Pri domácich, ale najmä profesionálnych stavebných úpravách a prácach, prebieha veľmi veľa úkonov, ktoré veľmi ľahko môžu spôsobiť stavebný úraz.


Preto ak pracujete na stavbe, prípadne ste si riešite niečo svojpomocne, riziko vzniku úrazu na stavbe je pomerne veľké.

U robotníkov na stavbe je to v podstate celú službu. Tu je niekoľko základných krokov, ktoré by ste podľa nás mali nasledovať, aby ste vyviazli vy alebo iná osoba s čo najmenšou ujmou.

1.
BOZP – áno, bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je veľmi dôležitá; preto sa v prvom rade zamerajte na to, aby ste vy, vaši zamestnanci alebo kolegovia, predchádzali vzniku pracovných úrazov. Pri práci používajte potrebné pracovné pomôcky a nástroje a snažte sa udržať organizáciu práce tak, aby ste sa vyvarovali vzniku úrazov. Samozrejme, pokiaľ úraz na pracovisku vznikne, je potrebné ho nahlásiť.

2.
Lekárnička vždy a všade – povinnosťou vyplývajúcou z BOZP je, aby bola po ruke aj lekárnička. Aj pokiaľ na stavbe nepracujete ako zamestnanec, ale ide o vašu stavbu, dbajte na to, aby lekárnička bola dostupná. Ak sa stane úraz, ktorý je možné ošetriť svojpomocne, pomôžte si určite lekárničkou, v ktorej by ste mali nájsť všetko potrebné, ako je rýchloobväz, leukoplast, a podobne. Nezabudnite sa zraneného pýtať, ako sa cíti. Totiž, čo sa môže zdať ako ľahký úraz, môže byť aj skrytá pohroma.


3.

Stabilizovaná poloha – ak je postihnutý v stave bezvedomia, je potrebné uviesť ho do stabilizovanej polohy. To je v každom prípade najspoľahlivejšie. Najskôr sa však uistite, že nemá žiadne poranenie chrbtice. Do stabilizovanej polohy ho uvediete tak, že postihnutého uložíte na chrbát s upaženými rukami, mierne mu zdvihnite pravé koleno. Potom uchopte pravé koleno a otočte ho na ľavú stranu ťahaním ruky a kolena. Ešte upravte polohu pravej paže a skloňte mu hlavu.

Zaistite, aby bol v teple a počkajte na príchod lekára. Ak je to možné, vždy s postihnutým manipulujte dvaja, aby ste ho náhodou ešte viac nezranili. Táto poloha zabezpečí v prvom rade to, že ak by došlo zvracaniu alebo k zapadnutiu jazyka, nehrozí mu nebezpečenstvo, aké by mu hrozilo na chrbte.

4.
Prvá pomoc – úplne ideálne je, aby aspoň niekto na stavbe ovládal prvú pomoc; ľahko sa môže stať aj veľmi vážny úraz, ktorý spôsobí zastavenie dýchania, a podobne. Najväčšou chybou laika, ktorý neovláda prvú pomoc, je nespraviť nič. Preto, keď vidíte, že je zle, snažte sa poskytnúť aspoň nejakú pomoc.

5.

Pohotovosť a doktor – v neposlednom rade je dôležité privolať lekársku pomoc. Asi nie je potrebné riešiť, kedy je odborná pomoc potrebná – ide už o vážne úrazy alebo stav bezvedomia. Vtedy je potrebné konať okamžite. Riešenie následkov poúrazového stavu po pádoch, alebo zavalením bremenom a pod., prebieha často v rehabilitačných centrách po odsúhlasením ortopédom. Po získaní výmenného lístku sa viete k doktorovi objednať aj online. 

V každom prípade, základ je prevencia, snažte sa svojím konaním ako aj pomôcky vyvarovať akémukoľvek úrazu, to je vždy jednoduchšie a zbytočne neriskujte, lebo zdravie je len jedno.

Zobrazenia: 252

Komentár


STAVEBNÝ DOZOR
Komentár osoby Gusto o Jún 12, 2024 na 19:02
Ahojte. Musím sa podeliť o jednu nepríjemnú skúsenosť, ktorú som zažil počas stavby svojho domu. Stavebný úraz je niečo, čo sa môže stať každému, a mne sa to bohužiaľ prihodilo, keď som stúpil na klinec, ktorý trčal z dosky ležiacej na zemi. Pracoval som na svojom dome a v tej chvíli som si nedával dosť pozor na to, čo leží na zemi. Náhodou som stúpil na dosku s klincom, ktorý mi prešiel cez podrážku a spôsobil mi tam celkom hlbokú ranu. Prvá vec, ktorú som urobil, bolo, že som si ranu okamžite vydezinfikoval. Vedel som, že je dôležité zabrániť akejkoľvek infekcii, tak som použil antiseptikum. Hneď po tom som sa vydal na pohotovosť. Tam sa na to pozreli lekári, ranu znova dôkladne vydezinfikovali a uistili sa, že v rane nezostal žiadny cudzí materiál. Našťastie sa rana nezapálila a nevyvinula sa z toho žiadna vážnejšia infekcia. Z tejto skúsenosti som si odniesol dôležitú lekciu. Odporúčam každému, kto pracuje na stavbe, aby nosil pevné topánky s tvrdou podrážkou. Je to investícia, ktorá sa naozaj oplatí, pretože zdravie a bezpečnosť by mali byť vždy na prvom mieste. Takže ak pracujete na stavbe alebo plánujete nejaké stavebné práce, určite si zabezpečte kvalitnú obuv! Tie peniaze budú investované veľmi dobre a ušetria čas aj nepríjemnosti!

© 2024  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby