Pri domácich, ale najmä profesionálnych stavebných úpravách a prácach, prebieha veľmi veľa úkonov, ktoré veľmi ľahko môžu spôsobiť stavebný úraz.


Preto ak pracujete na stavbe, prípadne ste si riešite niečo svojpomocne, riziko vzniku úrazu na stavbe je pomerne veľké.

U robotníkov na stavbe je to v podstate celú službu. Tu je niekoľko základných krokov, ktoré by ste podľa nás mali nasledovať, aby ste vyviazli vy alebo iná osoba s čo najmenšou ujmou.

1.
BOZP – áno, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je veľmi dôležitá; preto sa v prvom rade zamerajte na to, aby ste vy, vaši zamestnanci alebo kolegovia, predchádzali vzniku pracovných úrazov. Pri práci používajte potrebné pracovné pomôcky a nástroje a snažte sa udržať organizáciu práce tak, aby ste sa vyvarovali vzniku úrazov. Samozrejme, pokiaľ úraz na pracovisku vznikne, je potrebné ho nahlásiť.

2.
Lekárnička vždy a všade – povinnosťou vyplývajúcou z BOZP je, aby bola po ruke aj lekárnička. Aj pokiaľ na stavbe nepracujete ako zamestnanec, ale ide o vašu stavbu, dbajte na to, aby lekárnička bola dostupná. Ak sa stane úraz, ktorý je možné ošetriť svojpomocne, pomôžte si určite lekárničkou, v ktorej by ste mali nájsť všetko potrebné, ako je rýchloobväz, leukoplast, a podobne. Nezabudnite sa zraneného pýtať, ako sa cíti. Totiž, čo sa môže zdať ako ľahký úraz, môže byť aj skrytá pohroma.


3.

Stabilizovaná poloha – ak je postihnutý v stave bezvedomia, je potrebné uviesť ho do stabilizovanej polohy. To je v každom prípade najspoľahlivejšie. Najskôr sa však uistite, že nemá žiadne poranenie chrbtice. Do stabilizovanej polohy ho uvediete tak, že postihnutého uložíte na chrbát s upaženými rukami, mierne mu zdvihnite pravé koleno. Potom uchopte pravé koleno a otočte ho na ľavú stranu ťahaním ruky a kolena. Ešte upravte polohu pravej paže a skloňte mu hlavu.

Zaistite, aby bol v teple a počkajte na príchod lekára. Ak je to možné, vždy s postihnutým manipulujte dvaja, aby ste ho náhodou ešte viac nezranili. Táto poloha zabezpečí v prvom rade to, že ak by došlo zvracaniu alebo k zapadnutiu jazyka, nehrozí mu nebezpečenstvo, aké by mu hrozilo na chrbte.

4.
Prvá pomoc – úplne ideálne je, aby aspoň niekto na stavbe ovládal prvú pomoc; ľahko sa môže stať aj veľmi vážny úraz, ktorý spôsobí zastavenie dýchania, a podobne. Najväčšou chybou laika, ktorý neovláda prvú pomoc, je nespraviť nič. Preto, keď vidíte, že je zle, snažte sa poskytnúť aspoň nejakú pomoc.

5.

Pohotovosť a doktor – v neposlednom rade je dôležité privolať lekársku pomoc. Asi nie je potrebné riešiť, kedy je odborná pomoc potrebná – ide už o vážne úrazy alebo stav bezvedomia. Vtedy je potrebné konať okamžite. Riešenie následkov poúrazového stavu po pádoch, alebo zavalením bremenom a pod., prebieha často v rehabilitačných centrách po odsúhlasením ortopédom. Po získaní výmenného lístku sa viete k doktorovi objednať aj online. 

V každom prípade, základ je prevencia, snažte sa svojím konaním ako aj pomôcky vyvarovať akémukoľvek úrazu, to je vždy jednoduchšie a zbytočne neriskujte, lebo zdravie je len jedno.

Zobrazenia: 155

© 2022  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby