December 2010 články (35)

Kultúrne pamiatky IV. - Stavebníctvo

Preskúmavanie rozhodnutí KPÚ:


Pamiatkový úrad SR v zmysle § 10 ods. 2 písm. e) zákona č. 49/2002 rozhoduje o odvolaniach proti rozhodnutiam krajských pamiatkových úradov. Podľa príslušných ustanovení zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní účastník konania odvolanie podáva na krajskom pamiatkovom úrade, ktorý… Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa December 9, 2010 o 14:00 — Žiadne komentáre

Kultúrne pamiatky III. - Stavebníctvo

Vyhlasovanie kultúrnej pamiatky, pamiatkovej rezerváciepamiatkovej zóny a ochranného pásma:Pamiatkový úrad vyhlasuje zakultúrnu pamiatku hnuteľnú vec alebo nehnuteľnú vec, ktorá má pamiatkovú hodnotu. Za kultúrnu pamiatku môže vyhlásiť aj súbor takých… Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa December 9, 2010 o 14:00 — Žiadne komentáre

Kultúrne pamiatky II. - Stavebníctvo

Ochrana pamiatok a pamiatkových území a pôsobnosť

orgánov ochrany pamiatkového fondu:
Historický vývoj:Začiatky organizovanej ochrany kultúrnych a historických pamiatok na území Slovenska sú datované do polovice 19. storočia a viažu sa k pôsobnosti orgánov ochrany pamiatok na území Rakúsko-Uhorska. “Viedenská pamiatková škola”… Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa December 9, 2010 o 14:00 — Žiadne komentáre


ODBORNÁ VEREJNOSŤ
IZOLÁCIE STROPOV - PR článok

S nadmerným únikom tepla sa môžeme stretnúť aj pri stropných konštrukciách na rodinných domov postavených v päťdesiatych a šesťdesiatych rokoch predchádzajúceho storočia, tzv. trámových „šťukátorových stropoch“./ palachy atď.../Stropy mali trámovú konštrukciu, ktorá bola zo strany interiéru obitá riedkym debnením. Na debnenie sa pribíjali trstinové rohože, a potom sa stropy…

Pokračovať

Pridané osobou Ján Kuruc dňa December 8, 2010 o 21:00 — Žiadne komentáre


STAVEBNÝ DOZOR
OKIENKO STAVEBNÉHO INŽINIERINGU, I. Ako to celé vzniklo.

Inžinierska činnosť (IČ), plným menom inžinierska investorská činnosť, medzi nami, „stawebníkmi“ ľudovo nazývaná inžiniering, vznikla ako akýsi apendix tzv. projektovej činnosti, čiže kráľovskej disciplíny.

Ako som sa dozvedel z dôverných historických prameňov, v našom socialistickom Československu vznikla vraj v období búrlivého povojnového rozvoja národného hospodárstva…

Pokračovať

Pridané osobou Ladislav Mihálik dňa December 6, 2010 o 16:30 — 9 komentáre(-ov)


PROJEKTANT
Obnovte svoj dom s dotáciou od MKSR

Vlastníci objektov, ktoré sú zapísané v zozname Kultúrnych pamiatok majú možnosť požiadať o nevratnú dotáciu na obnovenie nehnuteľnosti.Grantový systém Obnovme si svoj domPodľa § 28 ods. 2 písm. a) zákona č. 49/2002 Z. z. o ochrane pamiatkového fondu je… Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa December 4, 2010 o 16:30 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Žiadosť o povolenie na dočasný vývoz národnej kultúrnej pamiatky

Ministerstvo kultúry Slovenskej republikyNámestie SNP 33, 813 31 Bratislavaevidenčné číslo žiadosti: Originál č.…Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa December 4, 2010 o 13:04 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Zákon č. 49/2002 Z.z. z 19. decembra 2001 o ochrane pamiatkového fondu

Zákon č. 49/2002 Z.z. z 19. decembra 2001 o ochrane pamiatkového fondu

 

Tento zákon upravuje podmienky ochrany kultúrnych pamiatok a pamiatkových území v súlade s vedeckými poznatkami a na základe medzinárodných zmlúv v oblasti európskeho a svetového kultúrneho…

Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa December 4, 2010 o 12:30 — Žiadne komentáre

Kultúrne pamiatky I. - Stavebníctvo

Vymedzenie základných pojmov spojených s kultúrnymi pamiatkami:

▪ Základný právny predpis usmerňujúci nakladanie s kultúrnymi pamiatkami upravuje… Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa December 4, 2010 o 12:30 — Žiadne komentáre


ARCHITEKT
Interiéry

Kolega ma vyzval k napísaniu článku o interiéroch, tak som ho v krátkosti dala dokopy :

Napriek tomu, že v Ateliéri Architektúry s.r.o. interiéry robím už viac ako 10 rokov, necítim sa byť až takým erudovaným odborníkom. Denne vznikajú nové…

Pokračovať

Pridané osobou Kristína Kristiánová, ing.arch. dňa December 3, 2010 o 13:00 — 6 komentáre(-ov)


FIRMA
Predpríprava na solárny systém.

Neraz som sa v praxi stretol s človekom, ktorý mi povedal: „Keby som bol býval vedel, že som si mohol urobiť prípravu na solár, tak by som to určite urobil a nemusel by som teraz nič búrať ...ale nikto mi o tom nič nepovedal“. Rozhodol som sa teda, že vysvetlím základný zmysel celej predprípravy na solárny ohrev vody a to i napriek tomu, že mnohým stavebníkom sa celá záležitosť môže zdať banálna a úplne logická.Ak ste sa vo svojom živote dostali do štádia, že máte na stole vyplnenú… Pokračovať

Pridané osobou Igor Kostovčík dňa December 2, 2010 o 14:00 — 1 komentár


FIRMA
Nová technológia - Lupotherm - tenká izolácia pre zateplenie

LUPOTHERMZdravím všetkých členov Stavebníctva.

Dovoľte aby som Vám predstavil nový druh tepelnej izolácie, ktorá sa môže použiť aj ako parozábrana s extrémne vysokými tepelnoizolačnými vlastnosťami.

S Lupothermom som sa stretol v marci t.r. a po prvej skúsenosti som bol nadšený s jednoduchosťou aplikácie.

Pozrite si prosím prílohu a napíšte mi svoje názory.

S prianím pekného… Pokračovať

Pridané osobou Anton Szücs dňa December 1, 2010 o 19:00 — 4 komentáre(-ov)


PROJEKTANT
Prečo vzniklo a o čom bude stavebnictvo.sk

Stavebníctvo v posledných dvoch rokoch upadlo do recesie, zákaziek a investorov pozvoľna ubúda. Pocítil to nie jeden Slovenský podnikateľ zaoberajúci sa týmto krásnym remeslom, ktoré je nielen zdrojom zárobku, ale často aj záľubou a láskou na celý život. Problémy majú hlavne firmy, ktoré vznikli počas…

Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa December 1, 2010 o 16:30 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Prečo vzniklo a o čom bude stavebnictvo.sk

Portál Stavebnictvo.sk bol založený na základe myšlienky združovania a poskytovania informácií v oblasti stavebníctva.Pre odbornú verejnosť, tj. architektov, projektantov, realizačné firmy a všetky firmy a ľudí pracujúci v oblasti stavebníctva, má predstavovať možnosť vlastnej prezentácie sa a zviditeľnenie. Má… Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa December 1, 2010 o 16:00 — Žiadne komentáre


ARCHITEKT
Prečo vzniklo a o čom bude stavebnictvo.sk

Pokračovať

Pridané osobou Martin Procházka dňa December 1, 2010 o 15:30 — Žiadne komentáre

Mesačné archívy

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

© 2021  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby