalitu vyrovnaného povrchu. Zlepšuje adhéziu nivelizačnej hmoty na povrchu a zabraňuje nežiaducemu vstrebávaniu vlhkosti z podkladu.

Správna príprava podkladu zabezpečí, že nivelizačná hmota bude fungovať správne a bude dosiahnutý požadovaný výsledok. Ešte pred aplikáciou penetračného náteru je nutné podklad dôkladne očistiť od prachu, nečistôt, olejových škvŕn, farieb a iných povrchových nánosov. Prítomnosť týchto nečistôt môže negatívne ovplyvniť priľnavosť nivelizačnej hmoty. Ak je podklad poškodený trhlinami alebo dierami, je dôležité ich opraviť, a to vhodnou opravnou hmotou alebo tmelom. Osobitnú pozornosť venujte príprave okrajov a prechodov. Celková príprava podkladu je kľúčovým faktorom pre úspešnú aplikáciu nivelizačnej hmoty.

Ako zhodnotiť podklad

Poďme pekne od základu. Už pri kontrole stien voľným okom viete toho veľa odhaliť. Konkrétne viditeľné vlhké fľaky, farebné odlišnosti a ohraničenia vlhkých plôch, ktoré vám veľa napovedia o vlhkosti podkladu, ale tiež viditeľné biele soľné fľaky - výkvety, tmavé znečistenie - plesne či trhliny. Výkvety, plesne a väčšie trhliny je vždy potrebné riešiť vhodným spôsobom. Podobná situácia je aj pri podlahách.

Výber penetračného náteru sa odvíja od nasiakavosti podkladu. Je to veľmi dôležitá vlastnosť podkladu, ktorú viete jednoducho zistiť tak, že podklad navlhčíte. Nasiakavý podklad rýchlo vsakuje vodu a na povrchu ostávajú tmavšie miesta. Naopak, na nenasiakavom podklade môžete vidieť stekajúce/stojace kvapky. Na povrchu nových omietok či poterov, ako dôsledok nedostatočného vetrania a nízkej teploty vzduchu pri ich zrení, môže vzniknúť tzv. sintrová vrstva, ktorá vytvorí extrémne nenasiakavý povrch. Ak sa tak stalo, túto vrstvu musíte zoškrabať alebo zbrúsiť a povrch navlhčiť vodou.

Ak podklad navlhčíte destilovanou vodou a priložíte k nemu pH papierik, zistíte aj ďalšiu vlastnosť podkladu, a to zásaditosť. Podklad je zásaditý, ak nameriate hodnotu väčšiu ako 8.

Ďalšou, nie menej dôležitou vlastnosťou podkladu, je jeho pevnosť. Jednoduchým pretretím rukou, prípadne prebehnutím drsným predmetom, napr. brúsnym papierom, zistíte či je podklad prašný alebo kriedujúci. Ak tomu tak je, nebude vám stačiť len „obyčajný“ penetračný náter. Pri pieskujúcich podkladoch môže mať penetračný náter spevňujúci účinok, rovnako tak môže zabezpečiť premostenie drobných vlásočnicových trhlín - penetračné nátery s vláknami. Niekedy je potrebné použiť špeciálny penetračný náter s výrazne hĺbkovým účinkom, ktorý je navrhnutý tak, aby prenikal do pórov povrchu a vytvoril pevný základ pre ďalšie materiály. Dokáže redukovať presvitanie rôznych fľakov a škvŕn, napríklad fľakov z presakujúcej vody, nikotínové fľaky na stenách, staré olejové škvrny na podlahe a podobne.

4 užitočné tipy:

  1. Čo sa týka prípravy plôch pod penetračný náter platí, že nesúdržné vrstvy, výkvety, šlemy musíte odstrániť vhodným mechanickým spôsobom, napríklad brúsením. Rovnako podklad musíte očistiť od prachu.

  2. Penetračný náter nanášajte maliarskou štetkou, štetcom alebo valčekom. Najlepší hĺbkový účinok dosiahnete, keď použijete štetec.

  3. Podľa nasiakavosti podkladu musíte penetračný náter riediť s vodou alebo použiť neriedený. Čím je podklad nasiakavejší, tým musí byť penetrácia redšia.

  4. Doba, za ktorú môžete pokračovať v nanášaní ďalších materiálov, sa pohybuje medzi 2-6 hodinami, v špeciálnych prípadoch to môže byť 12 hodín alebo aj viac.

Čas, ktorý venujete posúdeniu podkladu, vám pomôže vybrať si vhodný penetračný náter, uľahčí vám následné nanášanie materiálov a zaručí, že s výsledkom budete spokojní. Dôležité je, samozrejme, dodržiavať pokyny výrobcu. Každý produkt môže mať svoje vlastné špecifiká a odporúčania týkajúce sa napríklad teploty okolia a podmienok počas spracovania. Ak si sami netrúfate na výber vhodného penetračného náteru, neváhajte sa obrátiť na odborníkov MUREXIN, ktorý vám poradia tak s jeho výberom, ako aj s jeho realizáciou.

Zobrazenia: 33

© 2024  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby