December 2010 články (35)

Stavebné povolenie a ohlásenie stavby

Stavby, ich zmeny a udržiavacie práce na nich sa môžu uskutočňovať podľa stavebného povolenia alebo na základe ohlásenia stavebnému úradu.Zjednodušene stavebné povolenie je požadované pri stavbách každého druhu bez zreteľa na ich stavebnotechnické riešenie, čas trvania a účel, ako aj pri zmene stavieb najmä pri prístavbe, nadstavbe a stavebných úpravách, pokiaľ stavebný zákon a vykonávacie predpisy nehovoria inak. ( Zákon…

Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa December 30, 2010 o 13:15 — Žiadne komentáre

Priestupky a pokuty v oblasti stavebného práva

Priestupky v oblasti stavebného práva upravuje zákon č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov  o územnom plánovaní  a stavebnom po

riadku tzv.  stavebný poriadok. Tieto priestupku upravuje v tretej časti zákona pod názvom Sankcie a zaoberá sa s nimi  §105, ktorý je označený ako Priestupky. Priestupkom podľa zákona o priestupkoch ( z. č. 372/1990 Zb.) je konanie, ktoré je zavinené a porušuje alebo ohrozuje záujem spoločnosti…

Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa December 30, 2010 o 13:00 — Žiadne komentáre


PROJEKTANT
Architektonická súťaž na prestavbu amfiteátra pozná víťazov

Sedemčlenná odborná porota rozhodla o výsledku architektonickej súťaže na prestavbu objektu amfiteátra na Festivalovom námestí v Košiciach na multifunkčný priestor s celoročnou prevádzkou, vrátane ideového riešenia náplne okolitého areálu, nasledovne:

 

 

1. cena - Ing. Olivér Csémy, Dunajská 3, 945 01 Komárno – návrh č.12…

Pokračovať

Pridané osobou Milan Olšavský dňa December 29, 2010 o 23:00 — 8 komentáre(-ov)


PROJEKTANT
VVS - Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.

Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s., Generálne riaditeľstvo

Komenského 50, 042 48 Košice

Tel.: 055/ 7924 111

Fax: 055/7924660, 055/7924662

web: www.vodarne.eu

        …

Pokračovať

Pridané osobou Peter Olšavský dňa December 28, 2010 o 16:18 — Žiadne komentáre


DIZAJNÉR
Teória špekulativity

Milí architekti, dizajnéri, kto z Vás ešte nestretol klienta, ktorý nespapal naše prvé úžasné riešenie jeho domu alebo interiéru? Sme predsa (s)tvoritelia. Komunikatívní, nezmýlitelné výtvory prírody. V našich hlavách je obrovská dávka vedomostí, čísel o antropometrických, štatistických/normových hodnotách, od nastavených premenných v autocade až po zákonom…

Pokračovať

Pridané osobou Ing.Hruskó Krisztián,PhD. dňa December 26, 2010 o 10:00 — 3 komentáre(-ov)


DIZAJNÉR
Rozhovor s dizajnérom - hospodárske noviny

...Ešte než odpoviem na všetky Vaše otázky, na financovanie interiérovej tvorby neexistuje žiadna norma ani žiadne predpisy na Slovensku. Zákon ani žiadna organizácia nestanovuje „pravidlá hry“. Môže to vykonávať  hocikto bez akejkoľvek školy, a môže si pýtať za svoju prácu hocikoľko bez obmedzenia.(preto to robí hocikto, za… Pokračovať

Pridané osobou Ing.Hruskó Krisztián,PhD. dňa December 25, 2010 o 18:30 — Žiadne komentáre

Územný plán, jeho postavenie, časová platnosť a obsolentnosť

Územné plánovanie je komplexným systémom, zaoberajúcim sa priestorovým usporiadaním a funkčným využitím územia, teda prevažne stavbou  sídiel, dopravnou a technickou infraštruktúrou, ale takisto zachovávaním prírodných zložiek životného prostredia, ekologickej rovnováhy a kultúrnych a historických pamiatok. Cieľom územného plánovania je prostredníctvom vecnej a časovej koordinácie činností ovplyvňujúcich územný rozvoj krajiny vytvárať predpoklady trvalo… Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa December 22, 2010 o 13:41 — Žiadne komentáre

Štátny stavebný dohľad

       Stavebný poriadok svojimi ustanoveniami vo všeobecnosti upravuje proces uskutočňovania stavieb, ich zmien a udržiavacích prác na nich. Na väčšinu týchto úkonov sa vyžaduje stavebné povolenie (§ 58 a § 58a stavebného zákona), pričom zákon taxatívne vymenúva, pri akých stavbách postačí stavebnému úradu iba ohlásenie (podľa § 57). Ide prevažne o jednoduché stavby, drobné stavby a o stavebné úpravy, ktorými sa podstatne nemení vzhľad ani spôsob užívania… Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa December 22, 2010 o 13:38 — Žiadne komentáre

Územný plán vo vzťahu k ochrane prírody a krajiny

Podľa zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov, sa územným plánovaním sústavne a komplexne rieši priestorové usporiadanie a funkčné využívanie územia, určujú sa jeho zásady, navrhuje sa vecná a časová koordinácia činností ovplyvňujúcich životné prostredie, ekologickú stabilitu, kultúrno-historické hodnoty územia, územný rozvoj a tvorbu krajiny v súlade s princípmi trvalo udržateľného rozvoja. Plánovanie má…

Pokračovať

Pridané osobou stavebnictvo.sk dňa December 22, 2010 o 13:30 — Žiadne komentáre


ODBORNÁ VEREJNOSŤ
Šiesty ročník projektu Študentská osobnosť Slovenska 2010 už pozná svojich víťazov

 

Projekt sa uskutočňuje pod záštitou J.E. Ivana Gašparoviča – prezidenta SR, s podporou Slovenskej rektorskej konferencie a pod odbornou garanciou Slovenskej akadémie vied. Cieľom je vyzdvihnúť a predstaviť širokej verejnosti výnimočných študentov 1., 2. alebo 3. stupňa štúdia z rôznych vedných odborov študujúcich na slovenských VŠ alebo doktorandov v rámci vedeckých pracovísk SAV.

Chceme študentov na slovenských vysokých školách motivovať k výnimočným výkonom, oceniť ich…

Pokračovať

Pridané osobou Daniela Očipová dňa December 20, 2010 o 8:41 — 1 komentár

Rodinný dom - CO2-neutrálny

Dom pre Život je navrhnutý tak aby vyrobil viac energie ako použije a prispôsobil sa ročnému obdobiu.

Ekologický dom sa nachádza v meste Lystrup v blízkosti druhého najväčšieho mestá Dánska – Aarhus – a priekopníkom na ceste k novej generácii klimaticko-neutrálnych budov. Je navrhnutý ako…

Pokračovať

Pridané osobou World Architecture News dňa December 16, 2010 o 11:00 — 2 komentáre(-ov)

Sila písaného slova

Knižnica v New Jersey, navrhnutá firmou BKSK Architects, zdvihla maloobchodný predaj v okolí o 15%.

Podľa Jinny Baeckler, hlavnej knihovníčky v Plainsboro, New Jersey, knižnice spôsobovali neustále rovnakú vec: zhromažďovali ľudí, ktorí boli nadšení pre to čo robia a chceli sa podeliť s tými, ktorí sa…

Pokračovať

Pridané osobou World Architecture News dňa December 15, 2010 o 18:30 — Žiadne komentáre

Iný uhol pohľadu

Vnímanie študentskej jedálne od Romi Khosla Design Studius sa mení na základe polohy užívateľov

Študentská jedáleň na kampuse JMI University v Nai Dillí, navrhnutá Romi Khosla Design Studios sa stáva stredobodom všetkých spoločenských aktivít na kampuse. Kvôli extrémnym klimatickým podmienkam v Nai Dillí,…

Pokračovať

Pridané osobou World Architecture News dňa December 15, 2010 o 9:30 — Žiadne komentáre

Povedzte „sýr!“

Perspektívny prístup k priestoru v každodennom živote od Iredale Pedersen Hooka.

"Syrový" dom sa pohráva s ilúziou domu ako dovolenkovým útočiskom, využívajúc zužujúce sa hranice s bodom ich spojenia niekde na susedovom pozemku. Využíva možnosť priestorovej ilúzie, ktorá…

Pokračovať

Pridané osobou World Architecture News dňa December 14, 2010 o 18:30 — Žiadne komentáre

Rodinná záležitosť

Teel Family Pavilion je posledným verejným projektom jedného zo zakladateľov GSAA

Gwathmey Siegel & Associates Architects (GSAA) dokončili prístavbu ku Crockerovmu Múzeu Umenia v Sacramente, s rozlohou 11…

Pokračovať

Pridané osobou World Architecture News dňa December 13, 2010 o 22:30 — Žiadne komentáre


STAVEBNíK
Metodika energetického auditu vyžaduje revizi

Spotřeba tepla na vytápění budov představuje významnou položku v celkové spotřebě energie naší společnosti. Obecně je přijímán názor, že potenciál úspor na vytápění budov je asi 60 %. Do toho jsou však započteny i budovy, které již byly energeticky vědomě (často velmi špatně) zrekonstruovány a také budovy, které jsou z principu své stavební koncepce smysluplně nezateplitelné. O to větší tlak musí být vyvíjen na plné vyčerpání potenciálu úspor…

Pokračovať

Pridané osobou Jiří Svoboda dňa December 13, 2010 o 15:00 — 2 komentáre(-ov)

Moneov Severozápadný RohNový Severozápadný roh Columbia University naznačuje kontroverzné smerovanie

Keď Rafael Moneo prijal zákazku navrhnúť novú interdispciplinárnu vedeckú budovu pre Columbia University vedel, že to nebude ľahké. Od začiatku mal španielsky architekt neľahkú úlohu navrhnúť 14 poschodovú budovu nad už…

Pokračovať

Pridané osobou World Architecture News dňa December 13, 2010 o 0:30 — Žiadne komentáre

Prispôsobivá módaAKA pretvára opustené sklady v Brooklyne pomocou praktických sklápacích fasád

Budova Wyckoff Exchange, s rozlohou 929 štvorcových metrov, ktorá by sa mala otvoriť v zime roku 2010, poskytne priestor pre živé koncerty a iné udalosti ako aj pre organický trh a predajňu vín - a…

Pokračovať

Pridané osobou World Architecture News dňa December 13, 2010 o 0:30 — Žiadne komentáre

Pochmúrny začiatok Dublinského T2Druhý terminál Dublinského letiska dokončený napriek celoštátnej ekonomickej kríze

Nový druhý terminál Dublinského letiska je konečne v prevádzke, a to vďaka architektonickej kancelárii Pascall+Watson, hlavnému konzultantovi spoločnosti Arup a dizajnovým…

Pokračovať

Pridané osobou World Architecture News dňa December 13, 2010 o 0:00 — Žiadne komentáre


ODBORNÁ VEREJNOSŤ
IZOLÁCIE STRIECH - PR článok

Z veľkého množstva potreby riešenia dodatočného zateplenia patrí aj prípad riešenia tepelných izolácií stropných a medzistrešných konštrukcií na rodinných domoch z obdobia 60. – 70.tych rokov.Stropy boli riešené buď ako betónová platňa „deka“, v neskoršom období boli použité prefabrikované tehlové materiály, ktoré…

Pokračovať

Pridané osobou Ján Kuruc dňa December 12, 2010 o 12:00 — Žiadne komentáre

Mesačné archívy

2024

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

© 2024  

Vytvorilo stavebnictvo.sk | partner : stavebnikomunita.cz |

  Používa

Symboly  |  Nahlásiť problém  |  Podmienky služby