Bývanie trochu inak

Pozemok, na ktorom stojí ostatný realizovaný rodinný dom architekta Ivana Matušíka, patrí k tým mimoriadne lukratívnym. Jeho kvalitu určuje nielen vynikajúca juhozápadná orientácia, ale predovšetkým poloha na kopci, priamo pod Nitrianskym hradom. Kráľovská ulica je pre tento dom skutočne dobrou adresou, odkiaľ sa otvára krásny panoramatický pohľad na mesto Nitra. Niet sa čo diviť, že výnimočný kontext historického miesta, ktorého korene siahajú hlboko do stredoveku, bol spolu s terénnou konfiguráciou tým najdôležitejším kritériom pri tvorbe ideového konceptu rodinného domu. Našťastie, aj investor vycítil osobitosť pozemku a o katalógovom projekte ani neuvažoval. Prelomiť bariéru konvenčného uvažovania klienta je v takýchto prípadoch základom úspechu, aby mohol vzniknúť dobrý koncept. Architektovi Matušíkovi sa to podarilo. Presvedčil svojich klientov – mladú rodinu s dvoma malými deťmi –, že bývať sa dá aj trochu inak, ako boli zvyknutí.

Tak vzniklo Patio – rodinný dom, zakopaný do svahu, do ktorého sa nevstupuje, ale zostupuje v príjemnom oblúku jednoramenného schodiska, kde je aj dimenzia schodov prispôsobená vychádzkovému kroku, schody sú nízke a široké. Lemuje ich vysoká stena oporného múru, ktorá dodáva domu pocit bezpečnosti a útulnosti. Z úrovne od ulice vnímame len strešnú záhradu a oporný múr vstupného schodiska s betónovou guľou – symbolom pokoja a harmónie domova. Výhľady na mesto nie sú tak ničím rušené – dom pred nimi ustúpil „pár krokov“ do zeme. Tu sa však otvára ďalšia priestorová scenéria vlastného domu založená takmer výlučne na transparentných presklených stenách, ktoré majú jedinú úlohu – vymedziť fyzické hranice medzi interiérom a exteriérom. Opticky máte však dojem, že stojíte uprostred historickej štruktúry starých domov, blízko ich striech, ktoré v druhom pláne lemuje panoráma mesta. Priestorová koncepcia domu maximálne podporuje vizuálne vnímanie výnimočného exteriéru a zároveň necháva vnútorný priestor voľne plynúť – od vstupu, cez kuchyňu do obývačky až do nočnej zóny.

Patio – vnútorný, zo štyroch strán uzavretý dvor – zabezpečuje transport svetla a vzduchu do spálne rodičov a izby detí. V letných mesiacoch sa stáva plnohodnotným obytným priestorom – s vhodnou väzbou na kuchyňu a obývačku. Dispozíciu netreba opisovať – je jednoduchá a čitateľná. Za zmienku stojí polkruhová stena, ktorá vymedzuje obslužné zázemie domu (špajza, WC, kotol, práčovňa). Vďaka transparentným stenám je už od vstupu vnímaný celý priestor dennej zóny, ktorý vizuálne lemuje panoráma mesta. Kompaktnejšia a priestorovo uzavretejšia je nočná zóna s dvoma izbami, hygienou a šatníkom. Cez patio je však vizuálne spojená s celým domom a sekundárne sú aj odtiaľto vnímané širšie pohľady na mesto. A tak sa zdá, že dom je domom bez hraníc, pretože takmer každá jeho časť poskytuje osobité výhľady. Minimum plných stien umocňuje tento pocit.

Len pár metrov pred južnou fasádou domu je 4-metrový zráz – oporný múr, ktorého hranu lemuje vodná plocha vonkajšieho bazénu. Ak chcú tento v zásade jediný, ale i jedinečný pohľad na dom majitelia či návštevníci vidieť, musia zájsť k susedom. Disponuje puristickým architektonickým prvkovým repertoárom, ktorý necháva vyznieť elementárnu horizontálnu formu podporenú pohľadovým betónom. Exteriérové schodisko je jediným, i keď zásadným dynamickým prvkom, ktorý bez zábran obnažuje racionálny rozmer koncepcie domu, ale aj autorskú snahu zaujať aj v tejto historickej štruktúre moderný a sebavedomý postoj.

Rodiný dom Patio je v zásade malým domom (132 m2 úžitkovej plochy), ktorý opticky zväčšujú veľké presklené steny južnej fasády a patia. „Voľný vnútorný priestor, hoci neveľký, má svoju eleganciu. Malé patio priamo spája interiér s nebesami. Inšpirácia z nočnej oblohy ovláda celý stropný systém osvetlenia v podobe ´hviezdičiek´ – zapustených bodových svietidiel. Koncepcia voľnej dispozície dôsledne sleduje jednotlivé bytové funkcie,“ hovorí autor. Voľne plynúci priestor, transparentnosť, dôraz na vstupné priestory, materiálová jednoznačnosť a vyváženosť v kontexte s polohou pozemku to sú znaky, ktoré môžeme pripísať luxusným vilám. Napriek tomu dom nie je vilou, aj keď má mnohé jej znaky. Tento moment svedčí o majstrovstve autora, čo považujem za výnimočné. Len málokedy nastáva takáto „hviezdna“ konštelácia, kedy architekt spolu s investorom a zároveň i majiteľom domu dokážu reflektovať množstvo zložitých požiadaviek do tak dobrého výsledku.

Mladá rodina, ktorá žije s deťmi v dome len pár mesiacov, si veľmi rýchlo našla svoj „modus vivendi“. Evidentne si dom užívajú, neriešia momentálne dizajn nábytku, podstatný je pre nich priestor, ktorý ich nabáda byť spolu. Dokonca si pozorne všímajú svetelné premeny počas dňa, ktoré spôsobujú zmenu atmosféry priestoru. Našli množstvo spôsobov využitia patia i strešnej terasy. Podvedome prevzali mnohé rady od architekta, ktorý im s týmto domom „daroval“ i nový životný štýl. Architektúra sa tak stala jeho plnohodnotným sprostredkovateľom.

Rodinný dom Patio bol ocenený tohoročnou Cenou Dušana Jurkoviča.

Autor : Andrea Bacová

RODINNÝ DOM PATIO - IVAN MATUŠÍK
KRÁĽOVSKÁ CESTA 10, NITRA

Statika: Ľubica Kočanová, Juraj Valašík
Projekt: 2004, realizácia: 2008 – 2011
Plocha pozemku: 400 m2
Úžitková plocha: 132 m2
Foto: Augustín Šutta, Peter Vilček
Investor: Peter Vilček
Ivan Matušík

*1930 Bratislava
_1953 FA SVŠT Bratislava

Zobrazenia: 4023

Komentár


PROJEKTANT
Komentár osoby Ing. Pavol Huďa o Február 4, 2013 na 20:35

To átrium som pochopil - len tvrdím že : " Nezaškodilo by o trochu väčšie átrium" .....     :-)


ODBORNÁ VEREJNOSŤ
Komentár osoby Ing. Pavol Ruják o Február 3, 2013 na 23:26

Na čo je ten skleník, ktorý Vy nazývate "átriom" som náhodou pochopil veľmi dobre ! Na streche - terase je umiestnený svetlík a tým ide svetlo dole do obývačky a túto denným svetlom presvetlenú časť obývačky pán architekt uzavrel sklenenou stenou a vzniklo čosi pripomínajúce átrium...ale, ako sama uznávate (a tento váš názor je totožný s mojim názorom) - sedieť sa tam nedá. Takže v tom prípade by bolo lepšie zasklenú stenu rozobrať a výsledkom by bolo zväťčenie podlahovej plochy obývačky a zároveň odstránenie nebezpečného miesta : keď raz budete mať maličké dieťa, tak uvidíte, že na laminátovej podlahe decko najskôr spadne, lebo keď bežká, tak sa mu tam veľmi šmýka - až sa desím predstavy, čo sa môže stať, keď sa to maličké dieťa pošmykne a hlavičkou narazí do toho skla !!!

Teraz môžete frflať, že ten dom nie je pre malé deti určený (ale iba pre strednú generáciu), ale on nie je ani pre starých ľudí vzhľadom na tie obe schodiská vhodný. Architektonicky hodnotné stavby rodinných domov sú také, ktoré slúžia PRE CELÚ RODINU - A RODINA TO SÚ AJ MALÉ DETI AJ STARÍ ĽUDIA. 

Takže suma sumárum : to nie je len chýbajúce madlo, schodiská v rozpore s STN, zbytočná zasklená stena okolo "átria", nevzhľadný pohľadový betón a celkovo nebezpečný obytný priestor - tých nedostatkov má ten rodinný dom omnoho viac. (Nevymenoval som pre nedostatok môjho času všetky nedostatky, len tie, ktoré mi najviac udreli do očí...)

Inak vážim si celoživotné dielo autora projektu, pána architekta - ale toto architektonické dielo patrí k jeho najhorším.


ARCHITEKT
Komentár osoby Kristína Kristiánová, ing.arch. o Február 3, 2013 na 14:52

...fu, ako ste sa krásne vytočili na jednom schodisku a jednom madle ... myslím, že ťažko posudzovať, ak ste nevideli projekt a neporovnali ho s výsledkom ... a na objasnenie "átria", pre tých, ktorí nepochopili - je na presvetlenie interiéru a svetelné efekty, nie na sedenie v ňom ...


ODBORNÁ VEREJNOSŤ
Komentár osoby Ing. Pavol Ruják o Február 2, 2013 na 22:47

Poznámka o "(ne)záväznosti" STN - pozrite nasledovné :

Zákon č. 138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v znení neskorších predpisov, § 8 :
(1) Každý má právo na to, aby mu architekt a inžinier vykonal odborné činnosti podľa tohto zákona.
(2) Architekt alebo inžinier odmietne vykonať činnosti,
a) ak pokyny objednávateľa sú v rozpore so zákonom, s inými všeobecne záväznými právnymi predpismi, s predpismi komory alebo so schválenou územnoplánovacou dokumentáciou, stavebným povolením alebo so slovenskou technickou normou, ... alebo ich vykonanie by ohrozilo životy alebo zdravie občanov... a objednávateľ napriek upozorneniu trvá na ich splnení...

Inými slovami stručne povedané : projekt musí byť vypracovaný nielen v zmysle legislatívnych predpisov SR ale aj v súlade s platnými slovenskými technickými normami (STN) a keby objednávateľ (investor, stavebník) mal požiadavky, ktoré by boli v rozpore s príslušnými STN - architekt alebo stavebný inžinier môže odmietnuť vypracovať projekt takémuto objednávateľovi.

 

A SKUTOČNÉ ARCHITEKTONICKÉ OSOBNOSTI TO NIE SÚ TÍ, ČO DOSTÁVAJÚ RÔZNE OCENENIA OD TZV. ODBORNÝCH INŠTITÚCIÍ, ZVAZOV A SPOLKOV (V KTORÝCH SÚ VAČŠINOU ČLENMI), ALE TAKÍ ARCHITEKTI A STAVEBNÍ INŽINIERI, KTORÍ DOKÁŽU PRI NEZMYSELNÝCH POŽIADAVKÁCH INVESTORA, KTORÉ SÚ V ROZPORE S PLATNÝMI STN OTVORIŤ DVERE A DAŤ NA VÝBER :

A, PRVÁ MOŽNOSŤ - BUDE TO NAPROJEKTOVANÉ PODĽA PLATNEJ STN A MÔŽEME POKRAČOVAŤ ĎALEJ V ROZHOVORE

B, DRUHÁ MOŽNOSŤ - DVERE MÁTE OTVORENÉ, DNES SOM S VAMI NAPOSLEDY STRÁCAL ČAS, VIAC MI SEM NECHOĎTE !


PROJEKTANT
Komentár osoby Ing. Pavol Huďa o Február 2, 2013 na 18:42

To je to čo som tiež chcel povedať ,ale nie tak na tvrdo :-)       že normy už nie sú záväzne ale odporučané a pokiaľ  je na nich odkaz vo vyhláške sú záväzné , pokiaľ projektant - architekt sa nimi neriadí berie ďalšie následky na vlastné "triko"....

Čo a ako ohľadom schodiska pojednáva  - Zbierka zákonov č. 532/2002 - priamo v nej sa píše o sklone schodiska , o zábradlí a je tam odkaz na STN 73 4130 - schodištia a šikmé rampy .

Ďalšia vec čo sa mi nepáči je že "záväzne" STN sú ako všetky normy chránené autorským zákonom, myslím si že by mali byť voľne dostupné pokiaľ sa na nich odkazuje zbierka zákonov,ale to je už na inú debatu....  :-)


ODBORNÁ VEREJNOSŤ
Komentár osoby Ing. Pavol Ruják o Január 31, 2013 na 22:32

Pokiaľ na tom schodisku nie je viac ako 18 schodov, podľa normy by to bolo O.K., ... ale mne osobne viac vadia tie príkre schody na tú terasu, predstavte si, že ako som sa dočítal, ten dom obýva rodinka s malými deťmi - nechcem si ani predstaviť, keby sa to dieťa šmyklo na tých schodoch, tam je madlo vysoko, zboku myslím je sklo !!! (až mi mráz ide po chrbte keď si to predstavujem...)

Tie normy nie sú síce "záväzné" ale sú platné a v prípade újmy na zdraví by súd rozhodoval pomocou privolaného súdneho znalca a ten by určite namietal, že tá a oná norma nebola dodržaná - aj v prípade povoľovania väčších stavieb, nie rodinných domov, technický inšpektorát dáva stanovisko a zameriavajú sa predovšetkým na dodržiavanie bezpečnosti a sledujú, či je projekt v súlade s príslušnými normami bez ohľadu na to, či sú záväzné alebo nie !!!

Tá záväznosť znamená len toľko, že projektant (architekt) môže postupovať aj podľa inej normy nie len podľa STN (aj podľa zahraničnej DIN, ISO, ČSN, ON atď) ale v ďalších predpisoch je ustanovené, že na území Slovenska sú platné STN normy, podľa ktorých sa musí stavba navrhovať i realizovať, čiže mohlo by sa projektovať aj podľa iných noriem ako STN v tom prípade, ak by sa zmluvne dohodol projektant so stavebníkom podľa akých noriem to postaví a v tom prípade by sa tie citované normy v zmluve stali záväzné.

To, že normy nie sú záväzné (veľmi nešťastné slovné spojenie), neznamená, že sú neplatné a že teda každý si tuná môže projektovať a stavať ako ho čo napadne...a samozrejme, pokiaľ je norma citovaná v niektorom legislatívnom predpise (zákone, vyhláške) ale i v zmluve o dielo, tak táto norma je záväzná.

Podrobnejšie som o týchto záväznostiach písal v literatúre STATICKÉ TABUĽKY 2010, kapitola 2 - prehľad platných noriem STN.

Ak by sa to príkre schodisko stalo nebezpečným epicentrom úrazov a ten stavebník (investor) by toho architekta zažaloval - so šikovným súdnoznaleckým posudkom by dokázal z toho vytĺcť peknú kôpku peňazí...týmto samozrejme nechcem nikomu dávať návody ako zbohatnúť, ale chcem len upozorniť architektov aby zvážili projektovanie nebezpečných konštrukcií, ktoré nie sú navrhnuré podľa platných STN noriem, lebo sa im to môže nepekne vypomstiť  (na súde nezaváži ani získané ocenenie extravagantnej stavby) !!!


PROJEKTANT
Komentár osoby Ing. Pavol Huďa o Január 31, 2013 na 21:14

Nemyslel som to schodisko na terasu,ale hlavne schodisko do objektu z ulice - hneď prvý obrázok v článku - tam žiadne madlo nevidím...

Problém je v tom že normy už nie sú záväzne - pokiaľ ich "nezozáväzni" vyhláška - takže v prípadoch kde daná časť stavby ohrozuje bezpečnosť jej obyvateľov by som sa na nejakú veľkú architektúru nehral...


ODBORNÁ VEREJNOSŤ
Komentár osoby Ing. Pavol Ruják o Január 28, 2013 na 22:09

Madlo na tom schodisku je, ale aj tak je to príliš príkre - to už architekti nepotrebujú projektovať podľa platných noriem ??? Normy platia len pre "stavbárov", "stavebné firmy" a nie pre tzv. architektonickú smotánku ???

A to átrium je skutočne miniatúrne, vhodné tak akurát na hranie dvojročného dieťaťa...nech sa na mňa nikto nehnevá, ale tento rodinný dom ma nijako nenadchol... :-(

a mimochodom : architektúru robí aj laminátová podlaha aj pohľadový betón (= materiály) aj dispozícia (= pôdorysná koncepcia)...architektonicky je príťažlivé to stavebné dielo, kde je jednota jeho funkcie (= účelu) a obsahu (= hmotné stvárnenie) v súlade s estetickými hodnotami - architektonická krása je v jednoduchosti a nie v zbytočnej komplikovanosti, a keď to nevyznieva okulahodiacim dojmom - darmo sa budeme vyhovárať, že tí stavbári to zbabrali...lebo nevedia pohľadový betón spraviť...


PROJEKTANT
Komentár osoby Ing. Pavol Huďa o Január 9, 2013 na 18:07

Nezaškodilo by o trochu väčšie átrium :-)

To hlavné schodisko k vstupu do objektu bez medzipodest a madla - v zime to musí byť o "držku" ...keď sa šmýka....:-(


ARCHITEKT
Komentár osoby Kristína Kristiánová, ing.arch. o Január 8, 2013 na 21:11

... nádherná koncepcia, premyslený pôdorys, geniálne ako vždy, pán Matušík bol vždy architekt s veľkým "A". Architektúru predsa nerobí laminátová podlaha, či áno? Preto ceny architektom dávaju architekti a stavbárom stavbári - zjavne majú rôzne priority ... a to, že firma zjavne nemá skúsenosti s pohľadovým betónom, to už nie je chyba pána architekta

© 2024  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby