Vo väčšine prípadov používania vlastného zdroja vody je nevyhnutnosťou úprava vody. Pre porovnanie, voda z obecného vodovodu je dezinfikovaná aj upravovaná. Z vlastného zdroja však môžete získať aj kvalitnejšiu vodu, ako je z obecného vodovodu. Nemôžete však sedieť so založenými rukami.

Základom je rozbor vody


Aby ste vedeli, k akej úprave vody je potrebné pristúpiť, musíte si dať spraviť rozbor vody. Z neho dokážete zistiť kvalitu vody, ako aj rozsah potrebnej úpravy. Niekedy totiž stačí filter na mechanické nečistoty z potrubia. Mnohokrát však vo vode nájdete aj škodlivé látky a vtedy voda rozhodne nie je vhodná na pitie. Rozborom vody zistíte aj tvrdosť vody. Rozbor aj následná úprava vody je dôležitá aj z toho dôvodu, že za ňu zodpovedáte vy ako majiteľ. A teda ste zodpovedný aj za prípadné problémy spôsobené znečistenou vodou. Voda z obecných vodovodov by mala byť pravidelne kontrolovaná, no pri podozrení, že nie je všetko v poriadku, môžete poslať vzorku vody na rozbor aj vy.

Úprava vody ako ochrana zariadenia i organizmu


Tvrdá voda je zodpovedná za vodný kameň, ktorým sú často zanesené zariadenia i spotrebiče v domácnostiach. Správna úprava vody pomôže aj v tomto prípade. Či je voda tvrdá, zistíte práve zo spomínaného rozboru. Iným problémom môžu byť príliš vysoký obsah mangánu a železa vo vode. Vo väčšom množstve totiž vplývajú na chuť, farbu i vôňu vody. Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie takto znečistená voda môže mať navyše aj vplyv na zdravotné problémy. Ak sa v rozbore vody zistí vysoký obsah týchto látok, vhodným riešením je filtračné zariadenie na jej odželeznenie. V prípade, že sa vo vode nachádzajú baktérie alebo vírusy, je zase potrebná dezinfekcia studne.

Zobrazenia: 484

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby