Niektoré firmy berú pojem udržateľnosť len ako určitý zákon, ktorý treba dodržiavať. Nevidia v nej, bohužiaľ, žiadnu pridanú hodnotu pre svoje podnikanie. Len málo spoločností na Slovensku pochopilo aktívny prístup k podpore životného prostredia ako možnosť zvyšovania hodnoty vlastnej firmy, a to nielen v rámci spoločenskej zodpovednosti, ale aj zvýšeného kapitálu. K trvalej udržateľnosti nemalou mierou môžu prispieť aj stavebné firmy, a to výrobou a kúpou materiálu, ktorý nezaťažuje naše životné prostredie a vytvorením vhodných podmienok na pracovisku tak, aby zbytočne neprispievali k znečisteniu našej prírody.

Obrázok: Ekologická stavba šetrí energiu aj prírodu

Zapájanie stavebných firiem do ochrany životného prostredia

Okrem samotnej prevádzky by mali spoločnosti zamerané na stavebníctvo myslieť aj na výsledok svojej práce. Budovy totiž spotrebujú až 40% celosvetovej energie. Je preto namieste hľadať alternatívne zdroje, ktoré zaťažujú naše životné prostredie čo najmenej a snažia sa o minimalizovanie produkcie CO2.

Ďalším spôsobom, ako prispieť k ekologickejšej prevádzke, je sledovanie spotreby pohonných hmôt vozového parku a mechanizačnej techniky. Spoločnosti by mali pomaly nahradzovať klasické pohonné hmoty biologickými olejmi.

Pri stavbách vzniká veľký odpad a stavebné firmy by mali dbať na kontrolu jeho produkcie a snažiť sa ho čo najviac eliminovať. Stavebný odpad tvorí v priemere až polovicu celkového odpadu na území Slovenska, čo je skutočne veľké množstvo. Firmy by sa preto mali zameriavať nielen na stavbu, ale aj na obmedzenie tvorby odpadu, a to hlavne toho nebezpečného. Prípadne by mali zabezpečiť jeho ekologickú likvidáciu.

Obrázok: Stavebný odpad tvorí približne 50% celkového odpadu na Slovensku

Cirkulárna ekonomika v stavebníctve

Opätovné použitie stavebného a demolačného materiálu je veľmi dôležité pre zvýšenie kvality a množstva recyklovaného odpadu, preto by podľa Európskej agentúry pre životné prostredie (EEA) malo byť využitie použitých materiálov viac ambiciózne ako doteraz.

Stavebné firmy môžu podporiť cirkulárnu ekonomiku aj inováciou stavebných technológií, ktoré sú menej náročné na spotrebu a majú menší dopad na životné prostredie.

Cirkulárna ekonomika sa netýka len pracovného materiálu alebo technológií, ale napríklad aj pracovných odevov či príslušenstva, ktoré zamestnanec na stavbe potrebuje. Textilný odpad patrí tiež k veľkým znečisťovateľom životného prostredia, preto sa ním zaoberá čoraz viac stavebných firiem hľadajúc možnosti cirkulárnej ekonomiky aj v rámci pracovných odevov

Ideálnym spôsobom je, keď sa použité a poškodené odevy hneď nevyhodia, ale následne sa opravujú a tie, ktoré už nie je možné opraviť, sa recyklujú a ich využitie sa nájde inde.

Samozrejme, každá firma nemá čas či prostriedky takýmto spôsobom prispievať k cirkulárnej ekonomike, preto použité a poškodené odevy končia v odpade a firma je nútená nakúpiť nové pracovné odevy.

Pokiaľ sa spoločnosť rozhodne riešiť tento problém, existuje spôsob, kedy sa zbaví všetkej zodpovednosti za ekologické využívanie a likvidáciu svojich pracovných odevov. Túto zodpovednosť preberá firma, ktorá je zameraná práve na to. Klient, napríklad stavebná firma, si od nich odevy prenajme. Ona následne odevy kúpy, stará sa o pravidelnú údržbu a keď skončí ich životnosť, textílie recykluje. Čoraz viac spoločností využíva možnosť prenájmu pracovných odevov. Nielenže tým šetria životné prostredie, ale aj svoje výdaje za kúpu nového oblečenia.

Jedna z najznámejších firiem na prenájom pracovných odevov je firma Lindström.

Obrázok: Prenájom pracovných odevov vám ušetrí čas a prispeje k cirkulárnej ekonomike. Zdroj: Lindström.sk

Lindström - cesta k cirkulárnej ekonomike

Lindström sa nezameriava len na prenájom pracovných odevov, ale poskytuje aj ich návrh podľa požiadaviek stavebnej firmy tak, aby zodpovedali hygienickým a pracovným normám, a zároveň bolo oblečenie pohodlné a kvalitné. Postará sa o výrobu odevov a zabezpečuje aj ich pravidelnú údržbu a výmenu.

Pokiaľ sa odev už nedá opraviť či vyčistiť, Lindström tieto odevy ekologicky recykluje a vyrobí z nich napríklad rohože alebo utierky. Konečná fáza je ekologické spálenie textílie, pričom firma dokáže vyrobiť ešte aj energiu. Týmto spôsobom sa dokážu zbaviť až 70% textilného odpadu.

Zobrazenia: 36

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby