Všetky články označené 'stavba' (375)


ODBORNÁ VEREJNOSŤ
technické údaje celulózovej tepelnej izolácie CLIMATIZER PLUS

ponúkam niekoľko technických údajov a nabudúce aj niekoľko fotografií z uskutočnených aplikácií . . .

Technická data

Celkový přehled parametrů:

  • Technické normy:

ČSN 727032, 727303, 727006, 727010, 730802, 730862, 730863, 730501 a kanadská norma OGSB…

Pokračovať

Pridané osobou Ján Kuruc dňa November 4, 2010 o 16:00 — 2 komentáre(-ov)


PROJEKTANT
Prieskum vlhkosti historickej budovyPrieskum bol vykonaný v auguste 2009. Cieľom prieskumu bolo zistiť príčiny zavlhnutia a stav vlhkosti muriva suterénu a príčiny vlhnutia muriva budovy kaštieľa.…

Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa November 1, 2010 o 22:00 — 5 komentáre(-ov)


ODBORNÁ VEREJNOSŤ
Kam smeruje Európsky výskum zameraný na vodný sektor?

Voda vo všetkých svojich podobách ..či už pitná, dažďová, splašková atď ......je považovaná za výzvu 21. storočia.V posledných rokoch Európska únia urobila niekoľko významných investícií do výskumu a vývoja podporením projektov súvisiacich s vodou v rôznych jej podobách.…

Pokračovať

Pridané osobou Daniela Očipová dňa Október 21, 2010 o 23:00 — Žiadne komentáre


ODBORNÁ VEREJNOSŤ
História vzniku celulózovej izolácie

Pre pochopenie najmodernejších trendov v používaní celulózovej

izolácie v stavbách je vždy užitočné pozrieť sa niekam do histórie ako

všetko začalo. V najjednoduchšej forme sa izolácia prvý krát začala

používať vo chvíli, keď sa prvý jaskynný človek obliekol do kože a ľahol

si na hromádku slamy. Prečo tak urobil? Jednoducho preto, že potreboval

izolovať a urobil to prirodzenou… Pokračovať

Pridané osobou Ján Kuruc dňa Október 17, 2010 o 10:00 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Projekt stavby pre stavebné povolenie

Odporúčaný obsah projektu pre stavebné povolenie1. Projektová dokumentácia stavby (projekt), ktorú stavebník predkladá na stavebné konanie, obsahuje najmä…

Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa Október 8, 2010 o 21:30 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Projekt na vydanie územného rozhodnutia

Odporúčaný obsah dokumentácie na vydanie územného rozhodnutia

V zmysle § 7 vyhl. č. 378/1992 Zb. bývalého FVŽP, MŽP ČR a SKŽP (k § 35, 37 a 39 stavebného zákona) návrh na vydanie územného rozhodnutia obsahuje :…Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa Október 8, 2010 o 21:00 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
PRIESTOROVÁ AKUSTIKA VIDEOKONFERENČNÝCH MIESTNOSTÍ

ÚVOD

Rozvoj informačných a komunikačných technológii (IKT) so sebou prináša aj rozvoj ich infraštruktúry. Táto skutočnosť sa priamo dotýka najme takých typov budov v oblasti pozemných stavieb ako napr. administratívne budovy, budovy vysokých a stredných škôl, nemocnice, polyfunkčné budovy, a pod., pretože IKT sa v najväčšej miere vyskytuje práve v týchto…
Pokračovať

Pridané osobou Matej Mlynárik dňa Október 3, 2010 o 20:00 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Sky Ear - farebný mrak

"SKY EAR" je farebný mrak svetla, ktorý načúva elektromagnetickému žiareniu v prostredí. Vznášajúca štruktúra sa skladá zo stoviek héliom plnených balónov ktoré plávajú nočnou oblohou. Oblak jasne svieti a bliká, podľa toho ako ním prechádzajú rôzne rádiové a mikrovlnné… Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa September 21, 2010 o 12:30 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Spôsoby znižovania vlhkosti konštrukciíNávrhy vytvoriť primerane suché povrchy muriva, podláh, klenieb a stropov je možno rozdeliť na štyri základné spôsoby :

1. Odvod vlhkého vzduchu a umožnenie prestupu vodnej pary do atmosféry z…

Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa September 18, 2010 o 1:00 — 1 komentár


PROJEKTANT
Klasifikácia vlhkosti podľa STN P 73 0610

Určité množstvo vlhkosti obsahuje každá pevná látka. Množstvo obsiahnutej vlhkosti v stavebnej konštrukcii je ovplyvňované množstvom faktorov ako napríklad teplota a relatívna vlhkosť ovzdušia, pórovitosť a priemer pórov materiálu, tvare ich…

Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa September 17, 2010 o 17:00 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Spôsoby prenikanie vlhkosti do objektu

Pre účinné zníženie relatívnej vlhkosti v interiéri je potrebné nájsť skutočné príčiny a cesty prenikania vlhkosti do ovzdušia.

Zdroje vlhkosti vo vnútornom prostredí…Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa September 8, 2010 o 14:30 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Vlastnosti stien zo slamených balíkov

Stlačená slama s objemovou hmotnosťou nad 70 kg/m3 izoluje takmer rovnako ako iné stavebné…

Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa September 7, 2010 o 0:00 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Vlastnosti slamených balíkovRozmery :…

Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa September 6, 2010 o 23:30 — 5 komentáre(-ov)


PROJEKTANT
Doporučené rozmery stavebného reziva podľa ENV 1995-1

Rozmery dreva na stavebné konštrukcie musí zodpovedať (pokiaľ nie je uvedené inak) STN 49 1111, STN 49 1212, STN EN 336, STN 48 0055. Prehľad vyrábaného reziva je v tabuľkách 1 a 2.…Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa September 1, 2010 o 16:30 — Žiadne komentáre


ARCHITEKT
Oceľové profily – valcované profily L tyčový profil – rovnoramennýPrehľad menovitých rozmerov a statických charakteristík valcovaných rovnoramenných profilov prierezu L so stranou b, hrúbkou t, krajnými polomermi na zaoblení R1 a polomerom R ktorý zvierajú obidve strany uholníka.…Pokračovať

Pridané osobou Martin Procházka dňa August 31, 2010 o 18:00 — Žiadne komentáre

Mesačné archívy

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby