Spoločnosť EQUITONE vyhlásila výsledky 4. ročníka študentskej súťaže o návrh originálnych odvetraných fasád. Do finálového kola v akademickom roku 2016/2017 postúpilo 15 projektov. Na základe hodnotenia odbornej poroty získal prvenstvo Bc. Andrej Tibenský za návrh univerzitnej budovy – študentského centra.

„Záujem študentov o súťaž a možnosť spoznať fasádne obklady či doplnky Equitone hodnotím pozitívne. Hoci sme v porovnaní s minulými rokmi mali menej projektov, kvalitatívna úroveň prác bola aj tentokrát minimálne taká dobrá, ako v minulosti,“ hodnotí Juraj Palamarčuk, projektový manažér EQUITONE pre Slovenskú republiku. Slávnostné vyhlásenie výsledkov spojené s odovzdávaním cien sa uskutočnilo na pôde Stavebnej fakulty Slovenskej Technickej Univerzity v Bratislave. „Účasť študenta v tejto súťaži či jeho prípadné umiestnenie sú veľkým plusom pre životopis, ale aj signálom pre budúceho zamestnávateľa o  aktívnom záujme študenta rozvíjať svoje skúsenosti. Našťastie existujú stále takí, ktorým záleží na tom, aby sa posúvali vpred a boli stále lepší a lepší,“ hovorí Ing. Erik Jakeš, PhD., odborný asistent Katedry konštrukcií pozemných stavieb.

 

Každá súťaž má pre študenta zmysel

Do súťaže Equitone – originálne odvetrané fasády sa už tradične mohli zapojiť študenti 5. ročníka odboru architektonické konštrukcie a projektovanie na Stavebnej fakulte STU. Ich úlohou bolo  spracovať projektovú dokumentáciu pre stavebný projekt a následne pre realizačný projekt existujúceho alebo fiktívneho objektu. Podmienkou bolo použitie obkladového materiálu Equitone na fasádu a aspoň jedného okruhu detailov značky Equitone. Odbornú porotu najviac zaujal projekt Bc. Andreja Tibenského. „Myslím si, že každá súťaž má pre nás študentov zmysel a dokáže nás niekam posunúť, aj preto som túto príležitosť využil. Mojou motiváciou pre prihlásenie bolo jednak zadanie, ale aj možnosť vypracovať projekt, ktorý má iný rozmer. Nie je to len študentská práca, ktorú po semestri odložím do zásuvky. Mal som možnosť bližšie spoznať obklad Equitone, hoci som sa s ním stretol už aj predtým,  a pokúsiť sa vyriešiť fasádu tohto typu s týmto materiálom,“ vysvetľuje Andrej Tibenský.

 

Zaujímavá kombinácia skla a obkladového materiálu

Víťaz súťaže nenavrhoval samotnú architektúru univerzitnej budovy – študentského centra, ale riešil technickú stránku a celé poňatie a koncept projektu. Juraj Palamarčuk to hodnotí nasledovne: „Na výhernej práci nás predovšetkým zaujalo skombinovanie obkladového materiálu so sklom, pričom študent veľmi zaujímavo zvládol  dynamický tvar a riešenie objektu.  Vyzdvihol by som aj napojenie centra na infraštruktúru, pričom výherca vo svojom projekte nezabudol ani na dostatok zelene či oddychových zón v okolí budovy.“ Študentské centrum je založené na železobetónovej základovej doske, nosný systém je skeletový s monolitickými železobetónovými stĺpmi a monolitickými predpätnými stropnými doskami. Obvodový plášť je tvorený v prevažnej časti z hliníkových profilov a tepelnoizolačného trojskla. Doplnkové konštrukcie a časť fasády je riešená ako odvetraná fasáda s vláknocementovým obkladom EQUITONE Tectiva. „Equitone fasádne dosky sú moderný materiál so širokou farebnou škálou. Okrem prírodných odtieňov ponúka firma rôzne farebné variácie, vďaka čomu vieme architektúru budovy  vyskladať pomerne jednoducho, efektne a zaujímavo. Navyše je to materiál s výbornými vlastnosťami,“ vyzdvihuje pozitíva fasádnych dosiek Andrej. Zastrešenie objektu tvorí zelená strecha s extenzívnou vegetáciou.

 

Kritéria odbornej poroty

Pri hodnotení projektov sa dôraz kládol najmä na architektonicko-stavebné riešenie, čiže výber typu stavby, tvaru budovy, jej plánované využitie, napojenie na infraštruktúru, ale aj spôsob použitia fasádneho obkladu a detailov Equitone. Projekty najprv ohodnotil vyučujúci, pričom do užšieho výberu postúpili len práce so známkou A alebo B. Do finálového kola sa dostalo 15 projektov. O ich konečnom umiestnení rozhodla medzinárodná odborná porota v zložení Bobby O‘Neill, technický manažér Equitone; Philippe Hellemans, marketingový manažér Equitone; Juraj Palamarčuk, projektový manažér spoločnosti Equitone a Ing. arch. Pavol Pokorný.

 

Ceny odbornej poroty
1. miesto: 500 eur – Bc. Andrej Tibenský – univerzitná budova – študentské centrum
2. miesto: 400 eur – Bc. Denisa Šujanová – základná škola
3. miesto: 300 eur – Bc. Marianna Timurová – administratívna časť hotela

 

Všetci študenti, ktorí sa do súťaže zapojili, boli odmenení predplatným časopisu ASB.

 

Prebieha hlasovanie na Facebooku

Názor na súťažné práce môže ešte stále vyjadriť aj široká verejnosť, a to do 25.10.2017. Online hlasovanie prebieha na sociálnej sieti Facebook - https://www.facebook.com/creaton.sk/, kde v galérii súťažných návrhov možno lajkovať za svojho favorita. Tvorca víťazného návrhu online hlasovania vyhrá tablet.

 

Zobrazenia: 311

Komentáre k tomuto článku sú uzavreté

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby