Pokiaľ plánujete inštaláciu plastových okien či ich výmenu, nezabudnite pri výbere na dôležité kritérium – triedu okenného profilu, z ktorého je plastové okno vyrobené. Okenné profily sa totiž delia do troch tried – A, B a C –, pričom trieda profilu má priamy vplyv na pevnosť, stabilitu aj životnosť okna. Napríklad testy spoločnosti VEKA – popredného výrobcu plastových okenných a dverných profilov – preukázali, že okrem iného, v pevnosti rohových zvarov predbehnú profily triedy A profily triedy B až o 20 %.

 

Od moderných plastových okien dnes užívateľ očakáva veľa. Dlhú životnosť,  dokonalú funkčnosť,   vysokú schopnosť izolovať teplo aj hluk, odolnosť voči externým vplyvom, vrátane násilného vniknutia. Požaduje tiež väčšie formáty, výber farieb, jednoduché ovládanie aj údržbu.  Trendom sa tiež stáva zväčšovanie rozmerov elementov, čoraz častejšie sa presadzuje zasklenie s vyššou hmotnosťou (izolačné trojsklá, špeciálne zvukovo-izolačné alebo bezpečnostné zasklenia). Ovládanie okien musí byť pritom jednoduché. „Všetky tieto trendy kladú stále vyššie nároky na pevnosť a stabilitu rámových konštrukcií,“  hovorí Milan Klepsa, v ČR a SR zástupca spoločnosti VEKA.

 

Konkurenčný boj a tlak na znižovanie cien postupne viedli mnohých výrobcov k znižovaniu výrobných nákladov aj k „optimalizácii“ použitých materiálov. Aj preto  sa čoraz častejšie stretávame s otázkou: Je naozaj nutné používať pri pohľadových stenách profily s hrúbkou 3mm?

 

Jako to bolo predtým a čo hovorí norma?

 

Pôvodná hrúbka stien 3,5–4 mm pri prvých plastových okenných systémoch sa neskôr vďaka pokroku extrúznej techniky ustálila na cca 3 mm. Na konci 80. rokov minulého storočia sa potom po veľkej diskusii v Nemecku zjednotila odborná verejnosť v rámci štandardu kvality RAL na minimálnej hrúbke pohľadových stien hlavných profilov 3 mm s toleranciou +/– 0,2 mm (a zodpovedajúcich hodnotách pre ostatné steny profilov), aby bola zaistená kvalita a funkčnosť konečných výrobkov. Tento štandard sa stal určujúcim aj pre náš trh, kde tradične pracujeme prevažne s materiálmi a technológiami z nemecky hovoriacich krajín. A kde aj požiadavky na vlastnosti a prevedenie okien sú veľmi podobné.

 

Norma STN EN 12608-1 zaviedla klasifikáciu hrúbky stien hlavných profilov do tried A, B a C, pričom trieda A s hrúbkou stien pre pohľadové plochy > 2,8 mm sa prakticky zhoduje s nemeckou požiadavkou RAL A. Trieda B potom prislúcha hodnote > 2, 5 mm a trieda C zahŕňa profily s hrúbkou stien menšou ako 2,5 mm. Uvedená norma prakticky umožnila používať v celej Európe okenné profily s rôznou hrúbkou stien.

 

Hoci norma uvádza, že táto klasifikácia hrúbky stien profilov nie je určená na naznačenie rozdielov v kvalite profilov alebo vo funkčnosti okien, neznamená to, že hrúbka stien rámových profilov nemá vplyv na funkčné vlastnosti okien.

 

Porovnanie vlastností profilových tried

 

Technici firmy VEKA vo svojej skúšobni porovnávali niektoré, pre kvalitu konečného výrobku, dôležité vlastnosti profilov v triede A aj triede B a dospeli k nasledujúcim poznatkom:

 

  • Pevnosť rohových zvarov

Pevnosť rohového spoja pri zvarených rámoch a krídlach je jednou z veľmi dôležitých vlastností pre stabilitu a životnosť plastových okien. Merania pri profiloch triedy B ukázali pokles pevnosti rohov až o 20 % v porovnaní s profilmi triedy A.

  • Prehýbanie a deformácie

Pri profiloch triedy A zaznamenali tiež až o 12 % nižší priehyb ako pri triede B. Pokiaľ je v tejto časti profil nedostatočne dimenzovaný, môže v dôsledku nadmerných deformácií dochádzať k problémom s netesnosťou alebo ovládaním okien.

 

  • Pevnosť skrutkových spojov

Pri skrutkových spojoch, kedy sú skrutky upevnené iba v PVC profile, klesá sila na vytrhnutie spoja pri profiloch B až o 20 % v porovnaní s profilmi triedy A. Pevnosť skrutkových spojov je pritom veľmi dôležitým faktorom pre bezpečnosť a spoľahlivosť okien.

 

Dopady na kvalitu aj vlastnosti okien

 

Pri výrobe profilov s menšou hrúbkou stien sa používa až o 10 % menej materiálu. To pri záťažových testoch spôsobuje významné rozdiely vo vlastnostiach profilov a zároveň riziká. Pokiaľ sú profily bez určitej rezervy bezpečnosti v reálnej praxi spracovávané za nie práve ideálnych podmienok, môže pomerne ľahko dôjsť k tomu, že takto vyrobené okná nespĺňajú očakávané požiadavky. Dôsledkom toho sú reklamácie spojené s ďalšími nákladmi a v konečnom dôsledku často aj stratou dôvery vo výrobok a jeho dodávateľa.

 

Každý záujemca o nové plastové okná a dvere by preto mal pri výbere vziať do úvahy všetky tieto informácie. Zodpovedný výber nemožno podriadiť priaznivej cene. „Musí sa prihliadnuť aj k iným faktorom, vrátane vylúčenia všetkých možných rizík. Pretože okná nemožno po pár rokoch jednoducho vymeniť ako pokazené auto alebo nefunkčný domáci spotrebič,“ uvádza Milan Klepsa.

 

Viac informácií o benefitoch okenných profilov triedy A nájdete na www.veka-okna.cz .

 

Zobrazenia: 73

© 2024  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby