September 2010 články (22)


PROJEKTANT
Sky Ear - farebný mrak

"SKY EAR" je farebný mrak svetla, ktorý načúva elektromagnetickému žiareniu v prostredí. Vznášajúca štruktúra sa skladá zo stoviek héliom plnených balónov ktoré plávajú nočnou oblohou. Oblak jasne svieti a bliká, podľa toho ako ním prechádzajú rôzne rádiové a mikrovlnné… Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa September 21, 2010 o 12:30 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Spôsoby znižovania vlhkosti konštrukciíNávrhy vytvoriť primerane suché povrchy muriva, podláh, klenieb a stropov je možno rozdeliť na štyri základné spôsoby :

1. Odvod vlhkého vzduchu a umožnenie prestupu vodnej pary do atmosféry z…

Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa September 18, 2010 o 1:00 — 1 komentár


PROJEKTANT
Klasifikácia vlhkosti podľa STN P 73 0610

Určité množstvo vlhkosti obsahuje každá pevná látka. Množstvo obsiahnutej vlhkosti v stavebnej konštrukcii je ovplyvňované množstvom faktorov ako napríklad teplota a relatívna vlhkosť ovzdušia, pórovitosť a priemer pórov materiálu, tvare ich…

Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa September 17, 2010 o 17:00 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Spôsoby prenikanie vlhkosti do objektu

Pre účinné zníženie relatívnej vlhkosti v interiéri je potrebné nájsť skutočné príčiny a cesty prenikania vlhkosti do ovzdušia.

Zdroje vlhkosti vo vnútornom prostredí…Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa September 8, 2010 o 14:30 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Vlhkosť stavebných konštrukciíVoda je na jednej strane základnou podmienkou pre život, no na strane druhej hrozbou pre stavebné objekty, najmä pre časti, ktoré sú vybudované pod úrovňou terénu respektíve v tesnom kontakte s terénom. Voda pôsobí rušivo takmer na všetky stavebné látky, a preto musíme stavebné konštrukcie vystavené jej…

Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa September 7, 2010 o 23:30 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Cena vodného a stočného na Slovensku

Aktuálne ceny 1m3 vody…

Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa September 7, 2010 o 15:30 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Vlastnosti stien zo slamených balíkov

Stlačená slama s objemovou hmotnosťou nad 70 kg/m3 izoluje takmer rovnako ako iné stavebné…

Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa September 7, 2010 o 0:00 — Žiadne komentáre

Mesačné archívy

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

© 2022  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby