Zlodeji sa dostanú cez obyčajné okná za 3 sekundy! Ako na výber bezpečnostných okien?

Okná patria medzi najkritickejšie časti domu či bytu nielen zo stavebného, ale aj z bezpečnostného hľadiska. Ak sú na prízemí alebo ľahko dostupné, bývajú prvým miestom, cez ktoré sa zlodej skúša dostať dovnútra obydlia. Bohužiaľ, okná so štandardným kovaním dokážu lupiči prekonať do 3 sekúnd! Riešením, ktoré im výrazne sťaží cestu, sú bezpečnostné okná. Čo musí takéto okno spĺňať a ako ho vybrať?

 

Okná a dvere zaraďujeme do bezpečnostných tried RC1 až RC6, ktoré určuje norma STN EN 1627. Skratka RC vychádza z anglického spojenia Resistance Class a každá trieda vyjadruje odolnosť okien voči pokusu o násilné vniknutie. Logicky platí, že čím vyššia trieda, tým je vyššia miera zabezpečenia.

 

„Aby bolo okno klasifikované do konkrétnej bezpečnostnej triedy, musí ju spĺňať ako celok. To znamená, že pre danú triedu je nevyhnutné použiť nielen adekvátne okenné kovanie obsahujúce bezpečnostné body na všetkých uzáveroch, ale aj vlepované bezpečnostné sklá či bezpečnostnú kľučku. Bohužiaľ, z praxe musím konštatovať, že okná so štandardným kovaním nemajú proti zlodejom šancu. Počas 3–5 sekúnd ich skúsený lupič prekoná,“ vysvetľuje Milan Klepsa, zástupca spoločnosti VEKA v ČR a SR, ktorá je popredným svetovým výrobcom plastových profilov okien a dverí triedy A.

 

Najčastejšie sa vyrábajú okná v bezpečnostnej triede RC2 a RC3, pretože nároky tried RC4, RC5 a RC6 vyžadujú ďalšie dodatočné spôsoby zabezpečenia, ako sú napríklad mreže, pevné rolety či vonkajšie uzamykateľné žalúzie.

 

Akým nástrahám odolá bezpečnostné okno?

 

Aj tá najnižšia trieda na vyššie spomínanej stupnici zabezpečenia poskytuje vysokú mieru ochrany pred vlámaním. Napríklad okno triedy RC2 musí odolať minimálne 3 minútam fyzického násilia zlodeja, ktorý používa jednoduché náradie na páčenie (napríklad skrutkovač). Tiež musí disponovať bezpečnostným zasklením P4A podľa STN EN 356  a je nevyhnutné, aby bolo vybavené okennou kľučkou so zámkom alebo blokovacím tlačidlom s odolnosťou 100 Nm. Pod kľučkou je vložená podložka zabraňujúca vyvŕtaniu.

 

Ak máte záujem o bližšie informácie a potrebujete poradiť s výberom plastových bezpečnostných okien, obráťte sa na partnerov VEKA.

Zobrazenia: 46

© 2024  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby