November 2010 články (57)


ODBORNÁ VEREJNOSŤ
V-Ray 2.0 - BETA verzia pre 3ds Max uvoľnená v rámci predpredaja.

Výrobca V-Ray Chaos Group uvoľnil beta verziu nového V-Ray 2.0 pre 3ds studio Max. Je k dispozícii pre všetkých zákazníkov, ktorí využijú možnosť predobjednávky tejto novej verzie. Oficiálne uvoľnenie verzie V-Ray 2.0 bude 6.12.2010.Zmeny a novinky vo verzii V-Ray 2.0.Nová verzia tohoto obľúbeného rendrovacieho plug-in V-Ray bude ponúkať nielen mnoho praktických a užitočných… Pokračovať

Pridané osobou Zuzana Tokárová dňa November 29, 2010 o 14:58 — 3 komentáre(-ov)

Predčasné užívanie stavby

Stavebný zákon č. 50/1976 Zb v znení zmien a noviel predpokladá následok stavebného povolenia v podobe konania, ktorým sa povoľuje užívanie stavby. Legálne užívanie stavby je následok v štandardnom prípade dvoch skutočností :a.) Jednak formálny predpoklad a tým je…

Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa November 27, 2010 o 18:00 — Žiadne komentáre

Predmet stavebného konania

Predmet stavebného konania a vybrané súvisiace otázky

V praktickom živote sa najviac frekventovaným omylom stáva omyl nesprávneho definovania predmetu konania. Sme svedkami toho, že správne konanie[i] sa stáva prostriedkom, cez ktorý sa snažia účastníci riešiť iné, ako administratívno-právne vzťahy (napr. majetkovoprávne vysporiadanie, resp. vymáhanie pohľadávok z iných…

Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa November 27, 2010 o 13:30 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Energetický certifikát, teplotechnické posúdenie

Ponúkam Vám vypracovanie energetického certifikátu, súčasťou ktorého je osobná obhliadka objektu a konkrétne návrhy opatrení na zlepšenie energetickej hospodárnosti budovy.

Ďalej ponúkam vypracovanie teplotechnického posúdenia, čo je doklad povinný k stavebnému povoleniu. Slúži aj ako podklad pre zisk financií zo štrukturálnych fondov. Projektant je povinný minimálne požiadavky na energetickú hospodárnosť nových budov…

Pokračovať

Pridané osobou Ing. Dagmar Fuková dňa November 22, 2010 o 8:30 — Žiadne komentáre


FIRMA
Katalóg alebo architekt?

Na prvý pohľad by sa mohlo zdať, že postup výstavby nízkoenergetických

a pasívne energetických domov sa podstatne líši od výstavby tradičných

rodinných domov. Aj keď v použitých technológiách a materiáloch by sme

našli dosť rozdielov, základné kroky pri postupe výstavby sú rovnaké.

A práve projektová fáza výstavby je pri nízkoenergetických a pasívne

energetických domoch kľúčová. Keďže takéto stavby plnia svoju funkciu

ako celok, dalo by sa povedať, že čo sa… Pokračovať

Pridané osobou Ľuboš Kolesár dňa November 18, 2010 o 21:30 — 10 komentáre(-ov)


ODBORNÁ VEREJNOSŤ
VÝSKUMNÝ POBYT NA NÓRSKEJ UNIVERZITE

Nórska agentúra na podporu výskumu a vývoja každoročne vypisuje výzvu na podávanie projektov v rámci programu Yggdrasil. Tento rok bolo z obrovského množstva žiadostí podporených 97 projektov z celého sveta, pričom náš projekt bol jedným z nich a zároveň aj jediným úspešným projektom zo Slovenska.…

Pokračovať

Pridané osobou Daniela Očipová dňa November 18, 2010 o 14:30 — 2 komentáre(-ov)


ODBORNÁ VEREJNOSŤ
Zastavme čiernu výstavbu !!!

Upozorňujem ctených kolegov - autorizovaných inžinierov, odbornú i laickú verejnosť, že na Slovensku práve prebieha petícia za zastavenie vznikajúcich čiernych stavieb a za iniciovanie vzniku STAVEBNEJ POLÍCIE. (Túto petíciu už podpísalo vyše 8000 občanov.)Urobte aj vy niečo pre nastolenie stavebného poriadku ! Skoncujme s tými občanmi, ktorí sa do očí vysmievajú poctivým stavebníkom a stavebným firmám, projektantom !(Stavebná polícia prosperujúco funguje v okolitých krajinách, v… Pokračovať

Pridané osobou Ing. Pavol Ruják dňa November 15, 2010 o 19:00 — 13 komentáre(-ov)


PROJEKTANT
SOLÁRNA ENERGIA, časť 2. Solárne zariadenia, ich využitie a úspory.

SOLÁRNA ENERGIA, časť 2.

Solárne zariadenia, ich využitie a úspory.Skladba zariadení so solárnymi…

Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa November 12, 2010 o 16:30 — 1 komentár


PROJEKTANT
SOLÁRNA ENERGIA, časť 1. Slnečná energia a jej využitie.

Slnko – zdroj energie

Slnko je už milióny rokov najdôležitejší dodávateľom energie pre Zem. Predstavuje vysoko stabilný a vysokovýkonný energetický zdroj. Zdrojom energie Slnka je premena vodíka na hélium termonukleárnymi reakciami, prebiehajúcimi v stredných oblastiach Slnka. Reakcia prebieha…

Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa November 12, 2010 o 16:30 — Žiadne komentáre


ODBORNÁ VEREJNOSŤ
Opatrne pri zatepľovaní starších budov - energetická certifikácia nie je všeliekom

Niektoré stavebné úrady vyžadujú v rozpore so zákonom 555/2005 Z.z. a vyhláškou 311/2009 Z.z., vypracovávať energetické hodnotenia budov (súčasť projektu pre stavebné povolenie) aj pre budovy určené na rekreáciu s pobytom osôb menším ako 4 mesiace v roku (rekreačné chaty, chalupy, historické drevenice).… Pokračovať

Pridané osobou Ing. Pavol Ruják dňa November 11, 2010 o 18:47 — Žiadne komentáre


ODBORNÁ VEREJNOSŤ
Byť expertom je na Slovensku nebezpečné

Dňa 8.11.2010 bol zavraždený právny expert, bývalý ústavný činiteľ a elitný advokát JUDr. Ernest Valko. Česť jeho pamiatke a večný pokoj jeho duši ! (Dúfajme, že vrah aj objednávateľ vraždy bude čoskoro dolapený a spravodlivo odsúdený...)

V správach sa množia komentáre, ľudia sú šokovaní a zdesení...vystrašení, sklamaní...

Nechcem predbiehať závery vyšetrovania – ale je očividné, že JUDr. Valko bol zavraždený kvôli výkonu svojho povolania.Autorizovaní architekti a… Pokračovať

Pridané osobou Ing. Pavol Ruják dňa November 11, 2010 o 17:44 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Pamiatkové úrady

Pamiatkový úrad Slovenskej republiky (zobraziť na mape)

Cesta na Červený most 6

814 06 Bratislava, Slovenská republika

Telefón ústredňa: 02/20464111… Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa November 11, 2010 o 17:30 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Príslušné obvodné pozemkové úrady Krajského pozemkového úradu Košice

Obvodný pozemkový úrad Košice-mesto (zobraziť na mape)

(Tento obvodný pozemkový úrad má pôsobnosť v okresoch Košice I-IV)

Popradská 78, 040 11 Košice

kontakty

Tel.: 055/6236410- 14

Fax: 0557898375

e-mail: opu.ke@3s.land.gov.sk…Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa November 10, 2010 o 16:14 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Príslušné obvodné pozemkové úrady Krajského pozemkového úradu Prešov

Obvodný pozemkový úrad Bardejov (zobraziť na mape)

(Tento obvodný pozemkový úrad má pôsobnosť v okresoch Bardejov)

Dlhý rad 17, 085 01 Bardejov

kontakty

Tel.: , 054/4885018-19

Fax: 054/4881233

mob: 0910891009

e-mail: opu.bj@3s.land.gov.sk…Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa November 10, 2010 o 16:03 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Príslušné obvodné pozemkové úrady Krajského pozemkového úradu Banská Bystrica

Obvodný pozemkový úrad Banská Bystrica (zobraziť na mape)

(Tento obvodný pozemkový úrad má pôsobnosť v okresoch Banská Bystrica)

Skuteckého 19, P.O.BOX 177, 974 01 Banská Bystrica

kontakty

Tel.: 048/4712907, 4712908

Fax: 048/4712907

e-mail:…Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa November 10, 2010 o 15:47 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Príslušné obvodné pozemkové úrady Krajského pozemkového úradu Žilina

Obvodný pozemkový úrad Čadca (zobraziť na mape)

(Tento obvodný pozemkový úrad má pôsobnosť v okresoch Čadca, Kysucké Nové Mesto)

Palárikova 95, 022 01 Čadca

kontakty

Tel.: 041/5074225

Fax: 041/4333617

e-mail:…Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa November 10, 2010 o 15:11 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Príslušné obvodné pozemkové úrady Krajského pozemkového úradu Nitra

Obvodný pozemkový úrad Komárno (zobraziť na mape)

(Tento obvodný pozemkový úrad má pôsobnosť v okresoch Komárno)

Senný trh 4, 945 01 Komárno

kontakty

Tel.: 035/6913625

e-mail: opu.kn@3s.land.gov.skObvodný… Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa November 10, 2010 o 14:49 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Príslušné obvodné pozemkové úrady Krajského pozemkového úradu Trenčín

Obvodný pozemkový úrad Nové Mesto nad Váhom (zobraziť na mape)

(Tento obvodný pozemkový úrad má pôsobnosť v okresoch Nové Mesto n/V., Myjava)

Hviezdoslavova 36, 915 01 Nové Mesto n/Váhom

kontakty

Tel.: 032/6501925-28

Fax: 032/7715699

e-mail:… Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa November 10, 2010 o 14:38 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Príslušné obvodné pozemkové úrady Krajského pozemkového úradu Trnava

Obvodný pozemkový úrad Dunajská Streda (zobraziť na mape)

(Tento obvodný pozemkový úrad má pôsobnosť v okresoch Dunajská Streda)

Korzo Bélu Bartóka 789/3, 929 01 Dunajská Streda

kontakty

Tel.:… Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa November 10, 2010 o 14:29 — Žiadne komentáre

Mesačné archívy

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

© 2024  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby