Výzva členom SKSI: zváženie tlače noriem

Vážení členovia a kolegovia,

Technické normy sú pre nás, projektantov, nevyhnutné pri našej práci. Vzhľadom na ich nezáväznosť nie sú verejne dostupné, a musíme za ne platiť. Už v roku 2004 som oslovil kompetentné osoby na ministerstve MVRR SR, úrade pre metrológiu ÚNMS SR a generálnu riaditeľku SUTN, aby sme uzavreli zmluvu o prístupe na všetky normy pre všetkých členov SKSI za rozumnú cenu. Trvalo to takmer tri roky, kým sa podarilo uskutočniť, aby pre nás sprístupnil normy v elektronickej forme, a neskôr aj s možnosť ich tlače.

V dnešných dňoch pripravila vláda SR novú koncepciu štátnej politiky technickej normalizácie, metrológie, posudzovania zhody a akreditácie na roky 2012 – 2016. Svoj názor si môžete urobiť na základe materiálu, ktorú nájdete na webovej stránke Portálu právnych predpisov Ministerstva spravodlivosti SR.


Táto aktivita vlády ma priviedla k napísaniu tejto výzvy. Ak sa začne plniť hore uvedená koncepcia, SÚTN môže byť budúci rok zrušený a náš prístup k normám sa môže minimálne na istý čas výrazne obmedziť. Takisto je možné, že nový privátny distribútor noriem bude požadovať zvýšenie cien za tieto služby a rokovania s ním môžu byť zložité.
Nechávam na Vás zváženie možnosti vytlačiť si do konca tohto roka tie normy, ktoré bežne používate pri svojej každodennej práci.
Objednávky na prístup a tlač noriem STN nájdete stránkach SKSI.


Vladimír Benko,
1. podpredseda SKSI

Zobrazenia: 745

Komentár


ODBORNÁ VEREJNOSŤ
Komentár osoby Ing. Pavol Ruják o November 9, 2011 na 8:37

Žiaľ, smeruje to k tomu, že STN normy budú môcť predávať v roku 2012 iné súkromné firmy, mimo SUTN, a je možné, že za svoje služby budú v konečnom dôsledku pýtať ešte viac ako SUTN. Článok som zverejnil preto, aby autorizovaní inžinieri a dobrovoľní členovia SKSI, ktorí majú prístup k normám, pokiaľ niektoré nemajú vytlačené - aby tak spravili do konca tohto roka !

MYSLÍM, ŽE BY BOLO VHODNÉ, KEBY ADMINISTRÁTOR TÝCHTO WEBOVÝCH STRÁNOK TENTO MÔJ ČLÁNOK PREDSTAVIL, ZVEREJNIL NA ÚVODNEJ STRÁNKE VZHĽADOM NA POTREBU POTREBNEJ INFORMOVANOSTI VŠETKÝCH AUTORIZOVANÝCH INŽINIEROV - ČLENOV SKSI, Z KTORÝCH MNOHÍ SLEDUJÚ PORTÁL www.stavebnictvo.sk.


PROJEKTANT
Komentár osoby Milan Olšavský o Október 24, 2011 na 14:09

Tak toto by bola veľká škoda a pár poriadnych krokov vzad :-(

 

 

Sponzorovaný odkaz

Sponzorovaný odkaz

Udalosti

Sponzorský odkaz:

svetlotechnika - vypracujeme svetlotechnický posudok pre Váš projekt. 

Energetické projektové hodnotenie budov a teplotechnické posudky.

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby