Marek Pjenčák - Články (101)

Detaily falcovanej strechy pri odkvape a hrebeni – klampiarske detaily

Ponúkame Vám pohľad na maketách na rôzne spôsoby riešenia klampiarskych detailov pri falcovaných strechách. Postup realizácie je rôzny a každý klampiar musí vedieť, akým spôsobom si želá jednotlivé detaily vypracovať. Následne je na zodpovednosti klampiara zrealizovať to tak, aby bola strecha funkčná, vodotesná a najmä estetická.

Ak ste investor…

Pokračovať

Pridané osobou Marek Pjenčák dňa Júl 11, 2019 o 14:18 — Žiadne komentáre

Korózia rohovníkov interiérových omietok

Viacerí užívatelia stavieb už zažili, že rohovníky v omietkach začali korodovať. To sa stáva už po určitom čase užívania stavby a mnohokrát je ťažké pátrať po firme, ktorá realizovala omietky. Chybou nemusia byť rohovníky, ale najmä užívanie stavby a jej nedostatočná údržba. Ak sa jedná o polyfunkčnú budovu, už projektant by mal…

Pokračovať

Pridané osobou Marek Pjenčák dňa Júl 11, 2019 o 13:44 — Žiadne komentáre

Nezabúdajte použiť betonkontakt pred realizáciou omietky na stropoch

Už mnohí realizujú stropy pomocou systémového debnenia, ktoré si väčšinou zapožičajú. Stropné preglejky sa pred betonážou ošetria odformovacím olejom, aby sa ľahšie oddebňovalo a najmú, aby sa nepoškodili preglejky. Práve na tieto betónové konštrukcie sa používa špeciálny penetračný náter BETONKONTAKT.

Bežní omietkári to vedia a samozrejme, že tomuto…

Pokračovať

Pridané osobou Marek Pjenčák dňa Júl 11, 2019 o 13:30 — Žiadne komentáre

Realizácia ostenia zo sadrokartónu - plesne

Mnohí realizujú ostenia pomocou použitia sadrokartónu. Je to veľmi jednoduché a rýchle riešenie.

Tu si musíte uvedomiť, že keď sadrokartón neukončíte profilom č. 3736, a ten nebude…

Pokračovať

Pridané osobou Marek Pjenčák dňa Júl 10, 2019 o 14:21 — Žiadne komentáre

Priznané krokvy v podkroví – šírka špáry 6 mm

Poznáte spôsob ako docieliť profesionálny efekt viditeľných trámov v interiéri?

Jedinečným riešením je použitie…

Pokračovať

Pridané osobou Marek Pjenčák dňa Júl 10, 2019 o 14:14 — Žiadne komentáre

Ukončenie sadrokartónu pri presklených stenách

Presklené steny

Moderné rodinné domy s veľkými presklenými plochami vytvárajú vyššie nároky na napojenie sadrokartónu k rámom týchto okien. Mnohí architekti sa rozhodnú vyžadujú, aby rámy týchto okien boli zapustené v konštrukcii sadrokartóny a tým vytvorili jedinečný efekt kontaktu s exteriérom. Je to náročná úloha…

Pokračovať

Pridané osobou Marek Pjenčák dňa Júl 10, 2019 o 14:07 — Žiadne komentáre

Napojenie sadrokartónu k dreveným trámom

Chceme poukázať na ďalší prípad, kde spoj sadrokartónu a priznaného dreveného trámu bol ošetrený akrylátovým tmelom. Ten spoj bol v poriadku zhruba jeden rok, no po tomto čase vplyvom dilatácie dreva vznikla pozdĺž veľká prasklina. Jej sanovanie je možné opäť len pretmelením, no taktiež je to len dočasné riešenie.

Zabráňte vznikom…

Pokračovať

Pridané osobou Marek Pjenčák dňa Júl 10, 2019 o 14:02 — Žiadne komentáre

Vytvorte zaujímavý efekt tieňovej špáry po obvode v podkroví

Pohľad do interiéru s vytvorenou tieňovou špárou po obvode

Určite to poznáte aj vy, keď ste nespokojní, keď vidíte pekný priestor, ale zbadáte rôzne nepekné detaily, ktoré celý dojem pokazia. Jedným z najčastejších zlých detailov sú napojenia sadrokartónu k omietke. Veľmi je zaužívané tento spoj pretrieť akrylovým…

Pokračovať

Pridané osobou Marek Pjenčák dňa Júl 10, 2019 o 12:43 — Žiadne komentáre

Pôvodné drevené trámy v sadrokartónovom podhľade

Pri rekonštrukciách chalúp alebo starších rodinných domov architekti radi využívajú viditeľné prvky drevených nosných konštrukcií. Pripomína, že dom už niečo prežil a najmä, že sa v ňom ešte veľa prežije. Popraskané drevo, nerovnaký farebný povrch, nerovnomerný tvar hranola, viditeľné záseky sekery tesaním trámu z guľatiny. To všetko Vám dokáže zdôrazniť vek…

Pokračovať

Pridané osobou Marek Pjenčák dňa Júl 10, 2019 o 12:13 — Žiadne komentáre

Parotesné spoje sú pri montáži sadrokartónu veľmi dôležité

Úplne nevhodne zrealizovaný podkladný rošt. Spoje lepené hliníkovou páskou a množstvo dier v parozábrane

pod dreveným laťovaním.

Parotesné spoje sú pri montáži sadrokartónu veľmi dôležité najmä preto, aby ste zabránili únikom tepla.

Pohľad na podhľad…

Pokračovať

Pridané osobou Marek Pjenčák dňa Júl 10, 2019 o 12:02 — Žiadne komentáre

Využite MAGIC CORNER na realizáciu vnútorných rohov

Spoje sadrokartónu v podkroví

Spoje sadrokartónu v podkroví sú veľmi náchylné na vznik prasklín z dôvodu pohybov krov a strešnej konštrukcie. Veľmi ľahko tomu zabránite, keď použijete dilatačnú lištu MAGIC CORNER. Docielite tým rovný a estetický vnútorný roh.…

Pokračovať

Pridané osobou Marek Pjenčák dňa Júl 10, 2019 o 11:00 — Žiadne komentáre

Význam použitia odkvapového profilu

Každý dodávateľ fasádneho systému vo svojich montážnych postupoch upozorňuje na použitie nadokenného odkvapového profilu. Slúži najmä na to, aby bola z fasády odvádzaná dažďová voda a aby voda odkvapkala priamo z nosa odkvapového profilu. Žiaľ mnohí realizátori ho nepoužijú a to je veľká chyba.…

Pokračovať

Pridané osobou Marek Pjenčák dňa Júl 10, 2019 o 10:49 — Žiadne komentáre

Príčiny vzniku pozdĺžnych prasklín pri kontaktných zatepľovacích systémoch

Zatepľovanie objektu patrí medzi posledné a veľmi dôležité stavebné práce pri stavbe rodinného domu. Jednak znižujú energetickú náročnosť objektu, ale najmä dotvárajú konečný vzhľad objektu. Každá prípadná chyba na fasáde objektu sa veľmi ťažko opravuje.

Preto treba veľmi zodpovedne pristupovať ku každému detailu na fasáde. Jedným z takýchto detailov je…

Pokračovať

Pridané osobou Marek Pjenčák dňa Júl 10, 2019 o 10:38 — Žiadne komentáre

Používajte pri zatepľovaní APU lišty s manžetou a mriežkou

V bežnej praxi sa pri zatepľovaní šetrí všade. Mnohí sa rozhodnú, že nepoužijú vonkajšie APU lišty, a že ušetria. Na prvý pohľad to tak je, ale často po zrealizovaní fasády, vzniknú nežiaduce praskliny na osteniach pri oknách. Zakrytie prasklín transparentným silikónom problém nevyrieši.

Riešením je pri zatepľovaní použitie…

Pokračovať

Pridané osobou Marek Pjenčák dňa Júl 10, 2019 o 10:25 — Žiadne komentáre

Krytka na parapete – správne uloženie

Pridané osobou Marek Pjenčák dňa Júl 10, 2019 o 10:18 — Žiadne komentáre

Prekrytie kotvy polystyrénu izolačným tanierikom

Viditeľná námraza v miestach kotvenia polystyrénu

Kotvy, ktorým sa upevňuje polystyrén na fasádu sú svojim spôsobom tepelným mostom. Viditeľné je to najmä v prechodných mesiacoch, kedy práve v miestach kotiev na fasáde kondenzuje voda. Vplyvom viacerých zmrazovacích cyklov sa práve v…

Pokračovať

Pridané osobou Marek Pjenčák dňa Júl 10, 2019 o 10:12 — Žiadne komentáre

Ochrana tepelnej izolácie bez tepelných mostov – PVC zakladacia lišta

Zakladacia lišta bez tepelného mostu

Zateplenie objektu je nevyhnutnosťou na získanie energetického certifikátu. Fasáda je vizitkou každého rodinného domu a preto je nevyhnutné venovať veľa času na vyriešenie všetkých detailov. Ak sa tie zanedbajú, hrozí riziko poškodenia fasády poveternostnými vplyvmi v…

Pokračovať

Pridané osobou Marek Pjenčák dňa Júl 10, 2019 o 9:30 — Žiadne komentáre

Vonkajší roh s nosom – ideálne riešenie pri zatepľovaní

Vonkajší roh s nosom

Dokonalé vonkajšie rohy objektu pri zatepľovaní zabezpečíte použitím vonkajšieho profilu s nosom. Viditeľné je to najmä tam, kde sú použité rôzne farby fasády. Zabezpečíte tým dokonalý prechod medzi jednotlivými farbami. Možno to znie banálne, ale ten efekt potom naozaj stojí za…

Pokračovať

Pridané osobou Marek Pjenčák dňa Júl 10, 2019 o 9:30 — Žiadne komentáre

Fasádny obklad je potrebné vždy odvetrať

Pohľad na fasádny obklad s prevetrávaním

Najmä pri stavbe objektov, kde je vhodné využitie fasádneho obkladu na získanie požadovaného efektu je nevyhnutné nezabudnúť na stavebnú fyziku a spôsob správania sa obvodovej konštrukcie. Fasádnym obkladom difúzne uzavriete obvodovú stenu a tým spomalíte, alebo v tom horšom…

Pokračovať

Pridané osobou Marek Pjenčák dňa Júl 10, 2019 o 9:00 — Žiadne komentáre

Zabudovanie vodiacej lišty VL7 pri zateplení fasády

Zabudovanie vodiacej lišty VL7 pri zateplení fasády patrí medzi náročnejšie detaily a preto im patrí venovať patričnú pozornosť. Tá je jednak potrebná z estetického pohľadu a taktiež funkčnosti. Ostenie je potrebné ošetriť tak, aby bolo dokonale uzavreté v prípade dažďa a aby bolo zabránené vniknutiu vody do priestoru izolácie a fasády objektu. Voda je tepelný most a dokáže v čase veľmi nepríjemne poškodiť fasádu. Preverujem riešenie, aby ako externé…

Pokračovať

Pridané osobou Marek Pjenčák dňa Júl 10, 2019 o 9:00 — Žiadne komentáre

© 2022  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby